Logo image
Logo image

Şımarık Çocuklar: Özellikleri ve Onlar İçin Sınır Belirleme Yöntemleri

4 dakika
Şımarık çocuklar sahip olduklarına değer vermezler çünkü her zaman istediklerini elde ederler. Bu nedenle, onlara sınırlar koymalısınız.
Şımarık Çocuklar: Özellikleri ve Onlar İçin Sınır Belirleme Yöntemleri
Son Güncelleme: 27 Eylül, 2021

Bu yazımızda şımarık çocuklar, daha doğrusu şımarık davranışlar sergileyen çocuklardan bahsedeceğiz. Burada önemli rol oynayan iki değişken vardır. Bir yanda, her çocuğun genlerinin etkisiyle ilgili mizacı vardır. Öte yanda, onların eğitimi bulunur. Nitekim, eğitim, sınırları veya tutarlılığı olmadığı için öne çıktığında, çocukların şımarık davranışlar geliştirmeye başlaması kolaydır.

Anahtar, sınırları belirlemeyi ve her şeyden önce uygun davranışları pekiştirmeyi öğrenmekte yatar. Bu, çocuğu istediğini elde etmek için yersiz öfke nöbetleri geçirmekten uzaklaştıracaktır. Burada, şımarık çocukların dört özel özelliğinden, davranışlarının olası nedenlerinden ve onlara sınır koymanın nasıl öğrenileceğinden bahsediyoruz.

Some figure

1. Yaptıklarının yanlarına kalmasına çalışırlar

Şımarık çocukların özelliklerinden biri, istediklerini elde etmek için düşünebildikleri hemen hemen her şeyi yapabilmeleridir. Aslında yasak ya da değil, yapmaya çalışmayacakları hiçbir şey yoktur. Bunun nedeni, hayal kırıklığına veya sınırlara tahammül etmemeleridir. İşlerin kendi kurallarına göre yapılmasını isterler ve istedikleri sonuçları almayı beklerler.

Bu davranışsal bir süreçtir. Başka bir deyişle, özellikle genç olduklarında, hareket biçimleri yansıtıcı düşüncenin ürünü değildir. Ancak davranışlarıyla aslında “pekiştirme almıyorum, bu yüzden iyi davranmayı bırakıyorum” çizgisinde bir fikir ortaya koymaktadırlar.

2. Hayal kırıklığına karşı düşük toleransları vardır

Söylediğimiz gibi, şımarık çocukların hayal kırıklığına karşı toleransları düşüktür. Aslında, başkalarının bunun için ödemesi gereken bedelden bağımsız olarak, gerçekliğin kendi isteklerine uygun olmasına alışmışlardır.

Onlar, hayal kırıklığıyla yüzleşmek için çok az fırsatları olduğu için, hayal kırıklığını tolere edecek stratejiler geliştiremeyen çocuklardır.

3. İtaat etmezler

Bu çocukların en belirgin özelliklerinden bir diğeri de itaatsizliktir. Ebeveynlerinin taleplerini görmezden gelirler ve sadece kendi isteklerine uyarlar. Bu, sınırların olmamasıyla yakından ilgilidir.

Sınırlar zamanında belirlenmezse, çocukların hiçbir zaman iyi davranmak veya belirli yönergeleri izlemek zorunda kalmadıkları için ebeveynlerinin emirlerine veya taleplerine uymama riski vardır.

4. İstediklerini elde etmek için öfke nöbetleri kullanırlar

Şımarık çocuklar, istediklerini elde etmek için öfke nöbetleri, somurtma ve öfke kullanırlar. İstedikleri şey, dikkat veya ebeveynlerinin isteklerini yerine getirmesi olabilir.

Bu da onların müzakere veya empati becerilerini geliştirmedikleri anlamına gelir. Bu nedenle, paylaşmaları ve başkalarını anlamaları son derece zordur. Bunun nedeni nedir? Çünkü onlar her zaman sadece kendi davranışlarına ve ihtiyaç duydukları şeylere odaklanmışlardır.

Öfke nöbetlerine geri dönersek, onlara boyun eğmenin iki ucu keskin bir kılıç olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü ilk başta çocuğun öfke nöbetini hafifleteceklerdir. Ancak zamanla çocuk istediğini elde etmek için bu stratejiyi kullanmaya devam eder.

