Eğitim ve gelişim psikolojisi

Bilişsel ve duygusal düzeyde nasıl olgunlaştığımızı, çocuğun veya ergenin öğrenmesine nasıl aracılık ettiğimizi keşfedin. Aynı şekilde, gençlerin davranışsal veya duygusal ihtiyaçlarını optimize etmek ve bunlara cevap vermek için size en iyi araştırma ve teorileri sunuyoruz.

Çocuklarda Iraksak Düşünme

Çocuklarda ıraksak düşünme, olağanüstü bir hediyedir. Açık fikirleri olasılıklarla dolu ve sıradışı, orijinal ve sürekli kendine özgü bir akıl yürütmeye sahiptir. Bununla birlikte, çocuklar bakış açılarını birleştirerek tüm öğrencilerin zihniyetini standartlaştıran bir eğitim sisteminde büyüdüklerinde bu yaratıcı potansiyel bazen ortadan…

Klasik Test Kuramı

Psikolojide, testler ya psikolojik ya da psiko-tekniktir ve bir işlevi incelemek ya da değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, psikolojik testler bir konunun psikolojik özelliklerini değerlendiren veya ölçen araçlardır. Klasik test kuramı (KTK) hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam…

Erikson’un Psikososyal Gelişim Aşamaları

Erikson’un psikososyal gelişim aşamaları, sağlıklı bir bireyin hayatı boyunca deneyimlemesi gereken bir dizi aşamayı tanımlayan kapsamlı bir psikanalitik teoridir. Her aşama, birbiriyle çelişen iki kuvvetin psikososyal bir krizi ile karakterizedir. Sigmund Freud gibi Erik Erikson da, kişiliğin bir dizi aşamada…

Öz-Düzenlemeli Öğrenme: Nedir ve Neden Önemlidir?

Öz-düzenlemeli öğrenme, insanların bir öğrenme deneyimi sırasında duyguları, bilişleri, davranışları ve çevresel faktörleri düzenleme biçimleriyle yakından ilgilidir. Dahası, öğrenme süreçleri açısından aklınızı kontrol edebilmenin önemli olduğunu biliyoruz. Bunu ne kadar çabuk yapmayı öğrenirseniz, eğitim deneyiminiz o kadar başarılı ve tatmin…

İki Dillilik: Avantajları ve Koşulları

Dil psikolojisi açısından bakıldığında, iki dillilik çok olumlu bir şeydir. Ancak her zaman böyle düşünülmemiştir. 60’lara kadar insanlar, iki dilliliğin çocukların entelektüel gelişimini engellediğini düşünüyordu. Duydukları ve okudukları her şeyi aynı anda her iki dile de çevirmeleri gerektiğine ve bunun…

Çocuklara Disiplin Aşılamak İçin Dikkat Dağıtma Metodu

Dikkat dağıtma metodu, özellikle küçük çocuklarda genellikle iyi bir davranışsal yönetim aracıdır. Küçük bir çocuğun ilgisini ve dikkatini dağıtmak, istenmeyen davranışlara yol açabilecek durumlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Dikkat dağıtma, ebeveynler çocuklarının davranışlarının sorunlu olabileceğine inandıklarında etkili bir stratejidir. Örneğin, çocuklar…

Çocuk Yetiştirme: Kaçınılması Gereken 3 Yaygın Hata

Çocuklar kullanım kılavuzlarıyla birlikte doğmadıkları için çocuk yetiştirme kolay değildir. Birçok ebeveyn çocuk yetiştirmeye gelince kendilerini oldukça bunalmış hissederler. Çoğunlukla “kontrolden çıkmış” bir çocuğu nasıl disipline edeceklerini ya da eğiteceklerini ve ne yapacaklarını bilmezler. Son yıllarda ebeveyn- çocuk ilişkilerinde büyük…

Spencer Kagan ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemi

Spencer Kagan, işbirlikli öğrenme üzerine çok sayıda araştırma yapan ünlü bir yazardır. Bu tür bir ekip çalışması, bugün okulların ve enstitülerin büyük çoğunluğunda profesörlerin bilgi aktarma biçiminden farklıdır. Esasen, öğrencilerin önemli kişisel gelişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir grup…