Eğitim ve gelişim psikolojisi

Bilişsel ve duygusal düzeyde nasıl olgunlaştığımızı, çocuğun veya ergenin öğrenmesine nasıl aracılık ettiğimizi keşfedin. Aynı şekilde, gençlerin davranışsal veya duygusal ihtiyaçlarını optimize etmek ve bunlara cevap vermek için size en iyi araştırma ve teorileri sunuyoruz.

Eğitimi Dönüştürebiliriz
Eğitimi Dönüştürebiliriz

Çoğu eğitim merkezi ders modellerini değiştirdi. Artık bu kurumlar da öğrencilerin sınıflarda teorik bilgiden daha fazlasını öğrenmesini istiyorlar. Burada çocuklara eleştirel düşünce becerisi kazandıran ve eğitim anlamında bir dönüşüm sağlayan…

Spiral Müfredat Nedir?
Spiral Müfredat Nedir?

Spiral müfredat Singapur matematik yöntemi tarafından önerilen bir metodolojiyi öğretmek ile ilgilidir. Hedefi öğrencilerin bilgilerini kademeli olarak derinleştirmelerine yardım etmektir. Ancak bu nasıl başarılabilir? Singapur matematik yöntemi Singapur'un INE'si tarafından dizayn edilmiş,…

Çocuklukta Empati Gelişimi
Çocuklukta Empati Gelişimi

Çocuklukta empati gelişimini açıklamadan önce terimin kendisi hakkında konuşalım. "Empati" kavramının çıkış noktası, İskoç Aydınlanmasının "sempati" adını verdiği şeydir. Adam Smith ve insan doğası üzerine yaptığı araştırmada David Hume, bunu…