Terapiler

Terapi, kişide değişikliği destekleyecek bir dizi tekniği ve mekanizmayı barındırır. Bu bölümde sizi konuyla ilgili tedavileri, süregelen yaklaşımları ve bunların kullandığı araçları öğrenmeye davet ediyoruz.

Terapistlerin Sık Yaptığı Beş Hata

Psikoterapinin gelişimini ve sonuçlarını etkileyen birçok faktör vardır, terapistlerin sık yaptığı beş hata da bunlara dahildir. Terapiden sonraki iyileşmenin yardım isteyenlerin sorumluluğu olduğuna dair yaygın bir biçimde paylaşılan bir fikir vardır. Ancak, bu fikre bağlı kalmak büyük bir hatadır, çünkü danışanı etkileyen…

Nidoterapi ve Çevresel Etkiler

Nidoterapi, ana hedefi şizofreni ve diğer ciddi zihinsel hastalıklara sahip insanların içinde bulundukları çevreyi değiştirmek olan terapötik bir yöntemdir. Bu yöntem, diğer tedavi metotları ile birlikte ya da onlara paralel olarak uygulanır. Bu yöntem, sadece hastaya doğrudan müdahaleye odaklanmak yerine,…

Terapiye Direnmek – Dört Türü

Terapiye direnmek danışanın ortaya koyduğu ve ilerlemelerine engel olan bir davranış, biliş ya da duygu formudur. Hatta, direnç çeşitleri terapiye giden insanların çeşitleri kadar fazladır. Benzer şekilde, hepsi muhalefet göstermese bike danışanlarınızın durgun göründüğünü hissettiğiniz zamanlar olabilir. Size belirli konularda bilgi…

Alkolizm İçin Psikolojik Tedaviler

Alkolizm için var olan tedavilerin çoğu bilişsel davranışçı terapi pratiklerini temel alır. Bu model bu maddeye kişinin kendi kendini tedavi amaçlı kullanım alışkanlığını devam ettiren güçlü bir pekiştirme mekanizması olarak yaklaşır. Bilişsel davranışçı model, alkolizmin bir hastalık olduğunu var sayan geleneksel modele…

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir

Yıllar içinde psikoloji, insan davranışını anlamak ve yönlendirmek için çok çeşitli yaklaşımlar türetmiştir. Her yaklaşımın kendi teorik temeli ve pratik uygulaması vardır. Otuz yıldan daha uzun zamandır, bilişsel davranışçı terapi için en etkili psikoterapik metotlardan biri olduğu ispatlanmış bir gerçektir.…

KKT Kavramları ve Klinik Stratejiler

Kabul ve kararlılık terapisi (KKT) “üçüncü kuşak terapiler” denen bir kategoriye dahildir. Bu terapiler ruh sağlığının bazı belirli yönlerine daha fazla önem verdikleri için geleneksel psikolojik tedavilerden ayrılmaktadır. KKT’de kabul, farkındalık, bilişsel deaktivasyon, diyalektik, değerler, ruhanilik, ve ilişkiler önemlidir. Bugün KKT…

Terapide Direnme Hakkında Ne Yapmalı?

Terapide direnme danışanın terapötik değişimi geciktirebilecek veya önleyebilecek tutumları, davranışları veya bilişsel şartlanmaları demektir. Genel olarak değerlendirmenin ilk aşamalarında direnme görülür çünkü bu dönemler danışanın terapiyi sorgulamaya başlayabileceği dönemlerdir. Bunun yanında, danışan içten bir şekilde konuşmayı veya terapistin sorularını kibarca yanıtlamayı…

Psikoterapi Ve Kısa Tarihi

Psikoterapi, psikolojinin oldukça yeni bir dalıdır. Aslında 19. yüzyılın son çeyreğinde, insanlar ruh hastalıklarının doğaüstü güçler yüzünden meydana geldiğine inanmayı nihayet bırakmaya başladığı zaman ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, net bir biyolojik açıklaması olmayan insani olaylara toplum her zaman ilgi duymuştur.…