Logo image
Logo image

Carl Jung'a Göre Sihirbaz Arketipi

3 dakika
Sihirbaz, Carl Jung'un teorilerine göre en güçlü arketiptir. Onlar, başkalarına tavsiye verme ve rehberlik etme bilgileri ve yetenekleri sayesinde dünyanın ilerlemesini destekleyen türden insanlardır.
Carl Jung'a Göre Sihirbaz Arketipi
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Sihirbaz arketipi, Carl Jung’un analitik psikolojisindeki en ilginç figürlerden biridir. Bu arketip düşünceyi, bilimi, dönüşümü, ilhamı ve yeniliği temsil eder. Bu arketipi sergileyen veya taşıyan bazı ünlü kişiler arasında Albert Einstein, Nikola Tesla, Elon Musk ve Steve Jobs bulunmaktadır. Toplumumuzun ilerlemesini destekleyen veya hala teşvik eden mühendisler ve bilim adamları.

Bu ünlü İsviçreli psikiyatristin yarattığı arketipler veya ilkel imgeler setini düşündüğümüzde, kahraman her zaman öne çıkma eğilimindedir. Kahramanlara hayranız çünkü onlar büyük başarılar sergileyenlerdir. Bununla birlikte, arkalarında her zaman onlara rehberlik edecek, tavsiyede bulunacak ve talimat verecek varlıklar olduğunu unutmaya meyilliyiz.

Sihirbazlar aslında arketip ölçeğinde en dikkat çekici kişiliklerdir. Akılla ilişkilendirilirler, ancak bu dinamik, aktif ve dönüştürücü bir akıldır. Bu insanlar fizik, ekonomi, psikoloji, mühendislik veya tıpla ilgili olabilir. Dünyanın gelişmesini ve iyileşmesini sağlarlar ve ilham verici varlıklar olarak yükselirler.

“Büyü pratiği, anlaşılmayan şeyi anlaşılmaz bir şekilde anlaşılır kılmaktan ibarettir.”

-Carl Jung-

Some figure

Arketipler nelerdir?

Bir arketip, dünyadaki işleme ve hareket etme yolumuza rehberlik eden bir dizi duygusal, bilişsel ve davranışsal kalıpları tanımlar. Carl Jung, bu teorik yaklaşımı analitik psikolojisi içinde geliştirdi. İnsan psikolojik gelişiminin boş bir sayfa olmadığını öne sürdü. Başka bir deyişle, erken deneyimlerimiz, eğitimimiz veya sosyal çevremiz tarafından özgür veya koşullu değildir.

Aslında Jung’a göre kişiliğimiz ve psişemiz arketipler tarafından önceden belirlenmiştir. Hepimizin şu ya da bu şekilde içimizde kahraman, hükümdar, kaşif, soytarı, masum, büyücü vb. hakkında bir şeyler olabileceğini iddia etti. Gerçekten de, bu psişik kalıpların her biri bizim içimizde bulunur. Kollektif bilinçdışıdır ve zaman ve mekandan bağımsız olarak tekrarlanır.

Jung’un kitabı, Arketipler ve Kolektif Bilinçdışı, bu konuyu anlamak için bir referans görevi görür. Bununla birlikte, birçok Jungçu teorinin kaçınılmaz ezoterik ve ruhsal çağrışımlarının ötesinde, bu arketipler aynı zamanda popüler kültürde bir referans çerçevesi oluşturur. Örneğin, birçok edebi karakter bir arketip modelini takip eder.

Sihirbaz figürü söz konusu olduğunda, pazarlama dünyası bu imajdan büyük ölçüde etkilenir. Hadi daha yakından bakalım.

Sihirbaz arketipi

Sihirbaz arketipini Apple kadar uygulayan çok az şirketin olduğu sık sık söylenir. Aslında, yeni ürünleri gerçeği değiştirdikleri fikrini öne sürme eğilimindedir. Fikir, her yeni cep telefonu modeliyle, tüketicinin her zaman hayalini kurduğu şeyi yapabilecek olmasıdır.

