Sınırda Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Sınırda kişilik bozukluğu için tedavilerin neler olduğunu merak ediyor musunuz? Bunları keşfetmek için bugünkü yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Sınırda Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Son Güncelleme: 14 Nisan, 2021

Sınırda kişilik bozukluğu için bir tedavi vardır. Bu durumun temel özelliği, hayal kırıklığı ve rahatsızlık yaratan durumlarda uyum sağlamayan davranışlardan oluşan bir repertuara sahip olmaktır. Uyumsuz davranışlar, yerine getirilmediklerinde rahatsızlık veren aşırı yüksek beklentiler ile ilgilidir.

Bu bozukluğa sahip kişilerde ikiye bölünmüş düşünme hali yaygındır ve bu durum ilişkilerini ve dünyayı algılama şekillerini şartlandırır. Benzer şekilde, hastaların katı davranışlarını açıklar ve duygusal, profesyonel ve sosyal alanlarını sınırlar.

Duygusal açıdan dengeli insanların da rahatsızlık yaratan bir durumda uygunsuz şekilde tepki verebileceği doğrudur. Optimal duygusal dengeye sahip kişiler ile sınırda kişilik bozukluğu olan kişiler arasındaki fark, ilkinin genellikle duyguya “kendilerini ne kadar kaptırabileceklerini” bilmeleridir. Rahatsızlığa tepki ikinci kişi tipinde genellikle daha fazladır ve bu kişiler riskli davranış türlerine eğilim gösterirler.

Stresli bir kadın.

Sınırda Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluk, DSM-5’teki B kümesi kişilik bozuklukları kategorisine girer. Başlıca özelliği, kişiler arası ilişkilerde, öz imgede ve duygularda ortaya çıkan bir duygusal istikrarsızlık örüntüsüdür.

Dürtüsellik bir başka önemli özelliktir ve hoş olmayan olaylar karşısında tam bir duygusal tırmanış ile kendini gösterir. En kötü durumda, dürtüsellik kendine zarar verme ya da saldırganlık gibi riskli davranışlara yol açabilir.

Sınırda kişilik bozukluğu olan kişilerin işleyiş şeklini genel olarak özetleyebilecek şey, hoş olmayan duygular yaratan durumlarda duygusal yükselmenin genellikle oldukça yüksek olmasıdır. Bu yükselme, kişinin çevresine yüksek bir tepki vermesi anlamına gelir ve taban çizgisine dönüş normalden daha yavaş olur.

Sınırda Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Bu genellikle yeme bozuklukları, bağımlılıklar ve diğer dürtü kontrol bozuklukları ile ilişkilidir. Bu nedenle, sınırda kişilik bozukluğunun tedavisinin tümünde psikolojik terapi gerekli ve önemlidir.

Sınırda kişilik bozukluğu ile ilişkili uyum sağlamayan davranışlar, rahatsızlığın giderilmesi için kısa vadede etkilidir, ancak uzun vadede etkili değildir. Bu bağlamda, ilaçlar bunun için her psikoterapi türünü tamamlayabilir ve ilişkili bozukluklar da bazen hastaneye yatmayı ya da özel tedaviyi gerektirir.

Sınırda kişilik bozukluğu için iki farklı tedavi keşfetmek için okumaya devam edin.

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik davranış terapisi, Dr. Marsha Linehan tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca, davranışsal stratejiler ve kabullenme stratejilerini ve diyalektik modeldeki değişiklikleri birbirine bağlar.

Bu nedenle, diyalektik, ikiye bölünmüş düşüncenin mutlakıyetçi sonuçlarını abartmaya yönelik terapötik programın bir parçasıdır. Rahatsızlığın kabul edilmesini ve belirli işlevsiz davranış kalıplarındaki değişiklikleri teşvik eder.

