Kişilik psikolojisi

Bu bölümde, kişilik psikolojisi ile ilgili en uygun kuramları bilme olanağına sahip olacaksınız. Psikanaliz, hümanizm ya da kognitivizm gibi yaklaşımlar, başkalarının ve kendinizin yönlerini anlamanızı sağlayacaktır.

Dürtü Kontrol Bozuklukları
Dürtü Kontrol Bozuklukları

Her insanın birbirinden farklı pek çok dürtüsü vardır. Ancak bunlar her zaman kapasitemizin sınırlarını aşmaz ve bu dürtüleri kontrol altında tutabiliriz. Diğer yandan her zaman olmasa da bu tür olgular…

Parlama Korkusu
Parlama Korkusu

İnsanoğlunun en büyük paradokslarından biri, özel olmayı istemek ama aynı zamanda bir yıldız gibi parlamaktan korkmaktır. Kim herkes tarafından tanınmak ve takdir edilmek istemez ki? Hepimizin başkalarına erdemlerimizi gösterme ihtiyacı…

İntihar Sonrası Müdahale
İntihar Sonrası Müdahale

İntihar, psikolojik, biyolojik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerin etken olduğu oldukça karmaşık bir davranış biçimidir. Bu eylem, her yaşta, cinsiyette, kültürde ya da sosyal grupta bulunan insanları etkileyebilir. Çok etkenli…

Hubris Sendromu Nedir?
Hubris Sendromu Nedir?

Hubris sendromu ya da diğer bir deyişle kibir sendromu, lider ya da yönetici pozisyonuna geldiklerinde kişilik değişimi yaşayan insanların yaşadıkları durumdur. Bu sendrom, iş dünyasında, politikada ya da diğer herhangi…