Bazı yönlerden birçok teknoloji şirketi de bu noktadan yola çıkıyor. Örneğin Elon Musk, mühendisliği, uzay projeleri ve Neuralink şirketi ile bu özel arketiple uyumludur.

Carl Jung’a göre sihirbaz figürünü neyin tanımladığını görelim.

İç gözlemden yeniliğe

Arthur C. Clarke, yeterince gelişmiş herhangi bir teknolojinin sihirden ayırt edilemez olduğunu söyledi. Sihirbaz arketipi de aynı fikirden yola çıkar. Büyülü ve ezoterik olanla ilgilidir çünkü neredeyse imkansız ve zorlu fikirlerin doğduğu iç gözlemden başlar.

Aslında, bir gizemden biraz daha fazla başlayan bir şey, olağanüstü bir başarıya dönüşüyor. Yardımcı olan ve ilerleyen harika bir şey.

Yansıtıcı zihin sürekli öğreniyor

Filozof Walter A. Shelburne , Carl Jung’un Düşüncesinde Mythos and Logos adlı bir kitap yazdı. Bu çalışmada, arketiplerin her birini analiz eder. Şüphesiz, göze çarpan görüntü sihirbazınkidir. Shelburne bu arketipi, her şeyi bilmediğini kabul edebilen mütevazı bir kişilik olarak tanımlar. Aslında, otantik bilgeliğin sürekli öğrenmeyi içerdiğini kabul ederler.

Her yeni bilgi edindiklerinde, onun üzerinde düşünürler ve onu bir sezgi süzgecinden geçirirler. Tüm bilgeliklerini kendi bakış açılarına uyarlarlar. Bu sayede daha sonra çevrelerine daha güçlü ve dönüştürücü bir şekilde aktarabilirler.

“Sezgi, bakış açısı ve içgörü verir; sanki gerçekmiş gibi büyülü olasılıklar bahçesinde canlanır.”

-Carl Jung-

Some figure

Sihirbaz arketipi, heybetli ama yardımcı

Kral Arthur, Merlin’den korkuyordu ama Merlin ona her zaman yardım etti. Luke Skywalker ayrıca Obi-Wan Kenobi ve Yoda’ya büyük saygı gösterdi. Gerçekten de onların kendisinden daha akıllı ve güçlü olduklarını biliyordu. Ancak, onun harika bir Jedi Şövalyesi olmasına yardım ettiler. Görünüşe göre sihirbaz arketipi, gizemli, mesafeli ve hatta bazen rahatsız edici bir figür olarak öne çıkıyor.

Aynı şey birçok eski kabilede görülür. Şamanlar ve şifacılara korkuyla bakılıyordu, ancak grubun uyumlu dengesi için gereklilerdi. Aslında, büyülü ve bilimsel, ezoterik ve rasyonel arasındaki yarı yolda bulunan sanat, iyileşmeye, bilgelik vermeye ve ilerlemeye ilham vermeye yardımcı oldu.

Carl Jung’un analitik psikolojisi, manevi ve antropolojik köklerden beslendi. Arketipler üzerine teorisi, belirli şekillerde hepimizin geliştirebileceği davranış kalıplarını tanımladı. Gerçekten de, daha iyi bir dünya yaratmak için bilgi arzumuzu uyandırmak, hepimizin arzu etmesi gereken bir şeydir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Faber, M. A., & Mayer, J. D. (June 2009). «Resonance to archetypes in media: There’s some accounting for taste». Journal of Research in Personality 43 (3): 307-322.
  • Jung, Carl Gustav (2009) La vida simbólica.Madrid: Editorial Trotta.
  • Stevens, Anthony en “The archetypes” Ed. Papadopoulos, Renos. The Handbook of Jungian Psychology
  • Walter A. Shelburne (2009) Mythos and Logos in the Thought of Carl Jung: The Theory of the Collective Unconscious in Scientific Perspective.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.