Terapiler

Terapi, kişide değişikliği destekleyecek bir dizi tekniği ve mekanizmayı barındırır. Bu bölümde sizi konuyla ilgili tedavileri, süregelen yaklaşımları ve bunların kullandığı araçları öğrenmeye davet ediyoruz.

Bilişsel Terapi ve Sınıflandırılması
Bilişsel Terapi ve Sınıflandırılması

Bilişsel terapi türlerinin sınıflandırılmasında öne çıkan ortak özellik, bilişselliği davranışlarda belirleyici unsur olarak kabul etmeleridir. Ancak çeşitli süreçlere verdiklere öneme…

Anlatımlı Meditasyon Nedir?
Anlatımlı Meditasyon Nedir?

Anlatımlı meditasyon, problemleri ya da çatışmaları insanların uyumsuzlukları veya terslikleri görme ve tanımlama biçimlerini temel alarak çözmeye dayanan bir yöntemdir. Bu bağlamda, kişisel olarak kullanılan dilin dünyayı algılama biçimi konusunda…

Psikolojik Terapi ya da İlaçlar
Psikolojik Terapi ya da İlaçlar

Psikolojik bozuklukları tedavi etmek için psikolojik terapi ve ilaçların kullanımı çoğu zaman tartışmaya açık bir konudur. Terapinin ilaçlara kıyasla daha…

Kendiniz İçin Kısa Aralar Verin
Kendiniz İçin Kısa Aralar Verin

Günlük yaşantımızda verdiğimiz kısa aralar, açtığımız parantezler, sessiz anlarımız ve duyularımızı devre dışı bıraktığımız zaman dilimleri, kalbimiz ve beynimiz için…

Otizm İçin Psikolojik Tedavi
Otizm İçin Psikolojik Tedavi

Şimdilerde, otizm spektrumundaki çocukların da yetişkinlerin de deneyebilecekleri pek çok tedavi vardır. Bazıları güçlü bir bilimsel temele sahiptir ve sonuçlar…

Myers-Briggs Tip Göstergesi ve Jung
Myers-Briggs Tip Göstergesi ve Jung

Myers-Briggs tip göstergesi en iyi bilinen kişilik araçlarından bir tanesidir. Ancak tüm bilimsel topluluk tarafından kabul görmemiştir. Bunun nedeni güvenilirlik ve geçerlilik…

Eğitim Politikasında Duygusal Refah
Eğitim Politikasında Duygusal Refah

Eğitim politikası ve pratiğindeki duygusal refah çocuklara ve ergenlere günlük bir bazda duygularını yönetmeyi öğretmeyi hedefler. Bunu bilmiyor olabilirsiniz ancak gittikçe…

PIL Testi ve Hayatın Anlamı
PIL Testi ve Hayatın Anlamı

Hayatın anlamı, logoterapinin temel varsayımlarından biri olarak belirlenmiştir. Bu akıma göre hayatın bir anlamının bulunması her insan için en temel ihtiyaçlardan biridir. Bu ihtiyaç kendi varlığımıza ilişkin hissettiğimiz motivasyon ile…