Psikoloji

Psikoloji, var olan en heyecan verici bilimlerden biridir. Davranışlarımızın nedenini, kişiliğin ve zihnin gizemlerini çözmek, zekanın arkasında hangi süreçlerin olduğunu anlamak, ilişkilerimizi nasıl iyileştireceğimizi ve hatta nasıl geliştireceğimizi anlamak, size sunduğumuz bu zenginleştirici disiplini ortaya koyan boyutlardır.

İnsanlar Nasıl Hissettiğini Biliyorum Dediğinde

Biri size nasıl hissettiğini biliyorum dediğinde, başta bu cümle empati amaçlı bir tür iyi niyet göstergesi olarak görünebilir. Ancak psikolojik açıdan yaklaşırsak, bu cümle her zaman en iyi seçenek değildir. Gerçek şu ki, kimse bir başkasının neler yaşadığını tam olarak anlayamaz.…

Kendi Kendini Engelleyen Kişilik Bozukluğu

1987’de birkaç psikolog, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına (DSM-III-R) dahil edilebilecek yeni bir kişilik bozuklukları kategorisi olarak kendini engelleyen kişilik bozukluğu (mazoşist kişilik bozukluğu olarak da bilinir) terimini ekleme önerisinde bulundu. Uzun müzakereler sonrasında, grup bozukluğun adını değiştirdi…

Krishnamurti’nin Bu Videosu Sizi Kendiniz Hakkında Düşünmeye İtecek

Krishnamurti büyük bilgeliğiyle öne çıkmış, tüm dünyada pek çok insana manevi rehberlik etmiştir. İnsanları, hepimizden kaynaklanan fizyolojik bir devrim başlatmaya davet etmiştir. Krishnamurti’nin düşünceleri, kim olduğumuzun merkezine çekiyor bizi. Krishnamurti bizi kendimizi tanıma sürecini yaşamaya cesaretlendirdi. İçimizden bakmayı ve  içimize çektiğimiz her teorik…

Marazi Cazibe Nedir Ve Sınırları Nereye Uzanır?

İnsanlar, marazi cazibe terimini, gerçekten ne anlama geldiği hakkında düşünmeden kullanırlar. Çoğu zaman, marazi cazibe ile cinsel ilişki arasında bir bağlantı kurulur. Bu nedenle bu yazıda, bazı kimselerde rahatsızlık uyandıran unsurların diğerlerine çekici gelmesi konusuna değindik. Bununla birlikte, insanlar, başka…

Ayrı Yaşamak ve Boşanma Arasındaki Farklar

Ayrı yaşamak ve boşanma aynı şey gibi duruyor olabilir, fakat aralarında, dahil olan herkesi etkileyen, duygusal ve hukuki farklar vardır. Bu durumdan her iki taraf da etkilenir ve eğer ortada çocuk da varsa, bu durumun sonuçları onları da etkiler. Eğer…

Erkeklerde Depresyon Belirtileri

Duygular cinsiyet tanımaz. Ancak kronik mutsuzluk ve depresyon sanki sadece kadınlara özgü bir problem gibi görülüyor. Erkeklerde depresyon sandığınızdan daha yaygındır. Depresyonun bir zayıflık göstergesi olduğunu varsayan insanlar, zayıflığı ise çok yanlış bir şekilde kadınlarla ilişkilendiriyor. Ancak erkeklerde depresyon son derece…

Öğrenilmiş Çaresizlik: Psikolojik Bir Yük

Öğrenilmiş çaresizlik psikolojide nispeten yeni bir kavramdır. Ancak, depresyon ile ilgili olduğu için, oldukça popüler hale geldi. Peki, öğrenilmiş çaresizlik nedir? Adından da anlaşılacağı gibi, gerçekten de öğrenilmiş bir davranıştır. Bu, kişinin kendini savunmak için gerekli araçlara sahip olmadığı inancıdır.…

Arthur W. Staats ve Psikolojik Davranışçılık

Psikolojik davranışçılık, kişiliğin gözlemlenebilir davranışlarla açıklanabileceğini belirtir. Watson, ilk olarak 1912’de psikolojik davranışçılığı içeren genel teori olan davranışçılığı geliştirdi. Skinner teoriyi radikal davranışçılıkla daha da genişletti. Staats’ın en yeni yaklaşımları, bir kişinin kişiliğini ve iç dünyasını vurgulayan psikolojik davranışçılıktan bahsediyor.…

Yerkes-Dodson Yasası: Performans ve Uyarılma

Yerkes-Dodson Yasası, performans ve uyarılma arasında doğrudan bir ilişkinin var olduğunu ileri sürer. Psikologlar Robert M. Yerkes ve John Dillingham Dodson bu yasayı 1908’de geliştirmiştir. Yerkes-Dodson Yasası, performansın fizyolojik ya da zihinsel uyarılmayla arttığını, ancak bu artışın yalnızca belirli bir…

