Logo image
Logo image

Farkındalık İle İlgili En Güzel 5 Söz

4 dakika
Farkındalık “Şu anda ne yaşıyorum” sorusunu yanıtlamak için, kişinin kendi düşüncelerini, duygularını ve bedenini gözlemlemesi yoluyla elde edilen zihinsel bir durumdur.
Farkındalık İle İlgili En Güzel 5 Söz
Son Güncelleme: 06 Ocak, 2021

Farkındalık cümleleri çoğunlukla Budizm’den gelmektedir. Çünkü bu kavram tam da bu felsefi ve dini öğretiler bütünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu kavram; saf farkındalık veya sati farkındalık adıyla da bilinir.

Zihinsel Farkındalık, kişinin şimdiki zamana zihinsel olarak tamamen konsantre halinde olma durumu olarak tanımlanır. Tüm duyuları kullanarak meditasyonun meyvesi olan ve deneyimlenmiş gerçekliğe yaklaşımı ifade eder. Kişinin kendi dünyasıyla bilinçli bir şekilde sessizliğe doğru bir bağlantı kurar.

“Fikirlerinin şahidi ol!”

– Buda

Farkındalık cümleleri, bu özel anın ayrıntılarını açıklamaya çalışmaktadır. Tecrübe ederek öğrenilen karmaşık bir kavram olması nedeniyle esas amacı öğretici olmaktır. Her şekilde, büyük ustaların sözleri konuyu aydınlatmaya yardımcı olur.

1. Farkındalık: Düşüncelerden arınma

Osho, dünyaca tanınan bir filozof ve mistik guruydu. Farkındalıkla ilgili birkaç harika sözü ona borçluyuz. Tartışmaya neden olan düşünceleri vardı. Ünlü yaklaşımları, farkındalık üzerine çalışma yapan çağdaş literatürün büyük bir kısmının ortaya çıkmasına neden oldu.

Some figure

Osho’nun bu metni, farkındalık bilincini çok iyi anlatmaktadır: “Sadece bilinçli olduğumuzda düşünceler yok olmaya başlar. Onlarla savaşmamıza gerek yok. Bilginiz onları yok etmek için yeterlidir. Ve zihin boşaldığında tapınak hazırdır. Tapınağın içine yerleştirmemize değecek tek tanrı; sessizliktir. O zaman böyle anlarda şu üç kelimeyi hatırlamalısınız: rahatlama, düşüncelerden arınma, sessizlik. Ve bu üç kelime sizin için artık bir kelime değil de deneyime dönüşürse, işte o zaman hayatınız değişecektir ”.

2. Dalai Lama’nın farkındalık ile ilgili sözlerinden biri

Dalai Lama’nın kendisi tarafından dile getirilen farkındalık sözlerinden biri şöyle der: “Sigortayı iptal edemeyiz çünkü sigorta şunları kapsar: öz disiplin, öz farkındalık ve öfkenin olumsuz yönlerini ve iyiliğin olumlu etkilerini net bir şekilde anlama ”

Bunun mükemmel bir cümle olduğundan hiç kuşkumuz yok. Bu sözleri hayatı güvenlik ve garantiler açısından irdelediğini bir konuşmasında söyledi. Bu felaketleri ve büyük kötülükleri önceden görmenin bir yoludur. Konuşmasında söylemek istediği şey güvenliğimiz ve bu hayattaki sigortamızın dış koşullara değil içerimizde ne taşıdığımıza bağlı olmasıdır. Öfkenin olumsuz etkilerinin ve nezaketin olumlu etkilerinin vurgulandığı son kısım özellikle önemlidir.

3. Merhamet

Merhamet, Budizm’in kalbinde yatan bu değerlerden bir diğeridir. Budizm felsefesinin güzel tarafı, kendisini iyilik ve kardeşliğin çoğaltmasına adamasıdır. İyilik ve kardeşlik üstün erdem olarak kabul edilirler. Çünkü kendi içlerinde başka bir çok değer daha vardır ve sadece uzun ve sürekli çalışmayla meyve verirler.

Some figure

Thomas Merton’un bu cümlesi Budist merhamet anlayışını ve onun farkındalık ile ilişkisini çok iyi anlatmaktadır. Şöyle der: “Merhamet fikri, hepsi birbirinin parçası ve birbiriyle ilişkili olan tüm bu canlı varlıkların, birbirlerine karşı bağımlı olmaları güçlü bir farkındalığına dayanmaktadır.” Farkındalık aynı zamanda karşılıklı bağımlılığı anlamak, kabul etmek ve saygı duymakla da ilgilidir.

Bu felsefede basit bir böcekten insan yaşamına kadar tüm yaşam biçimlerinin değerli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle merhamet yalnızca arkadaşlar arasında gösterilmez, doğadaki diğer canlılara da merhamet gösterilir.

4. Günlük eylemler ve vicdan

Farkındalığa yıllarca bir manastırda meditasyon yaparak emekli olduktan sonra erişilmez. Koşullar ne olursa olsun, bu verimli öğretiye en basit günlük eylemlerle de her zaman erişilebilir. Osho, oldukça açıklayıcı olan farkındalıkla ilgili birkaç sözün geçtiği bir metinde bize bunu göstermiştir.

Bu bağlamda şunu belirtir: Yürü, ama meditasyon yaparak yürü, bilinçli bir şekilde ve nefes alarak, bırak nefesin süreklilik gösteren bir meditasyona dönüşsün; doğru bir şekilde nefes al. Nefes içine girer: ona bak. Nefes çıkar: nefesini izle. Ye ama farkında olarak ye. Bir ısırık al, çiğne ama aldığın lokmaya bakmaya devam et. Bırak gözlemci ne yaparsa yapsın, yalnızda orada durmasına izin ver”.

Şimdiki zamanda kalmak ve yaşanılan anı yakalamak için tüm duyuları keskinleştirmek, en küçük eylemin bile farkına varmakla başlar. Buda’nın bizden istediği şey de budur: kendimizin daimi gözlemcisi olmak.

5. Bilinç ve mutluluk

Farkında olmak sürekli gözlemin, düşüncelerden, duygulardan ve dürtülerden arınmaya yönelik ısrarlı çabanın, tüm iradeyi sadece düşünmeye adamasının bir meyvesidir. Tasavvurda kişi evrenle tanışır. Ve bu buluşma uyum ve mutluluk yaratır.

Some figure

Osho bunu şu şekilde ifade eder: Bilinç, var olan en büyük simyadır. Sadece giderek daha fazla bilinçlenmeye devam edin ve hayatınızın mümkün olan her boyutta daha iyiye doğru gittiğini göreceksiniz. Bu da hayattan zevk almanızı sağlayacak”.

Pek çok Batılı filozof bilinci bir şansızlık kaynağı olarak ele alırken, Budist felsefe onu tam tersi olarak görür. Bunun nedeni, Batı bilincinin akla dayanması, Doğu bilincinin ise maneviyata, sessizliğe ve düşüncenin yokluğuna dayanmasıdır.

Farkındalıkla ilgili tüm bu sözler bize Doğu felsefelerinden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kişisel başarıdan farklı olarak mutluluğu elde etmenin başka yolları da vardır. Bize ışık getiren öğretiler hoş geldiniz.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.