Felsefe ve psikoloji

Felsefe ve psikoloji iki farklı bilim dalıdır, ancak yine de genellikle ortak senaryoları paylaşırlar. Carl Jung gibi yazarlar, Budizm ya da Doğu felsefesi gibi uygulamalar bu bölümde sahip olacağınız kaynaklardır.

Jean-Paul Sartre: Bir Varoluşçu Filozofun Biyografisi

Filozof, eylemci, gazeteci, politikacı, yazar… Jean-Paul Sartre, varoluşçu ve hümanist Marksizm’in önde gelen temsilcilerinden biriydi. Eserleri aslında çağdaşlarının inançlarını yansıtır. Fikirleri ve arkasında bıraktıkları psikolojiyi etkilemiştir. Husserl ve Heidegger gibi büyük Alman düşünürlerinin etkilendiği Sartre, Nobel ödülünü kazandı ve kabul…

David Hume: Biyografisi ve Çalışmaları

Felsefe, yaşamın gizemlerini, dünyamızı ve varlığımızın nedenlerini çözmeye çalışan bir disiplindir. Bilimden önce, insanoğlu bazı soruları çok farklı yollarla cevaplamaya çalıştı. Her şeyden önce, yaratılışla ilgili mitler ve fikirler oldukça çoğaldı. Sonraları, felsefenin de ortaya çıkmasıyla, mantıklı düşünme biraz daha…

Budizm’e Göre Korkuyla Nasıl Başa Çıkılır?

Budizm’e göre, korku ile başa çıkmak algılama biçimleriniz ile uğraşmayı gerektirir. Aslında, bu felsefe, korkuyu algıda bir hata olarak tanımlar. Korku zihninizi eninde sonunda ele geçiren fantastik ve korkunç görüntülerden kaynaklanır. Budizm, ayrıca korkunun en yoğun temellerinin sevgi eksikliği olan insanlarda…

Beş Açıklayıcı Arthur Schopenhauer Alıntısı

Arthur Schopenhauer en ünlü Alman filozoflardan biridir. Burada paylaştığımız alıntılar, ondan ders almak ve düşünceleri üzerine kafa yormak isteyenlere hediye niteliğindedir. Schopenhauer, Plato ve Kant’a hayrandı. İlginç bir şekilde, Hindu felsefesi, Budizm ve Taoizm’den de etkilenmiştir. “Bütün dinler, irade ya…

Rollo May’e Göre Varoluşçuluk

Rollo May psikolojide çok önemli bir isimdir. İnsanlar onu genellikle hümanistik psikolojiyle ve  onun asıl yaklaşımı olan varoluşçuluk psikolojisiyle ilişkilendirirler. Bu psikoloji ve felsefeyi birbirine bağlayan çarpıcı bir yaklaşımdır. Rollo May Birleşik Devletlerin Ohio eyaletinde 1909 yılında doğmuştur. 1994 yılında…

Sokrates ve Yaşamından Alabileceğimiz 5 Büyük Ders

Birçok kişi Sokrates için felsefenin babası der. M.Ö.  469’da Atina’da doğdu. Babası Sophroniscus, bir taş ustasıydı. Annesi Phaenarete bir ebeydi. Mütevazi kökenlerine rağmen, Socrates’in hayatı bugün hala geçerli derslerle doludur. Esasen, bu büyük filozof diğer Atinalılar’dan farksız yaşadı. Bir süre…

George Wilhelm Frederick Hegel: İdealist Bir Filozof

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Batı Avrupa ve 19. yüzyıl Rusya’sında felsefi düşüncede bir milat belirledi. Plato, Descartes ve Kant’ın sadık bir hayranıydı. Hegel, Alman idealizminin geliştirilmesine yardımcı oldu. Aslında, bilincin evrimi teorisinde bir atılım yarattı. Çoğu insan Hegel okumanın hiç…

Ignacio Martín-Baró ve Özgürlük Psikolojisi

Ignacio Martín-Baró, sosyal psikoloji anlayışımızı tamamen değiştiren özgürlük psikolojisi hareketinin kurucusudur. Diğer özgürlük hareketlerinden esinlenen Martín-Baró, insanların sorunlarını ve koşullarını çalışmaya odaklanmıştır. Topluluk psikolojisi, kaynağını onun fikirlerinden alıyor. Bu, toplulukları güçlendirmek, yoksullukla mücadele, demokrasiyi ve ruh sağlığını savunmak konularına odaklanır.

