Çalışma Hayatı İlerleyişi

Ağustos 6, 2019
Hedefleriniz çalışma hayatınız boyunca değişecektir. Bu makalede 3 ana aşama tartışılmaktadır. Konuyla ilgili her şeyi burada okuyun!

Çalışma hayatı boyunca dostlar ve düşmanlarla karşılaşırsınız. Aynı zamanda bir rekabet hissi kazanacak, çeşitli hedeflere ulaşacak ve hatalarınızdan dersler alacaksınız. Sadece bu değil, isteklerinizi gerçeğe dönüştürme şansınız da olacak. İşiniz, kimliğinizin ve sosyal çevrenin önemli bir parçasıdır ve ayrıca yaşamınızı yapılandırır. Ancak, bir kariyer bundan çok daha fazlasıdır.

Çalışma hayatınız, hangi aşamada olduğunuza bağlı olarak çok farklı olacaktır. Bu yazıda çalışma hayatının ilerleyişi ile ilgili yapılan çalışmalardan ve araştırmalardan elde edilen sonuçları inceleyeceğiz.

3 ana çalışma hayatı aşaması olduğunu söyleyebiliriz: iş arama-işi bulma ve işi sürdürme ve emeklilik. Daha derinlemesine inceleyelim.

İş arama

Genç yetişkinlerin temel amaçlarından biri, aynı zamanda üretken ve bağımsız olmalarını sağlayacak bir iş bulmaktır. Bağımsız olabilmek için, çoğu genç insan en iyi para veren işleri seçer. Aksine, zaten bağımsız olan yaşlı yetişkinler iş tatminini ana hedefleri olarak görürler.

iş görüşmesindeki genç kadın

İnsanların iş arama şeklini etkileyen birçok faktör olduğunu unutmamalısınız. En önemlilerinden biri aile desteğidir. Bu desteğin, bir kişinin iş araması üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkisi olabilir. Örneğin, o kişinin ailesinden biri, bağlantılarından biri aracılığıyla iş bulmalarına yardımcı olduğunda bu doğrudandır. Bu, belirli iş rollerine veya statülere yol açabilir.

Ayrıca aile, aramayı dolaylı olarak da etkileyebilir. Örneğin, onlara iyi bir eğitim verdiklerinde veya belirli tutum ve davranışları teşvik ederek bunu yapabilir.

İş arama konusunun bir ana yönü, sosyal statüdür. Araştırmalar ailelerin sosyal statülerini çocuklarına aktarma eğiliminde olduğunu ve çalışma hayatlarını etkilediklerini göstermektedir.

İş hayatı

Bir kişi bir iş bulduğu zaman, hedefleri o işi sürdürmek veya daha iyi bir pozisyon almak için değişir. Günümüzde çalışma hayatının geçmişten çok daha tahmin edilemez olduğunu akılda tutmak önemlidir. Bu nedenle, genç insanlar bugün işlerini değiştirmek için daha fazla motive oluyorlar.

Birinin işine ne kadar değer verdiğiyle ilgili iki temel husus vardır. Bunlar, insanların işlerinde kalıp kalmayacaklarını belirler. Bu yönler maaşları ve çalışma ortamlarıdır. Ücretiniz, işinizin size sunduğu dışsal motivasyondur. İlk başta çok önemli olmasına rağmen, çalışma hayatı devam ederken, maaş önem bakımından ikinci sıraya kayma eğilimindedir.

Öte yandan, çalışma ortamı içsel motivasyon faktörüdür. Bu, bir kişinin bir işten memnuniyet seviyesini belirleyecektir. Sonuçta, istihdamın asıl amacı, bir kişinin belirli verimlilik ve yaşam kalitesi hedeflerini gerçekleştirmesine izin vermektir. Bu, çalışma ortamıyla maaşa kıyasla daha yakından ilgilidir.

Emeklilik: Çalışma hayatı sonlanırken

Tüm yaşam aşamaları sona ermelidir ve emeklilik çalışma hayatının sona ermesidir. Ancak, emekliliğin, çalışan hayatından sarsıcı bir mola olması gerekmediğini aklınızda bulundurmanız gerekir. Aksine, bir geçiş gerçekleşmeli.

çalışma hayatı sonlanan emekli

Emekliliğe bakmanın 3 farklı yolu vardır:

  • Balayı: Bunlar her zaman yapmak istedikleri, ancak çalıştıkları için yapamadıkları aktiviteleri yapmaya başlayan emekli bireylerdir. Seyahat etmek, tekrar okula gitmek, yeni hobiler keşfetmek vb. için zamanları vardır. Bu insanlar gönüllü olarak ve mutlu bir şekilde emekliliklerini alma eğilimindedir. Ayrıca bu “balayı” nın tadını çıkarmak için yeterli paraya da sahiplerdir.
  • Dinlenme ve rahatlama: Emekli yetişkinler çalışma hayatı yükümlülüklerinden sonra dinlenmeye karar verir.
  • Süreklilik: Bu yetişkinler emekli olduktan sonra çalışma hayatlarındaki faaliyetlerini sürdürürler. Burada, işlerinden çok memnun olan ve onları yapmaya devam etmek isteyen insanları buluyoruz. Aradaki fark, önceden olduğu gibi aynı iş yükümlülüklerine sahip olmamalarıdır.

Gördüğümüz gibi, emeklilik çalışma hayatının sonu ama yaşamın sonu değildir. Bazı insanlar bunu bir yaşam krizi olarak görüyor. Ancak, bu yeni zorluklar ve hedeflerle dolu bir yaşam aşamasıdır.