Eğitim ve gelişim psikolojisi

Bilişsel ve duygusal düzeyde nasıl olgunlaştığımızı, çocuğun veya ergenin öğrenmesine nasıl aracılık ettiğimizi keşfedin. Aynı şekilde, gençlerin davranışsal veya duygusal ihtiyaçlarını optimize etmek ve bunlara cevap vermek için size en iyi araştırma ve teorileri sunuyoruz.

Spiral Müfredat Nedir?

Spiral müfredat Singapur matematik yöntemi tarafından önerilen bir metodolojiyi öğretmek ile ilgilidir. Hedefi öğrencilerin bilgilerini kademeli olarak derinleştirmelerine yardım etmektir. Ancak bu nasıl başarılabilir? Singapur matematik yöntemi Singapur’un INE’si tarafından dizayn edilmiş, öğrencilerin hiçbir şeyi ezberlemesine gerek olmadan matematik öğrenebilmesi niyeti ile…

Çocuklukta Empati Gelişimi

Çocuklukta empati gelişimini açıklamadan önce terimin kendisi hakkında konuşalım. “Empati” kavramının çıkış noktası, İskoç Aydınlanmasının “sempati” adını verdiği şeydir. Adam Smith ve insan doğası üzerine yaptığı araştırmada David Hume, bunu doğal bir iletişim aracı olarak tanımlamışlardır. Bu tanım nörobilimin, gelişim…

Rehber Öğretmen Kimdir? Ne Yapar?

Rehber öğretmen, öğrencilerin başarısı için çok önemlidir. Neredeyse her okulda bir rehber öğretmenin olmasının sebebi budur. Fakat çoğu zaman insanların rehber öğretmenlerin ne yaptığı ile ilgili pek de bir fikri yoktur. Belki de siz okurken rehber öğretmeninizi hiç görmediniz. Yaptığı…

Eğitim Bağlamında Sosyal Müdahale

Okula gitmek hem öğrenciler hem de öğrencilerin ebeveynleri veya velileri için son derece zorlayıcı bir süreç olabilir. Öğrenciler zorbalık, düşen notlar, devamsızlık, ev ortamında zor durumlar, öğrenme güçlükleri gibi şeyler deneyimleyebilir. Bazen öğrenciler belirli problemleri çözebilmek için üçüncü bir göze ihtiyaç duyarlar.…

Girişken Çocuklar Mutlu Çocuklardır

Girişken çocuklar mutlu çocuklardır çünkü tam olarak nasıl hissettikleri ve ne istedikleri ile ilgili iletişim kurmayı öğrenmişlerdir. Çünkü bu çocuklar limitlerini ve sınırlarını bilerek büyümüşlerdir, bu da sosyal performanslarını arttıran bir şeydir. Bazı insanların kişiler arası ilişkilerde harika olmalarına rağmen sosyal…

Çocuklarda Iraksak Düşünme

Çocuklarda ıraksak düşünme, olağanüstü bir hediyedir. Açık fikirleri olasılıklarla dolu ve sıradışı, orijinal ve sürekli kendine özgü bir akıl yürütmeye sahiptir. Bununla birlikte, çocuklar bakış açılarını birleştirerek tüm öğrencilerin zihniyetini standartlaştıran bir eğitim sisteminde büyüdüklerinde bu yaratıcı potansiyel bazen ortadan…

Klasik Test Kuramı

Psikolojide, testler ya psikolojik ya da psiko-tekniktir ve bir işlevi incelemek ya da değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, psikolojik testler bir konunun psikolojik özelliklerini değerlendiren veya ölçen araçlardır. Klasik test kuramı (KTK) hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam…