Fonksiyonel Davranış Değerlendirmesi

Fonksiyonel davranış değerlendirme, bir hastanın problemli davranışını bilişleri ve duygularıyla birleştiren etkileşimli bir modeldir. Davranışlarının hem tetikleyicilerini hem de sonuçlarını hesaba katar.
Fonksiyonel Davranış Değerlendirmesi
Cristina Roda Rivera

Yazan ve doğrulayan psikolog Cristina Roda Rivera.

Son Güncelleme: 05 Ocak, 2023

Fonksiyonel davranış değerlendirme (FBA), belirli sorunlu davranışların işlevini bulmaya çalışan bir süreçtir. Nedenin aksine davranışın amacını arar. Tüm davranışların belirli bir işlevi vardır. Aslında, ne zaman bir şey yaparsanız, onu bir sebep için yapıyorsunuzdur. Ayrıca, aynı işleve sahip farklı davranışlar da olabilir.

Örneğin, bir çocuğun annesinin dikkatini çekmek istediğini düşünün. Bunu yapmak için sinir krizi geçirebilir veya kardeşine kızabilir veya okuldayken hasta olduklarını ve eve götürülmeleri gerektiğini söyleyebilirler. Enürezis (yatak ıslatma) ve seçici mutizm atakları bile olabilir. FBA açısından bakıldığında, bunların hepsi aynı amaç için gerçekleştirilen farklı davranışlardır. Bu durumda, annenin dikkatini çekmek için grçekleştirilmişlerdir.

Belirli bir davranışın hangi işlevi yerine getirdiğini bulmak için, terapistin arka planı ve hasta sorunlu davranışı gerçekleştirdiğinde ortaya çıkan sonuçları anlaması gerekir. Bu, başka bir tamamlayıcı davranışı veya yeni uyarlanabilir davranışı pekiştirebilmeleri içindir. Terapist için zorluk, hastanın genel davranışını gözlemlemek ve işlevini anlamaktır.

Endişeli görünen bir kız.

İşlevsel davranışsal değerlendirmenin temeli

FBA, belirli bir durumda sorunlu davranışı hastanın bilişleri ve duygularıyla birleştiren etkileşimli bir modeldir. Onları bir yandan davranışın arka planına ve diğer yandan davranışın sonuçlarına bağlar.

Duygular, davranışlar ve biliş arasında her zaman bir etkileşim vardır. FBA, bireyi bir bütün olarak anlamayı amaçlar. Düşünce, imge ve duyguların tümü bireyin davranışının bir parçasını oluşturur.

İşlevsel davranışsal değerlendirme, bir kişinin benzersiz işleyişini tanımlamak ve anlamak için kullanılan bir süreçtir. Aslında terapist, terapiyi kişiselleştirir.

Bu nedenle terapist, bireyin problemli davranışında yer alan açıklayıcı değişkenleri (bağımsız ve düzenleyici değişkenler) (bağımlı değişkenler) belirlemelidir. Bu onların hem şimdiki hem de geçmiş yaşamları bağlamında olmalıdır.

İşlevsel davranışsal değerlendirmeye müdahale

FBA, sorun olarak tanımlanan davranışı daha uygun başka bir davranışla değiştirmeye çalışır. Bireye kısıtlamalar getirmeyi amaçlayan sınırlayıcı bir yöntem değildir. Bunun yerine, davranışlarının arkasındaki mantığı anlamaya çalışır.

İşlevsel davranışsal değerlendirme yöntemi

FBA, her bir bozukluğun ayrı ayrı ele alındığı ve teşhis edildiği kategorik yaklaşımdan farklıdır. Aslında FBA hastayı bir bütün olarak ele alır. Aynı zamanda davranışın meydana geldiği çevreye de büyük önem verir. Aşağıdaki yönlere öncelik verir:

  • Terapist hastanın şikayetlerini belirler.
  • Terapist veri toplar. Bu, doğrudan gözlem yoluyla veya hastanın kendisinden olabilir. Temel bir ölçüm oluşturmalarını sağlar. Hem mevcut bilgiyi hem de davranışın kaynağı olduğunu varsaydıklarını ve zaman içinde nasıl sürdürüldüğünü hesaba katarlar.
  • Terapist bu hipotezlerden hangi tekniklerin kullanılacağına karar verir. Uygun bir yöntem seçmek için bu teknikleri hastayla tartışırlar. Seçilen tekniğin hiçbir etkisi olmadığını görürlerse, diğerine geçerler.