Cinsel İşlev Bozukluklarında Performans Kaygısı

Basit bir dille ifade etmek gerekirse, performans kaygısı temel olarak cinsel meselelerde ne kadar iyi olduğunuz hakkında fazla endişe duyduğunuzda ortaya çıkar. Performans kaygısı, diğer kaygı türlerinde olduğu gibi belirli bir bağlamdaki beklentileriniz nedeniyle ortaya çıkar. Örneğin, okulda sözlü sınava…

Psikanalize Göre Kastrasyon (Kısırlaştırılma) Kaygısı

Kastrasyon kaygısı, psikanalizin temel kavramlarından biridir. Daha iyi bilinen Oedipus kompleksiyle çok güçlü bir bağı vardır. Bu kavramdan söz eden ilk kişi, psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud’un ta kendisiydi. Jacques Lacan gibi diğer psikanalistler de bu alanda ilginç gelişmeler yarattılar,…

Wilhelm Reich ve Cinselliğe Yaklaşımı

Wilhelm Reich psikanaliz alanında gerçekten önemli bir figürdü. Buna ek olarak, biyoenerjetik alanında bir öncü ve gerçekten etkili bir terapi yönteminin yaratıcısı olarak kabul edilir. Reich hem bir araştırmacı hem de bir yazardı ve fikirleri üzerine tartışmayı çok seviyordu. Ayrıca,…

Çocuklarda Iraksak Düşünme

Çocuklarda ıraksak düşünme, olağanüstü bir hediyedir. Açık fikirleri olasılıklarla dolu ve sıradışı, orijinal ve sürekli kendine özgü bir akıl yürütmeye sahiptir. Bununla birlikte, çocuklar bakış açılarını birleştirerek tüm öğrencilerin zihniyetini standartlaştıran bir eğitim sisteminde büyüdüklerinde bu yaratıcı potansiyel bazen ortadan…

Klasik Test Kuramı

Psikolojide, testler ya psikolojik ya da psiko-tekniktir ve bir işlevi incelemek ya da değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, psikolojik testler bir konunun psikolojik özelliklerini değerlendiren veya ölçen araçlardır. Klasik test kuramı (KTK) hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam…

Egzersiz ve Zihinsel Sağlık: Ne Kadarı Çok Fazladır?

Egzersiz ve zihinsel sağlığınız genel sağlığınızı doğrudan etkiler. Birçok çalışma, egzersizin insanların zihinsel sağlık problemleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu ve sağlık durumlarını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Bununla birlikte, yakın tarihli bir çalışma, bazılarına bir uyarı niteliğinde olması gereken bir hipotezi…

Depresyonlarını Gizleyen İnsanların Beş Alışkanlığı

Gizli depresyon, hastanın tipik depresyon belirtileri göstermediği, bunun yerine depresyonu altına gizlendiği diğer şablon ve özelliklerin görüldüğü bir durumdur. Aslında, bu durumu görmezden gelen ilk kişi, bu sorunu yaşayan kişidir. Bunu acılarını arka plana atmak için yaparlar. Depresyon semptomlarını kapatma…

Yaşlı İnsanlarda Depresyon

Depresyonun türdeş bir tanısı yoktur. Her bireyin kendine özgü özelliklerine ve durumuna göre değişir. Yaş grubu, cinsiyet ve sosyoekonomik konum gibi şeyler depresyonun nasıl dışa vuracağını etkiler. Örneğin, çocuklar depresyona girdiklerinde, üzgün olmaktan daha ziyade huzursuz veya kızgın olma eğiliminde…

Clark L. Hull ve Tümdengelimli Davranışçılık Teorisi

Clark L. Hull (1884-1952) davranışları anlamak için yeni bir yöntem önerdi. Hull, farklı hayvan türlerinin yanı sıra bireysel ve sosyal davranışları da açıklamak için davranış biliminin temel ilkelerini oluşturmak istedi. Teorisi tümdengelimli davranışçılık olarak bilinir. Hull’un teorisi, yirminci yüzyıl boyunca…

Bilişsel Psikoloji Nedir?

Bilişsel psikoloji, günümüzde ruhsal problemlerin tedavisinde sıklıkla kullanılır. ”Bilişsel” kelimesi belki halk arasında henüz çok yaygın olmasa da, davranışla ilgili çalışmaların odağındadır. Psikolojiyle yakın ilişkisi olmayan kişiler için bilişsel kelimesi basitçe düşünce veya bilgi olarak anlaşılabilir. Tüm insanlar düşünce üretme becerisine…

Erikson’un Psikososyal Gelişim Aşamaları

Erikson’un psikososyal gelişim aşamaları, sağlıklı bir bireyin hayatı boyunca deneyimlemesi gereken bir dizi aşamayı tanımlayan kapsamlı bir psikanalitik teoridir. Her aşama, birbiriyle çelişen iki kuvvetin psikososyal bir krizi ile karakterizedir. Sigmund Freud gibi Erik Erikson da, kişiliğin bir dizi aşamada…