Felsefe ve psikoloji

Felsefe ve psikoloji iki farklı bilim dalıdır, ancak yine de genellikle ortak senaryoları paylaşırlar. Carl Jung gibi yazarlar, Budizm ya da Doğu felsefesi gibi uygulamalar bu bölümde sahip olacağınız kaynaklardır.

Ouroboros Paradoksu ve Ebedi Dönüş

Ouroboros paradoksu oldukça popüler bir kavramdır. Ancak birçok din, filozof ve fizikçi buna karşı çıkar. Çeşitli entelektüeller tarafından üzerinde çalışılan bir fikre, sonsuzluk fikrine atıfta bulunur. Antik Yunan’da sonsuzluk, “ouroboros” olarak bilinen bir resimle temsil edilirdi. Bu,  kendi kuyruğunu ağzına almış…

Kader Varsa Sorumluluk Yoktur

Muhtemelen, şu ya da bu zamanda, başarılarınızın ve başarısızlıklarınızın bir kısmını “kader”e bağlamaya cezbedilmişsinizdir. Aslında başınıza gelenler veya gelmeyenler için kaderi suçlamak kadar basit bir şey yoktur. Bunu, hayatta olan her şeyi açıklayan ve haklı çıkaran sihirli bir formül olarak…

Carl Jung ve Kolektif Bilinçaltı

Duygular, düşünceler, anılar, ritüeller, mitler… Carl Jung, kolektif bilinçaltı teorisiyle, insanlığın bu ortak ögelerinin bir tür zihinsel miras olduğunu savundu. Sosyal bir grup olarak bu anlamları miras alıyoruz. Jung’un teorisine göre, bu anlamlar bir şekilde davranışlarımızı ve duygularımızı etkiler. Carl…

Irvin Yalom ve Dört Varoluşsal Kaygı

Varoluşçu psikoterapi alanındaki en önemli isimlerden biri de psikiyatri ve psikoterapist öğretmen Irvin Yalom’dur. Aralarında Spinoza Problemi ve Nietzsche Ağladığında da olmak üzere birçok deneme ve roman yazmıştır. Yalom, insanların dört varoluşsal kaygısını eserlerine oldukça ince bir şekilde dahil etmeyi…

Demokles Kılıcının Efsanesi

Demokles kılıcı efsanesinin yaratıcısı, Tauromenius’lu tarihçi Timaeus gibi görünür. Ancak, günümüze kadar gelen, kulaktan kulağa aktarılan ünlü bir hikaye haline gelmesini sağlayan ünlü filozof Cicero’dur. Demokles kılıcı efsanesi bazı gerçek karakterler içerse de, hayal gücünün ürünü olarak kabul edilir ve…

Soyut Düşünme Nedir?

Soyut düşünme denilen kavramı mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak bunun tam olarak ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu düşünme şekli, içinde bulunduğumuz yer ve zaman diliminde var olmayan şeyler hakkında fikir yürütmemize izin verir. Aynı zamanda hem günlük yaşantımızda, hem de akademik…

Kantçı Etik ve Kategorik Zorunluluk

Kantçı etik anlayışı, felsefe tarihinin ve dolayısıyla bilgi, ahlak, politika ve ekonomi açısından gerçekleştirilen devrimlerin bir parçası. Bu anlayış içerisinde sunulan bazı figürler eşit derecede beğeniliyor ve aynı zamanda da nefret ediliyor. Örneğin, bu etik anlayışına da ismini veren ve…

Ateizmin Nüansları

Ateizm, bir Yaratıcı ya da bir ilahi varlığın bulunmadığı inancıdır. Basit, değil mi? Bu konu ile ilgili araştırma yapmaya başlamamdan önce bunun basit olacağını, ve sınıflandırmaların sadece ateist olmayan kişiler için karmaşık hale geleceğini düşündüm. Ancak hiçbir şeyin gerçekten bu…