Bu aşamada terapist ve hasta, sorunu artzamanlı boyutunda (sorunun geçmişi) ve eşzamanlı boyutunda (şimdi ve burada) birlikte keşfeder.

Problem davranışın geçmişi

FBA ile terapistin hem hastanın hem de problem davranışlarının geçmişini bilmesi çok önemlidir. Bozukluğun ilk nasıl ortaya çıktığını anlamak için gerekirse çocukluk dönemine kadar hastanın geçmişi hakkında sorular sorarlar. Aradıkları şey bozukluğun biyolojik veya genetik kökenleri. Ayrıca, aile, sosyal ve kültürel unsurların tümü rol oynayabilir.

Örneğin, agorafobik hasta, evin dışında ilk kez paniklediğini her zaman net bir şekilde hatırlayacaktır. Bununla birlikte, depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) gibi diğer bozukluklar daha sinsi olabilir.

Bazen, yaşamda herhangi bir öngörülen zamanda bozukluklar ortaya çıkmaz. Aslında, hastanın başa çıkma kaynakları düşük olduğunda veya stresli olduklarında, bitkin olduklarında veya bir tür travmaya maruz kaldıklarında ortaya çıkabilirler.

Hastanın geçmişi

Fonksiyonel davranış değerlendirme ile terapist, kişinin daha önce nasıl çalıştığını görmeye çalışır. Ayrıca, onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışırlar. Örneğin, karamsar mı, iyimser mi, endişeli mi, kaygısız mı? Nasıl bir eğitim ve kariyer yolu izlediler? Bu şekilde terapist hastanın bir imajını oluşturmaya çalışır.

Ayrıca, durumlarında tıbbi bir unsur olup olmadığını da bilmeleri gerekir. Örneğin, herhangi bir özel duruma genetik olarak yatkınlar mı? Ayrıca, aile geçmişte bu tür rahatsızlıklarla nasıl başa çıktı? Bu tür faktörler, bir hastanın daha savunmasız olduğu anlamına gelebilir ve bu nedenle onları belirli davranışlara yatkın hale getirir.

Hastanın mevcut durumunu analiz etmek

Hasta burada ve şimdi yardım arıyor. Bu nedenle, analiz temelde niceldir. Terapist onlara doldurmaları için anketler verebilir. Kendilerini gözlemlemek amacıyla bir günlük tutmalarını da isteyebilirler.

Terapistin, bozukluk başladığında çalışması gerekir. Bu, seçtikleri tedavide daha objektif olabilecekleri anlamına gelir. Çoğu durumda, her sorunlu davranış için aşağıdakileri bilmek isteyeceklerdir:

  • Sıklık.
  • Yoğunluk.
  • Süre.
  • Kendini göstermenin farklı yolları.

Bu önlemler ve bilgiler farklı şekillerde faydalıdır. Terapistin problemin dinamiklerini ve onları ayakta tutan kısır döngüleri anlamasına yardımcı olurlar. Ayrıca, nicel ölçümlerle hastanın öznel deneyimlerini değerlendirmelerine yardımcı olurlar.

Not alan bir kadın.

Fonksiyonel davranış değerlendirme (FBA) neyi değerlendiriyor?

FBA sorunlu davranışları değerlendirir. Bununla birlikte, problemli olmayan davranışları da değerlendirir. Aslında, problemli olmayan davranışlar hasta için kaynak olarak belirlenmiştir.

Bazen, son derece benzer görünen durumlar, bazı durumlarda sorunlu davranışlara yol açabilirken, diğerlerinde olmayabilir. Örneğin, bir kişinin işte belirli bir görev verildiğinde yüksek sesle protesto etmeye başladığını varsayalım. Başkalarıyla çalışmak istemedikleri için itiraz ettiklerini düşünebiliriz. Bu nedenle, onlara grup görevi verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, daha önce bir grup içinde fiilen çalıştıkları tüm zamanları hesaba katmamış olabiliriz. Üstelik bunu da iyi yaptılar. Sonuç olarak, bu vesileyle belki de sorunlu unsurun başka bir yerde olduğunu düşünmeliyiz. Örneğin, gürültülü bir ortam, birlikte çalışacak uygun meslektaşların olmaması, yorgunluk vb.

Çözüm

Davranışçı terapide önerilen psikoterapötik tedavi, FBA’dan türetilmiştir.

Ayrıca, FBA yoğun terapötik özelliklere sahiptir. Bunun nedeni, hastanın problem davranışlarını tetikleyen ve sürdüren mekanizmaları anlamasına izin vermesidir.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.