Klinik psikoloji

Klinik psikoloji, ruhsal bozuklukları ve diğer bozuklukları araştırmak, anlamak ve tedavi etmek için bize araçlar sunar. Aynı şekilde, insan olarak potansiyelimizi de geliştirmemizi sağlar.

Bilişsel ve Duygusal Empati Testi

I. Fernández Pinto, B. López-Pérez ve F. José García Abad tarafından yapılan bilişsel ve duygusal empati testi tam ve uygulaması kolay bir araçtır. 2008’de yayınlanmasından bu yana, empatinin boyutunu incelemek için oldukça geçerli ve güvenilir bir kaynaktır. Bu enstrümanın en…

Tematik Değerlendirme Testi Hakkında Her Şey

Kişiliği analiz etmek psikolojideki en büyüleyici ve karmaşık zorluklardan biridir. Bu amacı gerçekleştirmek için psikologlar ve araştırmacılar, hepsi farklı okullardan ilham alan farklı değerlendirme araçları oluşturdular. Bu yazıda, çok ilginç avantajları olan tematik değerlendirme testi hakkında konuşacağız. Bu test, bireyin…

Klüver – Bucy Sendromu: Korkunun Kaybı

Klüver – Bucy sendromu sinir sistemindeki bir değişikliğin bir bireyin yaşama şeklini nasıl değiştirebileceğinin en uçtaki örneklerinden biridir. Beyninizde korku ve reddetme duygularından sorumlu olan bir kısım olduğunu hayal edin. Şimdi de bu bölgenin hasarlandığını ve artık hiçbir şeyden korkmadığınızı…

Erich Fromm’a Göre Habis Narsisizm

Erich Fromm habis narsisizm kavramını 1964 yılında tanımlamıştır. O, bunu bireyin tumturaklı, antisosyal ve düşmanca davranışları ile karakterize edildiği bir durum olarak tanımlamıştır. Bu insanlar içinde oldukları tüm durumları insanlıktan çıkmış hale getirirler. Empati eksiklikleri ve Makyavelcilikleri insanlara zarar verebilir. Günümüzde…

Yeme Bozuklukları ve Aile Dinamiği

Yeme bozuklukları, gıda ve dolayısıyla yemeye bağlı davranış bozuklukları veya değişikliklerdir. Bunlar uzun vadede devam eder ve kişinin fiziksel sağlığında bir bozulmaya ayrıca psikolojik, sosyal ve aile dinamiklerinde de bozulmaya sebep olurlar. Bu bozukluklar kadın nüfustaki tekrarlanma sıklığı nedeniyle çok…

Atipik Depresyon Nedir?

İsmine rağmen, atipik depresyon aslında oldukça yaygındır. Klinik depresyona benzer fakat bu rahatsızlığa sahip olan kişiler yaygın olmayan semptomlara sahiptirler. Örneğin, kişi, çevresine karşı pozitif hissedip, iştahı açık olurken, kollarında ve bacaklarında ağırlık hissedebilir. Psikologlar bu klinik terimi ilk defa…

Amitriptilin (Elavil): Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Amitriptilin bir trisiklik antidepresan ve ağrı kesicidir. İlk keşfi 1960 yılında gerçekleşmiştir ve başka isimleri de olsa da bu ilacı büyük ihtimalle Elavil adı altında görürsünüz. Aynı zamanda etkin ve güvenli oluşu dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) temel ilaçlar listesinde de…

Erkekler ve Erkek Çocuklarında Cinsel İstismar Yaraları

Erkek çocuklarının başına gelen cinsel istismar yakın tarihin en çok örtbas edilmiş korkunçluklarından biridir. Bu kız çocuklarının da başına gelen bir şey olsa da, istatistikler erkek çocuklarına uygulanan cinsel istismarın daha detaylı çalışılması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Birçok insan bunun son…

Paranoya Nedir ve Neden Zarar Vericidir?

Paranoya tam olarak nedir? Bu soruya cevap vermeden önce, psikanaliz ve psikiyatrinin bu soruya biraz farklı cevaplar verdiğinden bahsetmemiz gerekir. Bu kavram ilk önce psikiyatri çerçevesi altında ortaya çıkmıştır ve ilk zamanlarda insanlar bunun sadece deliliğin bir türü olduğuna inanmıştır. Zaman…

Başlıca Hezeyan Türleri Nelerdir?

