Sorunlu Bir Kişiliği Besleyen 3 Faktör

Sorunlu kişiliğe sahip bir insan duygusal anlamda sıkıntıda bulunan ve bu nedenle diğerlerini düşünmeyen insandır. Ancak bu tür kişiliklere daha da rahatsız edici şekilde davranılırsa, çatışmayı sürekli körükleyen bir kısır döngü ortaya çıkar.
Sorunlu Bir Kişiliği Besleyen 3 Faktör
Gema Sánchez Cuevas

Yazan ve doğrulayan psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Son Güncelleme: 28 Mart, 2021

Kimi zaman sürekli olarak sorunlu bir kişiyle uğraşmanız gerekir. Elbette hiçbir insan bilerek sorunlu bir kişiliği olsun istemez. Genellikle bu davranış biçiminin arkasında yatan çözülmemiş kişisel problemler bulunur. Ancak yine de bu insanları anlamak ve onlarla normal ilişkiler kurmak diğer insanlar açısından ciddi derecede yorucu olabilir.

Sorunlu bir kişi, sürekli olarak uyuşmazlık ve saldırganlık içeren davranışlar sergileyen bir insandır. Bu tür insanlar genellikle duygularını idare etme konusunda hatalı davranırlar, diğer insanları suçlarlar, aşırı tepkiler verirler ve bazen de inatla diğer insanların fikirlerine katılmazlar. Sahip oldukları bu özellikler nedeniyle bu tür insanlarla temasın genellikle aşırı derecede yorucu olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette tüm dünya bu tür sorunlu davranışlar sergileyen bir insanın duygularına ya da fikirlerine uymak zorunda değildir. Ancak bu tip davranışlara sahip bir insanla sürekli olarak bir arada olmak ya da görüşmek kaçınılmaz olduğunda, yapılacak en akıllıca şey onun sinirlerine dokunacak şeylerden kaçınmak ya da bu olumsuz tavırlara yol açacak durumlardan uzak durmak olacaktır. Aşağıda bu insanlarla problem yaşamamak için kaçınılması gereken üç temel başlığı bulabilirsiniz.

“Sürekli olarak çatışma arayan insanlar vardır. Bu insanların davranışlarını kişisel olarak algılamayın. Çünkü verdikleri savaş aslında kendileriyle olan savaştır.”

– Anonim yazar

kızgın kadın bağırıyor

1. Onlarla Sergiledikleri Davranış Bozuklukları Hakkında Konuşmayın

Sorunlu kişiliğe sahip bir insan genellikle bu tür davranışlarının farkında değildir. Eğer birileriyle tartışmaya giriyor ya da tansiyonu yükselten tavırlar sergiliyorsa bunu bilinçli bir biçimde yapmaz. Derinlerde bir yerde kendisine adil davranılmadığı inancına sahiptir. Bu nedenle de savunduğu fikrin arkasında durması gerektiğini düşünür.

Çoğunlukla bu tür insanların bir sorunu olduğu açıktır. Bu kişiliğe sahip insanlar neredeyse tüm dünyayla bir savaş halindedirler. Bu nedenle de çevrelerindeki kişiler onların genellikle dik kafalı, inatçı ya da aşırı derecede karmaşık olduklarını düşünürler. Bu insanların böyle davranmalarına neden olan kızgınlığı, dargınlığı ya da acıyı görmek pek de zor değildir.

Sorunlu insanların bu davranış bozukluklarını konu alarak onların kişilikleri ile ilgili konuşmak çevrelerindeki insanlarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Ancak davranışları hakkındaki yüzeysel analizler farkındalıklarının artmasına herhangi bir katkı sağlamaz. Yaratacağı tek sonuç ise çatışmayı körüklemek ve ayrıca karşıdaki insanı incitmektir. Eğer bir insanın kişiliği hakkında yorum yapmanız özellikle istenmezse, herhangi bir fikir beyan etmekten kaçınmanız doğru olacaktır.

