Thumb Author Alejandro Sanfeliciano

Alejandro Sanfeliciano

Psikolog


Psikologaraştırmasüreçlerindeuzmanlaşmıştır.UlusalUzaktanEğitimÜniversitesi'ndePsikolojialanındadoktorayapmaktadır.İnsankaynaklarıalanındayayımcı,özelöğretmenveeğitmenolarakçalışmıştır.

Yazar hakkında

Ulusal Uzaktan Eğitim Üniversitesi'nden (2017) Psikoloji bölümünden mezun oldu. Psikoloji alanında doktora yapmakta olduğu bir üniversite olan mezun olduğu (2019) Psikoloji Araştırmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Duygusal zeka, cinsellik, nöropsikoloji ve girişimcilik danışmanlığı ile ilgili yirmi ders almıştır. Özel ders öğretmenliği, popüler psikoloji medyasında yazarlık ve insan kaynakları alanında personel yetiştirme ve seçme süreçlerinde işbirlikçi olarak çalıştı.


Son makaleler