Sonuçlar Epistemoloji Kökenli Olduğunda

Muhtemelen epistemoloji terimini daha önce duymuşsundur. Kelimenin kendisinin karmaşıklığı önemli görünmesini sağlar ve öyledir de. Bir çok insan bu terimi incelemiş ve tartışmıştır. Fakat epistemoloji nedir? Epistemoloji, bilgiyi inceleyen felsefenin dalıdır.

Kaos ile Başa Çıkmak İçin Budizm’e Ait 5 İlke

Dünya asla huzurlu bir yer olmamıştır. Her tarihi çağda olumsuz olaylar yaşanmıştır. Şimdi yaşadığımız dünyada, her şey sürekli kaotik görünüyor. Neyse ki kaos ile başa çıkmak için yardımcı olabilecek bazı ipuçları da var.Bugün Budizm’den ilham alarak birkaç ipucu paylaşmak istiyoruz.

Doğu Felsefesine Göre Sağlığa Zararlı 5 Davranış

Dünyadaki her tıp felsefesinin kabul ettiği gibi hastalık ve sağlık insanların hayat tarzına bağlıdır. Daha belirgin olarak, sizin nasıl beslendiğinize ve enerjinizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Bu ikisi, sağlığa zararlı davranışlar konusundan çok bahseden Doğu tıbbının temelini oluşturur. Akıl ve vücut…

Budizme Göre Aşk

Budizme göre aşk Batı dünyasındaki aşk kavramından çok farklıdır. Budizmde, bir başka canlıya bencillikten uzak bir şekilde verdiğiniz saf hissiyata aşk denir. Bütünsel bir konfor, kimseye acı çektirmediğiniz ya da acı çekmesine sebep olmadığınız hissiyatıyla birlikte var olur. Bunlardansa, onların neşe dolu…

Viktor Frankl’dan Logoterapi: 3 Temel Prensip

Logoterapi, Psikoterapinin Üçüncü Viyana Okulu olarak da bilinir. İlk psikoloji okulu Sigmund Freud, ikincisi Adler, üçüncüsüyse Viktor Frankl tarafından kurulmuştur. Bugün biz üçüncüsüne odaklanacağız. Freud’a göre insan “haz” odaklıdır. Sonrasında Adler “güç” odaklı olduğunu söylemiştir. Frankl ise insanın “anlam” arayışı…

İlgi Çekici Yedi Felsefi Teori

Felsefeyi, okuldaki en sıkıcı konulardan biri olarak hatırlarsınız belki. Yine de felsefe gündelik hayatlarımızın temel bir parçasıdır. Felsefi teoriler kim olduğumuz ve nereye gittiğimize dair düşünmeye davet eder. Felsefe, düşünmeyi ve tefekkür etmeyi öğretir bize. Yerleşik bilgileri sürekli sorgulamayı, hipotezleri…

Japon Psikolojisinin 5 Öğretisi

Japon psikolojisinin temelleri hayattaki özel bir felsefeye dayanır. Japonlar duygularını mantık çerçevesinde düşünerek bununla spiritüel bir bağlantı kurarlar. Ayrıca onlar ailelerini ve topluluklarını yüksek önem seviyesinde tutarlar. Başkalarına üst düzeyde saygı duymak onların kültürünün bir parçasıdır. Gruplar arası saygı da…

Tao Felsefesine Göre Arındırıcı Ağaçlar

Ağaçlar bizi kendine çeken sessiz dostlarımızdır. Kimi zaman gölgeleri için, kimi zaman gövdesine yaslanıp dinlenmek için, kimi zaman da tırmanıp biraz muzırlık yapmak için yöneliriz ağaçlara. Ağaçlar doğallıklarıyla çeker insanları kendine. Bu canlılar nerede olurlarsa olsunlar insana yalnız olmadığını hissettirir.…