Kişilik psikolojisi

Bu bölümde, kişilik psikolojisi ile ilgili en uygun kuramları bilme olanağına sahip olacaksınız. Psikanaliz, hümanizm ya da kognitivizm gibi yaklaşımlar, başkalarının ve kendinizin yönlerini anlamanızı sağlayacaktır.

Varoluşsal Boşluk: Hayatın Anlamını Kaybettiğinizde

Hayat anlamsızdır. Yaşama karşı kayıtsızca hisseden insanlar arasındaki temel inanç budur. Bu, adaletsizliğin ağırlığını ve etraflarındaki her şeyle bir çeşit kopukluk hisseden insanların inancıdır. Başka bir deyişle, bu kişilerin hissettiği şey varoluşsal boşluk. Bu kişiler, genellikle, ölüm ya da özgürlükten…

B Tipi Kişilik ve Belirleyici Özellikleri

Kişilik, sizi diğer insanlardan ayıran karakteristik özellikler kümesidir. Bu özellikler, davranışlarınızı ve tutumunuzu da belirler. Bu yazıda Rosenman ve Friedman tarafından geliştirilen B tipi kişilik sınıflandırmasının ne olduğunu açıklayacağız. Kişiliğin ne olduğunu açıklayan pek çok teori vardır, fakat neredeyse hepsi…

Kendi Kendini Engelleyen Kişilik Bozukluğu

1987’de birkaç psikolog, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına (DSM-III-R) dahil edilebilecek yeni bir kişilik bozuklukları kategorisi olarak kendini engelleyen kişilik bozukluğu (mazoşist kişilik bozukluğu olarak da bilinir) terimini ekleme önerisinde bulundu. Uzun müzakereler sonrasında, grup bozukluğun adını değiştirdi…

Gerlach, Farb, Revelle ve Amaral’a Göre 4 Kişilik Tipi

Tarih boyunca pek çok teorisyen kendi kişilik teorilerini inşa ettiler. Son günlerde Amerika Birleşik Devletlerinden bir grup araştırmacı verileri ayrıntılı bir şekilde analiz etti. Elde ettikleri sonuçlar şimdiye kadar kurulmuş kişilik paradigmalarına meydan okur cinsten. Dört kişilik tipi olduğunu keşfettiler.…

Saldırgan Kişilikli Bireyler Nasıl Bu Duruma Gelirler?

Agresyon ya da saldırganlığın yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanması, saldırgan kişilikli insanların nasıl bu duruma geldiklerinin araştırılmasını çok önemli bir etmen haline getiriyor. Bu sebepten ötürü, bir ilişki içerisinde ve diğer durumlarda şiddetin nasıl doğduğunu anlamak için öncelikle saldırgan kişiliğin nasıl…

Kişilik Değerlendirme

İş görüşmelerine gittiğimizde, insan kaynakları uzmanı bize genellikle tek bir amaç için birçok soru yöneltir: kişilik değerlendirme için. Bu sayede, bizim söz konusu iş için uygun bir aday olup olmadığımıza daha kolay karar verirler. Bu tür mülakatlar sadece iş görüşmelerinde…

Temsilci Hissi: Hayatımızın Kontrolünü Ele Geçirmek

Yaşamlarımızı kontrol etme hissine atıfta bulunmak için “temsilci hissi” terimini kullanıyoruz. Hayatımızın temsilcisi olmak, nerede olduğumuzu ve neler yaşadığımızı bilmek ve durumları modelleme yeteneğine sahip olmak demektir. Örneğin, seyahat acenteleri gibi fiziksel temsilciler, belirli kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan hizmetler…

D-Faktörü ve Kötü İnsanın 9 Özelliği

Genel olarak, insan biyolojik olarak sosyallik, empati ve karşılıklı ilgi göstermeye yatkındır. Bu şekilde, bir tür olarak hayatta kaldık ve ilerlemeyi başardık. Ama kötü insanın var olduğunu biliyorum ve potansiyel kökenlerini de keşfettik: D-Faktörü. Amerikan psikolojik Derneği (APD) eski başkanı,…

Kendiniz Olamayacağınız Yerde Bulunmayın

Kendiniz olamayacağınız yerde bulunmayın. Kendi kimliğinize ve değerlerinize bağlı kalmak ve kendinize saygı duymak hayattaki en önemli şeydir. Hayat zaten yeteri kadar karmaşık bir yapıda olduğu için, kendinizi iyi hissetmediğiniz ve ait olmadığınız bir yerde kalmanızı zorlayan başkalarının kendinize duyduğu…