Some figure

Çocukları şımarık olma nedenleri

Daha önce de belirttiğimiz gibi, şımarık davranışların kökeninde hem genetik (mizaç) hem de çevre rol oynamaktadır. Bu ikinci değişkende ebeveyn eğitim tarzlarını buluyoruz.

Bunlar, bir çocuğun işlev görme biçiminin gelişimini büyük ölçüde etkiler. Nitekim mizaçlarının ve karakterlerinin ötesinde, şımarık çocukların genellikle ebeveynlerinin bazı aşırı korumacı davranışları veya sınırların olmaması nedeniyle “doğduklarını” biliyoruz. Bunlar ve diğer davranışlar arasında, bu tür ebeveynleri buluyoruz:

 • Sınır koymazlar.
 • Öfke nöbetlerine veya yanlış davranışlara teslim olurlar.
 • Evde kural koymazlar.
 • Uygunsuz davranışları pekiştirirler.
 • Uygun davranışları pekiştirmezler.
 • Tutarsız hareket ederler (özellikle sınırlarla ilgili olarak).

Sınırlar nasıl belirlenir

Çocuklara nasıl sınırlar koyarsınız? Yardımcı olacak hangi stratejiler var? İşte bazıları:

Sınırları düzgün ifade edin

Sınırların çocuklara açık, basit ve yaşa uygun bir şekilde anlatılması önemlidir. Çocuklarınız siz hakkına sahip olma gerçeğinden de yararlanabilirler. Başka bir deyişle, fikirlerini ifade etme ve sınırlarla ilgili olarak ne hissettiklerini söyleme hakları vardır.

Burada mesele, onların “talep ettikleri” veya söyledikleri şeylere boyun eğme meselesi değil, onlara ses verme ve mümkün olan her yerde, özellikle de daha büyük çocuklarsa, ortak bir anlaşmaya varma meselesidir. Bu şekilde, kendilerinin de sürecin bir parçası olduklarını hissederler.

Aslında, bu onlarla müzakere etmek anlamına gelir. Bununla birlikte, mantıksal olarak, her zaman müzakere edilemez bazı sınırlar olacaktır. Ebeveynler olarak, bu sınırlara saygı duymaları gerektiğini ve onları değiştirme olasılıklarının olmadığını anlamalarını sağlamalısınız.

Alternatifler sunun

Bir çocuğun belirli bir davranışı gerçekleştirmesini “yasaklarsanız”, yani belirli bir sınır koyarsanız, alternatif bir davranış da sunmalısınız. Örneğin, “Mutfakta yerde oynayamazsınız ama yemek odasında/salonda oynayabilirsiniz.”

Çocukların özerk varlıklar olarak gelişebilmeleri için manevra alanına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, ne yapmamaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Ancak, her şeyden önce, ne yapabileceklerini bilmeleri gerekir.

Uygun davranışları pekiştirin

Konu sınır koymak olduğunda, uygun davranışları pekiştirmek de iyi bir strateji olabilir. Bunun nedeni nedir?

Çünkü bu, hem bu davranışın gelecekte tekrar ortaya çıkma olasılığını artırmanın bir yoludur, hem de karşılığında çocuklarınıza neler yapabileceklerini öğretirsiniz.

Some figure

Çocukların sürekli geliştiğini unutmayalım. Ayrıca, bu gelişme sırasında pratikte her şey onları etkiler. Bu anlamda onların eğitimi çok önemlidir.

Bu nedenle, çocuklarınızın şımarık çocuk davranışları göstermesini önlemek istiyorsanız, kendi ritimlerine ve gelişimlerine saygı duyarak sınırlar koymakla başlamak önemlidir.

“İyi öğretimin sırrı, çocuğun zekasını tohumların ekilebileceği, alevli hayal gücünün sıcağında büyüyebileceği verimli bir alan olarak görmektir.”

– Maria Montessori


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Arce, M. (2015). Crecimiento y desarrollo infantil temprano. Rev Peru Med Exp Salud Publica, 32(3): 574-8.
 • Guerra, V. (2000a). Sobre los vínculos padres-hijo en el fin de siglo y sus posibles repercusiones en el desarrollo del niño. Revista uruguaya de psicoanálisis, 91.
  Recuperado de: http://www.apuruguay.org/apurevista/2000/1688724720009109.pdf
 • Torío, S. et al. (2008). Estilos educativos parentales: revisión bibliográfica y reformulación teórica. Publicaciones periódicas EUSAL. Teoría de la Educación, 20.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.