Bu Tedavi Nasıl Uygulanır

Sınırda kişilik bozukluğu için standart diyalektik davranış terapisi kapsamlıdır ve dört terapi modu içerir:

  • Bireysel terapi. Bu temel biçimdir. Bir terapist, haftada bir 50-60 dakikalık bireysel seanslar yürütmekten sorumludur.
  • Beceri eğitimi. Bu, grup terapisi ve bireysel terapinin modalitesine karşılık gelir. Terapist, sınırda kişilik bozukluğu ve farkındalık becerileri, duygusal düzenleme, rahatsızlığa tolerans ve kişilerarası etkililik konularında eğitilmelidir. Bir seans 2-3 saat sürer ve haftada bir yapılır.
  • Faaliyetlerin genelleştirilmesi. Bu, bir hastanın öğrenilen becerileri kendi doğal bağlamına entegre etmesine yardımcı olmak ile ilgilidir. Bunu, becerilerini gerçek durumlarda eyleme geçirmek için oturumlar arasında telefon görüşmeleri yaparak yaparlar.
  • Danışma ekipleri. Bu, terapistlerde tükenmişliği önlemek için bir yöntemdir. Tüm ekibin hazır bulunduğu haftalık denetim seansları vardır.

Buna ek olarak, hasta, tedavi programına girmeden önce tahmini süre boyunca (genellikle altı ay ile bir yıl arasında) terapiye katılma taahhüdünde bulunur. Arka arkaya dört seansa katılmama, genellikle tedaviye girişin yeniden müzakere edilebileceği zaman olan sözleşme sonuna kadar tedavinin sonlandırılmasına neden olur.

Terapisti ile konuşan bir kadın.

İkonik Terapi

Bu terapi türü, Centro Asistencial San Juan De Dios’ta ortaya çıkmıştır. Bu terapi, duygusal düzenleme eksikliği hakkında açıklayıcı bir kılavuz içeren entegre bir modeldir. Bu, adaptif olmayan davranışlar üzerinde çalışırken kullanılacak çeşitli stratejileri ve savunmasızlığın dengesiz davranış riskini arttıran yönlerini bir araya getiren terapötik bir modeldir.

İkonik Terapinin Karakteristikleri ve Uygulaması

Kısacası, ikonik terapi, ikonların kullanımı yoluyla sınırda kişilik bozukluğunun tedavi edilmesine dayanmaktadır. Dahası, bu simgeler, adaptif olmayan davranışın belirli yönlerini yargılayıcı olmayan ve sözlü bir şekilde ifade etmenin bir yoludur. Aynı şekilde, içgörüyü teşvik ederler ve hayal kırıklığı toleransı gibi becerilerin eğitimlerine olanak tanırlar. Aynı zamanda kabul stratejilerini de teşvik ederler. Ek olarak, boşluk hissi, kişisel kimlik ve özgüven gibi diğer yönler üzerinde de çalışırlar.

İkonik terapi 32 simgeden oluşur ve belirli bir kişi, onları olumsuz duygudan en yararlı başa çıkma stratejisine geçmelerine izin veren bir tür haritaya yerleştirebilir. Dahası, bu başa çıkma stratejisi bir simge ile temsil edilir. Son olarak, bu terapi türü yaklaşık 12 hafta sürer ve haftada bir grup, bireysel ve aile seansları halinde gerçekleştirilir.

İlginizi çekebilir ...
Sınırda Kişilik Bozukluğu (BPD) ve Köpekler
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Sınırda Kişilik Bozukluğu (BPD) ve Köpekler

BPD yada Sınırda kişilik bozukluğu olan hastaların duygusal kontrol geliştirmesinde köpekleri ile kurdukları ilişki büyük faydalar sağlar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Binks CA, Fenton M, McCarthy L, Lee T, Adams CE y Duggan C (2006b). Terapias psicológicas para personas con trastorno de la personalidad borderline. En: Biblioteca Cochrane Plus, número 2, 2008. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com

  • Swales, M. (2009). Dialectical Behaviour Therapy: Description, Research and Future Directions. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 5 (2), 164-177

  • Verheul, R., Van Den Bosch, L.M.C., Koeter, M.W.J., De Ridder, M.A.J., Stijnen, T & Van den Brink, W. (2003). Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder: 12-month, randomised clinical trial in The Netherlands. British Journal of Psychiatry, 182(2), 135- 140.


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.