Bukalemun Kişiliği ve Tehlikeleri

Birçoğumuz aşağıda anlatacağımız gibi birini tanır. Tatlı, itaatkar ve partnerinin tüm kararları almasına izin veren biri. Sadece en önemli olanlarını değil, aynı zamanda alışveriş listesine dahi ne yazılacağı gibi en ufak olanlarını bile. Bu şekilde yaparak partnerini kendine bir rehber…

12 Jung Kişilik Arketipi

Carl Gustav Jung belki de klasik psikanalizin en ünlü muhalifidir. Freudyen fikirlerinden uzaklaştı ve atalarının köklerini ve kollektif bilinçaltını keşfetti ve birçok devrimci fikre sahipti. Bunlardan biri, 12 Jung kişilik arketipi idi. 12 kişilik arketipini tanımlamak için, Jung birçok farklı…

Bir Ebeveynin Paranoid Kişilik Bozukluğu Olduğunda

Her ne kadar pek konuşulan bir konu olmasa da, bazı çocukların ebeveynlerinde paranoid kişilik bozukluğu olabiliyor. Bu çocuklar, dengesiz ailevi ilişkilerden, duygusal git gellerden ve zararlı bir çevreden ötürü sorunlar yaşarlar. Yaşamın geri kalanında, zihinsel hastalık riski artışı bu çocuklar…

Allport’un Kişilik Özellikleri Teorisi

Gordon Allport (1897-1967) psikoloji alanında saygıdeğer ve tesirli bir Amerikalı bilim insanıydı. Allport sağlığa ve eğitime önem veren, çalışan bir aileden geliyordu. Bu Allport’un insan davranışlarına, dürtülerine ve kişiliğine büyük ilgi duymasını sağlamış ve onu kişilik özellikleri teorisi üzerinde çalışmaya…

Eko Kişilik Bozukluğu: Kırık Benlik Saygısı

Eko kişilik bozukluğu, Yunan mitolojisindeki Narkissos ve Eko’nun hikayesinden esinlenerek adlandırılmıştır. Eko, Hera tarafından, duyduğu her konuşmanın son sözlerini tekrarlamak zorunda bırakılarak cezalandırılan bir orman perisidir. Bu günlerde, bu mitolojik figür, kendilerini duyurmak için her gün mücadele eden insanları temsil eder.…

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Diğerlerinden Nefret Etme

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler diğer insanların haklarına önem vermezler. Ayrıca, kibirleri yüzünden, hayatlarında bir engel unsuru teşkil eden insanlara karşı saygı duymazlar. Bu bahsedilen davranışlar genellikle çocuklukta ya da ergenliğin ilk zamanlarında ortaya çıkar ve yetişkinlikte de devam eder. Antisosyal kişilik…

Eysenck’in Kişilik Teorisi ve Özellikleri

Eysenck’in kişilik teorisi, gerçek bir paradigma ve psikolojinin sunduğu en katı teori olarak kabul edilir. Teori, her bireyin niçin kendi kişiliğine sahip olduğunu en iyi şekilde açıklar. Eysenck’in kişilik teorisi, her birimizin içinde üç büyük özellik olduğunu belirtir. Bu üç…

Kişilik, Mizaç ve Karakter Arasındaki Farklılıklar

Kişilik, mizaç ve karakter, psikolojide farklı duygu ve düşünce biçimleri hakkında konuşmak için kullanılan ve bu sebeple birbiri ile çok karıştırılan, 3 farklı konsepttir. Aralarındaki benzerlik genellikle anlamları ile ilgili kafa karışıklığına sebep olur. Kişilik, mizaç ve karakter kelimelerinin anlamını…

Çocuk Psikolojisi – Kime Güvenmeliyim?

Psikoloji rehberliğinde en sık sorulan sorulardan biri, ebeveynlerin çocuklarının yetiştirilmesinde karşılaştıkları sorunlar ile ilgilidir. Bu sorunların çoğu tedavi gerektirmezken, belirsizliği hafifletmek için profesyonel bir cevap yeterli olur. Bu gibi durumlarda, birçok ebeveynin tam olarak hangi tip uzmanla iletişim kuracağını bilmediğini…