Sınıf Yönetimi Neden Gereklidir?

Bir sınıfı yönetebilmek için önce nasıl çalıştığını anlamamız gerekir. Bunun için sınıflarda sorun yaratabilecek özellikleri bilmeliyiz.
Sınıf Yönetimi Neden Gereklidir?
Alejandro Sanfeliciano

Yazan ve doğrulayan psikolog Alejandro Sanfeliciano.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Etkili sınıf yönetimi, çocukların öğrenme fırsatlarını en üst düzeye çıkarır. Öte yandan, kalabalık, karmaşık ve potansiyel olarak kaotik bir sınıf ortamı, öğrencilerin eğitimini engelleyebilecek sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, eğitim psikologları olumlu bir sınıf ortamını teşvik etmenin çok önemli olduğuna inanmaktadır.

Bir sınıfı yönetebilmek için önce nasıl çalıştığını anlamamız gerekir. Bunun için sınıflarda sorun yaratabilecek özellikleri bilmeliyiz.

Walter Doyle’un altı özelliği

Psikolog Walter Doyle, bir sınıfın karmaşıklığını yansıtan altı özellik belirledi. Ayrıca, bu özelliklerin sorunların tezahürüyle nasıl ilişkili olduğunu da açıkladı. Bu özellikleri bilmek, sınıfları ve öğretmenlerin sınıfları nasıl yönetmesi gerektiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

  • Sınıflar çok boyutludur: Sınıflar birçok aktivitenin yapıldığı ortamlardır. Okuma, yazma, matematik ve benzeri akademik etkinlikler ve oyunlar, arkadaşlarla konuşma ve benzeri sosyal etkinlikler barındırırlar.
  • Bu etkinlikler eş zamanlı olarak gerçekleşir: Bir sınıfta etkinlikler eş zamanlı olarak gerçekleşir. Örneğin, bir grup öğrenci yazarken başka bir grup öğretmenle bir görevi tartışıyor olabilir. Bu sırada, bir öğrenci diğerini rahatsız ederken diğerleri birbirleriyle konuşuyor olabilir.
derste minik öğrencisine yardım eden öğretmen
  • Olaylar çok hızlı gerçekleşir: Sınıflarda her şey çok çabuk olur ve genellikle hemen yanıt verilmesini gerektirir. Deneyimli öğretmenlerin bildiği gibi, önceden haber vermeksizin aynı anda birçok çatışma ortaya çıkabilir. Örneğin, iki öğrenci bir defter üzerinde tartışmaya başlayabilir.
  • Olaylar genellikle önceden tahmin edilemez: Öğretmenler iyi organize edilmiş günlük aktiviteleri kapsamlı bir şekilde planlamalarına rağmen, her zaman öngörülemeyen olaylar ortaya çıkar. Örneğin, bir alarm çalabilir, bir bilgisayar çalışmayabilir, bir ısıtma ünitesi bozulabilir, ve benzeri pek çok şey olabilir.
  • Çok az mahremiyet vardır: Sınıfların halka açık yerler olması nedeniyle öğrenciler olan her şeyi gözlemler. Öğretmenin sınıfı yönetme şekli, sınıf tarafından sürekli olarak değerlendirilecektir. Öğretmenin eylemlerinin adaleti veya adaletsizliğine ilişkin değer yargıları sınıfı etkileyecektir.
  • Sınıfların geçmişleri vardır: Öğrencilerin daha önceki olaylarda sınıfta neler olduğuna dair anıları vardır. Geçmişin geleceği nasıl etkilediğini anlamak, bir sınıfın işleyişini anlamak için çok önemlidir. Öğretmenlerin yarının öğrenimini etkilemek için bugün sınıflarını nasıl yöneteceklerini bilmeleri önemlidir.

Bir sınıf nasıl yönetilir

Bir öğretmen, sınıfını yönetmeye çalışmak için okul yılının ilk günlerinden ve haftalarından yararlanmalıdır. Bu dönemde çok önemli iki şey yapması gerekir:

  • İşbirliğini teşvik etmek için sınıfın kuralları ve prosedürleri hakkında sınıfla konuşmalıdır.
  • Öğrencilerin tüm öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlamalıdır. Bu şekilde, olumlu bir öğrenme ortamı geliştirir.
öğrencileriyle konuşan öğretmen

Sınıf yönetimi yıl boyunca çaba gerektirir

İyi bir başlangıç yapmak yeterli değildir. Okul yılı boyunca, öğretmenin ortaya çıkan tüm taleplere cevap vermesi esastır. Bu olmazsa, disiplin sorunları öğrencilerin öğrenmesini engeller. Bu talepleri karşılamak için öğretmenlerin akıllarında iki ana hedef olmalıdır:

  • Öğrencilerin öğrenmeye daha fazla ve anlamsız etkinliklere daha az zaman ayırmalarına yardımcı olmak: Aslında, akademik zamanın yönetimi hem öğretmen hem de öğrenciler için esastır. Sınıflarda öğrencilerin zaman kaybetmesine neden olabilecek ve dolayısıyla öğrenmelerini engelleyebilecek birçok dikkat dağıtıcı unsur olabilir. Öğretmen, öğrencileri motive olmaya teşvik etmeli ve öğrenmenin yerine geçebilecek etkinlikleri seçmemelidir.
  • Öğrencilerin problem geliştirmesini önlemek: Öğrenciler akademik ve duygusal sorunlara karşı hassastırlar. Soğuk ve uzak bir sınıf, kendilerini kopuk hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca gelişimsel bir zorluğun veya bozukluğun varlığının hem bireysel hem de grup performansını etkilediğini unutmamalıyız. Bu nedenle sınıf yönetimi, öğrencilerin kendilerini rahat ve motive hissedecekleri olumlu bir ortamı teşvik etmekten de oluşur.

Son olarak, bir öğretmenin bu hedefleri göz önünde bulundurup bulundurmadığını kontrol edebilmek için bir değerlendirme sistemi olmalıdır. Sürekli ve kapsamlı değerlendirmeler, öğretmenlerin olası hataları görmelerine ve bunları hızlı bir şekilde düzeltmelerine yardımcı olur. Sınıf yönetiminin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını yeterince izlememek sorumsuzluktur.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.