Hezeyanlar zihinsel veya nörolojik bozuklukların bir özelliğidir. Dolayısıyla, psikotik bozuklukların teşhis edilmesine yardımcı olurlar. Psikiyatrist ve filozof Karl Jaspers, Genel Psikopatoloji (1913) adlı kitabında hezeyan türlerini saptamak için kullanılan üç ana kriteri tanımlayan ilk insandır. Bu kriterler aşağıdaki şekildedir: Kesinlik. İnanca mutlak bir şekilde…

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Davranışçı Terapi

Anksiyete ve aşırı endişe, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) semptomlarıdır. Bu konuyla ilgili Dugas ve Ladouceur YAB’ı olan kişilerin anlamsız olaylar dolayısıyla daha fazla endişelendiğini işaret etmiştir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan insanlar olmayan şeylerle ilgili endişelenebilir ve sürekli yüksek alarm durumundadırlar.…

Yaşlı İnsanlarda Depresyon

Depresyonun türdeş bir tanısı yoktur. Her bireyin kendine özgü özelliklerine ve durumuna göre değişir. Yaş grubu, cinsiyet ve sosyoekonomik konum gibi şeyler depresyonun nasıl dışa vuracağını etkiler. Örneğin, çocuklar depresyona girdiklerinde, üzgün olmaktan daha ziyade huzursuz veya kızgın olma eğiliminde…

Nozofobi: Nedensiz Hastalığa Yakalanma Korkusu

Hastalığa yakalanma korkusu ya da nozofobi irsi olan bir fobidir, tıpkı ölüm ve delilik endişesi taşımak gibi. Şimdi dürüst olalım: Kim ciddi bir hastalığa yakalanmaktan endişe duymaz? Hangimiz bir gün delirmekten korkmayız? Ölümden korkmayan var mıdır acaba? Bu yazıda nozofobi…

Babalık Sendromu veya Sempatik Gebelik

Psikoloji makalelerinin çoğu, depresyon ve anksiyete gibi iyi bilinen zihinsel bozukluklara odaklansa da, bunlara eşdeğer veya daha fazla sıkıntı verebilecek çeşitli psikolojik sorunlar vardır. En merak edilenlerinden biri de sempatik gebelik olarak da bilinenidir: babalık sendromu. Bu sendrom, yakın zamanda…

İnternet Oyunları Oynama Bozukluğu

Son zamanlarda insanlar gençlerin internet kullanımındaki problemleri nedeniyle tedavi talep etmeye başladılar. Bunun sebebi genç insanların internet oyunları oynama bozukluğu gibi sıkıntılarının kabul edilmesinin çok yaygın olmamasıdır. Gençler çok sayıda cihazla interneti kullanırken esas amaçları yeni arkadaşlar edinmek, eğlenmek veya…

Ruh Biliminden Davranış Bilimine

Günümüzde psikolojiden bir davranış bilimi olarak bahsediyoruz. Bununla birlikte, etimolojik olarak, psikoloji ruh bilimi anlamına gelir. Bu yazıda, yüzyıllar boyunca psikoloji kavramının nasıl geliştiğini göreceğiz. Psikoloji kavramı ve amacı zaman içinde değişmektedir. Metodolojisinin yanı sıra uzman ve hasta arasındaki ilişki…

Nöropsikolojik Değerlendirme Nedir?

Nöropsikolojik veya bilişsel değerlendirme, özellikle insanların bilişsel işlevlerini araştırmak için özel olarak tasarlanmış bir tanı yöntemidir. Diğer tür çalışmalarda ortaya çıkmayabilecek değerli bilgiler sağlar. Bu haliyle sağlık hizmeti sağlayıcıları, bunu beyin görüntüleme veya radyoloji için bir tamamlayıcı olarak kullanmaktadır. Nöropsikolojik…

Benlik Saygısı ve Depresyon Nasıl İlişkilidir?

Benlik saygısı ve depresyon çok yakından ilişkilidir. Depresyonun arkasında yatan nedenler birden fazla olabilir, ancak klinik çalışmalar düşük benlik saygısının bireyleri bu bozukluk karşısında daha savunmasız hale getirdiğine dikkatleri çeker. Bunun nedeni kendimizi kabul edememenin bizi duygusal olarak güçsüzleştiriyor olmasıdır.…

İş Devamsızlığının Psikolojik Sebepleri

İş saatlerinde özel e-postalarınızı kontrol etmenizin bir çeşit devamsızlık olduğunu biliyor muydunuz? Genel olarak bu yapılan eylem geçerli mesai saatleri içerisinde kasti iş devamsızlığının karşılığıdır. Bu durum pozisyonunuzun beraberinde getirdiği görevler, haklar ve fonksiyonlardan kaçmak olarak da düşünülebilir. Peki bu davranışın…

Alkol Kullanım Bozukluğu

Alkol, bağımlılığa neden olan ve birçok kültürün yüzyıllardır kullandığı psiko-aktif bir bileşendir. Bununla birlikte, bu maddenin ziyankar tüketimi toplumlar için sosyal ve ekonomik bir yük yaratır. Çok sayıda zihinsel patoloji alkol tüketimiyle ilişkilendirilir. Bunlardan bir tanesi de alkol kullanım bozukluğudur.…