2. Sorunlu Kişiliği Olan Bir İnsana Geçmişte Yaptıkları Olumsuz Şeyleri Hatırlatmayın

Sorunlu kişiliğe sahip insanlarla ilgili sık karşılaşılan diğer bir durum, bunların geçmişlerinde pek çok hata yapmış ve bazen de diğer insanlara zarar vermiş olmalarıdır. Faydasız tartışmalara neden oldukları, kontrollerini kaybettikleri ya da yanlış değer yargılarıyla hareket ettikleri örnekler bulmak pek de zor olmaz.

Eğer amaç daha sağlıklı ve sakin bir ilişki kurmaksa, bu uzun hatalar tarihçesi için onları suçlamamanız gerekir. Sorunlu bir insan genellikle savunmadadır. O nedenle geçmiş hatalarını anlamalarını sağlamaya çalışmak sadece boşuna kürek çekmek değil, aynı zamanda bu davranış şekillerini teşvik etmek anlamına da gelecektir.

Yani geçmişi bir yana bırakıp geleceğe odaklanmak çok daha akıllıca bir davranış olacaktır. Bu bağlamda onlara, “Bu sorunun nasıl çözüleceğini düşünüyorsun?” ya da “Bu konu hakkında ne yapmak istersin?” gibi sorular sorabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir yönlendirme ya da baskı yapmadan çözüm önerileri de sunabilirsiniz. Çünkü bu tür yaklaşımlar zihinlerinin açılmasına yardımcı olacaktır.

sorunlu adam eşiyle tartışıyor

3. Umutsuzluğun Sorunlu Bir Kişiliği Besleyen Faktörlerden Biri Olduğunu Unutmayın

Sorunlu kişiliğe sahip bir insan genelde çok hassas olur ve diğer insanların gösterdikleri duygusal yaklaşımlara hemen reaksiyon gösterir. Bu nedenle, eğer herhangi bir olaya karşı kızıp kontrolünüzü kaybederseniz o kişi de benzer bir reaksiyon gösterecektir. Ancak hemen hemen her zaman bu reaksiyonu çok daha aşırı bir biçimde verecektir. Bu kişiliğe sahip insanlar bu tür durumlarda duygusal kırılganlığı çok daha derinden yaşarlar.

Bu yüzden onları daha fazla heyecanlandırmak yerine sakinleştirerek yardımcı olmak gerekir. En azından sorunlu bir insanla sağlıklı bir ilişkiniz olsun istiyorsanız bu şekilde davranmalısınız. Bu insanlar aynı zamanda otokontrol ya da karşıdaki insanın sakinliğini benimseme konusunda da oldukça açıktırlar. Yani durumu idare etmesini bilen biriyle karşılaştıklarında gardlarını indirir ve duygularını daha sağlıklı bir biçimde düzenlerler.

Sorunlu bir insan aslında acı çeken bir insandır. Elbette bu durum davranışlarını haklı çıkarmaz. Ancak onu anlamamıza yardımcı olur. Yani otokontrol eksikliği ve çatışma yaratma isteği aslında bu rahatsızlığın bir tür dışavurumudur.

O yüzden kimi zaman bu insanların birer günah keçisi durumuna düşmeleri de olasıdır. Bu tür durumlarda, sorunlu kişiliğe sahip bir insanın sürekli devam eden saldırgan tutumu ve rahatsızlığı diğer insanların sinir bozukluklarının ortaya çıkması için bir tür tetikleyici görevi görür. Bu durumda da karşılıklı çatışma yaşanması neredeyse kaçınılmaz bir hale gelir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Johnson-Saylor, M. T. (1986). An exploratory study of the experience of resentment. Western Journal of Nursing Research8(1), 49-62.

  • Vera, J. M. A. (2011). Cómo tratar con personas conflictivas: Guía para reducir el estrés y mejorar las relaciones interpersonales. Profit Editorial.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.