Kişilik psikolojisi

Bu bölümde, kişilik psikolojisi ile ilgili en uygun kuramları bilme olanağına sahip olacaksınız. Psikanaliz, hümanizm ya da kognitivizm gibi yaklaşımlar, başkalarının ve kendinizin yönlerini anlamanızı sağlayacaktır.

Sorun Üstlenici İnsanlar

Bazı insanlar diğerlerinin sorunlarını kendilerine çeken, yani sorun üstlenici bir karaktere sahiptirler. Bu insanlar “sıcak patatesle” oynarken ellerini yakan ve sonuçta bunları kendi sorunu haline getiren kişilerdir. Farkında olmasalar da böyle insanlar doğal birer arabulucudurlar. Uzlaşı ararlar, ihtiyacı olanlara kulak…

Sezgilerimiz Neden Önemlidir?

Günlük hayatın koşuşturmacası ruhsal yol göstericileri dikkate alarak takip etmemizi oldukça zor bir hale getirir. Gün içinde yapacağımız her şeyi planladığımızda ve daha önceden belirlenmiş olan bir yola girdiğimizde sezgilerimiz bizimle konuşsa bile onlara kulak vermemiz pek mümkün olmaz. Platon’a…

Aldatıcı Korelasyon Nedir?

Aldatıcı korelasyon ya da aldatıcı ilinti, çevremizdeki iki değişken arasında gerçek olsun ya da olmasın bir ilişki kurmamızı sağlar. Bu kavram çevremizi saran ortamda geçerli olacak bilgilerin belirli bir biçimde işlenmesi temeline dayanır.

Şans ve Zeka Arasındaki İlişki

Şans, doğduğumuz andan itibaren sahip olduğumuz bir özelliktir. Dünyaya gelişimizle birlikte bulunacağımız ve büyüyeceğimiz ânı, yeri ya da çevreyi seçme şansına sahip değilizdir. Bunlara ek olarak keyfini çıkardığımız ya da hayatımız boyunca yaşamak zorunda kaldığımız pek çok ânın seçimi de…

Doğa Neden Stresi Azaltır?

Yürüyüş yapmak için doğaya çıkmak günden güne daha yaygın hale gelen bir aktivitedir. Yürüyüş kulüpleri, sonbaharda mantar toplama etkinlikleri ve kamp tatilleri gibi seçenekler daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. Peki büyük şehirlere ve bunların sağladığı kolaylıklara alışmış insanlar olarak doğa…

Neden Yardım Ederiz?

Bir akrabamıza, arkadaşımıza ya da sokaktaki bir yabancıya yardım ettiğimizde kendimizi bir fedakarlıkta bulunmuş ve huzurlu hissederiz. İhtiyacı olan birine yardımcı olmak daha iyi, yüksek değerlere ve ahlaka sahip bir insan olduğumuzu düşünmemize yol açar. Benzer şekilde yardım isteyen birini…

İnsanın Gereken Değeri Görememesi

“İnsanların hem işte hem de evde bana gereken değeri vermediklerini düşünüyorum.” Kabul edelim ki, hayatlarının belirli bir anında bu duyguyu yaşayan pek çok insan vardır. Dünyada pek az şey bir insanın değersiz hissetmesi ya da gereken değeri görememesi kadar büyük…

Dürtü Kontrol Bozuklukları

Her insanın birbirinden farklı pek çok dürtüsü vardır. Ancak bunlar her zaman kapasitemizin sınırlarını aşmaz ve bu dürtüleri kontrol altında tutabiliriz. Diğer yandan her zaman olmasa da bu tür olgular ne bizim ne de başkalarının hayatlarında önemli bir yer edinecek…