Eğitim ve gelişim psikolojisi

Bilişsel ve duygusal düzeyde nasıl olgunlaştığımızı, çocuğun veya ergenin öğrenmesine nasıl aracılık ettiğimizi keşfedin. Aynı şekilde, gençlerin davranışsal veya duygusal ihtiyaçlarını optimize etmek ve bunlara cevap vermek için size en iyi araştırma ve teorileri sunuyoruz.

Gençlik Hakkında Yanlış Bilinenler

Çoğu zaman gençler, toplumda sanıldığından çok daha fazla kök salmış sorunlardan dolayı suçlanırlar. Bu suçlamalar genellikle olgunlaşmamış olmalarına, genç yaşlarına ve genel olarak yaşamdaki deneyim eksikliğine atfedilir. Ne yazık ki, gençlik hakkında yanlış bilinen pek çok şey var. Büyük Fransız…

Eğitim Psikolojisi: Kökenleri

Aristoteles bir keresinde “Eğitimin kökleri acı ama meyvesi tatlıdır” demişti. O zamandan beri birçok şey değişti. Ancak onun ifadesinin doğru olduğunu ve bugün de anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim psikolojisi, yıllar içinde pedagoji ve psikolojinin bir kombinasyonu olarak gelişti. Eğitim için…

Eğitimde Ceza

Cezalandırma toplumumuzda yaygındır. Yaramazlık yaptığında çocuğun oyuncaklarını elinden almaktan, yetişkinleri suç işlemekten cezalandırmaya kadar, ceza her yerde vardır. Cezayı, olumsuz ya da hoş karşılanmayan davranışları ortadan kaldırmanın ya da bunlardan kaçınılmasını sağlamanın bir yolu olarak görüyoruz. Fakat eğitimde ceza faydalı…

Eğitimde Teşvik

Eğitimde teşvik kavramını dikkate almalıyız. Kaliteli bir öğrenme için öğrencilerin görevler ile yüzleşmelerine ve zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir eğitim sistemi gereklidir. Bu nedenle, kaliteli bir eğitim sağlamak için bu motivasyonel yönleri analiz etmeliyiz. Eğitimde teşvik söz konusu olduğunda,…