Kişilik psikolojisi

Bu bölümde, kişilik psikolojisi ile ilgili en uygun kuramları bilme olanağına sahip olacaksınız. Psikanaliz, hümanizm ya da kognitivizm gibi yaklaşımlar, başkalarının ve kendinizin yönlerini anlamanızı sağlayacaktır.

İntihar Sonrası Müdahale
İntihar Sonrası Müdahale

İntihar, psikolojik, biyolojik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerin etken olduğu oldukça karmaşık bir davranış biçimidir. Bu eylem, her yaşta, cinsiyette, kültürde ya da sosyal grupta bulunan insanları etkileyebilir. Çok etkenli…

Hubris Sendromu Nedir?
Hubris Sendromu Nedir?

Hubris sendromu ya da diğer bir deyişle kibir sendromu, lider ya da yönetici pozisyonuna geldiklerinde kişilik değişimi yaşayan insanların yaşadıkları durumdur. Bu sendrom, iş dünyasında, politikada ya da diğer herhangi…

Ertelenmiş Mutluluk Sendromu
Ertelenmiş Mutluluk Sendromu

Ertelenmiş mutluluk, aslında pek çoğumuzun tecrübe ettiği bir tür zihinsel odaklanma anlamına gelen bir tanımdır. Hepimiz yaşantımızda kendi kendimize şu tür cümleler kurduğumuz anları sık sık yaşarız: "İşimi değiştirdiğimde hayatım…