Klinik psikoloji

Klinik psikoloji, ruhsal bozuklukları ve diğer bozuklukları araştırmak, anlamak ve tedavi etmek için bize araçlar sunar. Aynı şekilde, insan olarak potansiyelimizi de geliştirmemizi sağlar.

Başlıca Hezeyan Türleri Nelerdir?

Hezeyanlar zihinsel veya nörolojik bozuklukların bir özelliğidir. Dolayısıyla, psikotik bozuklukların teşhis edilmesine yardımcı olurlar. Psikiyatrist ve filozof Karl Jaspers, Genel Psikopatoloji (1913) adlı kitabında hezeyan türlerini saptamak için kullanılan üç ana kriteri tanımlayan ilk insandır. Bu kriterler aşağıdaki şekildedir: Kesinlik. İnanca mutlak bir şekilde…

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Davranışçı Terapi

Anksiyete ve aşırı endişe, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) semptomlarıdır. Bu konuyla ilgili Dugas ve Ladouceur YAB’ı olan kişilerin anlamsız olaylar dolayısıyla daha fazla endişelendiğini işaret etmiştir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan insanlar olmayan şeylerle ilgili endişelenebilir ve sürekli yüksek alarm durumundadırlar.…

Yaşlı İnsanlarda Depresyon

Depresyonun türdeş bir tanısı yoktur. Her bireyin kendine özgü özelliklerine ve durumuna göre değişir. Yaş grubu, cinsiyet ve sosyoekonomik konum gibi şeyler depresyonun nasıl dışa vuracağını etkiler. Örneğin, çocuklar depresyona girdiklerinde, üzgün olmaktan daha ziyade huzursuz veya kızgın olma eğiliminde…

Nozofobi: Nedensiz Hastalığa Yakalanma Korkusu

Hastalığa yakalanma korkusu ya da nozofobi irsi olan bir fobidir, tıpkı ölüm ve delilik endişesi taşımak gibi. Şimdi dürüst olalım: Kim ciddi bir hastalığa yakalanmaktan endişe duymaz? Hangimiz bir gün delirmekten korkmayız? Ölümden korkmayan var mıdır acaba? Bu yazıda nozofobi…

Babalık Sendromu veya Sempatik Gebelik

Psikoloji makalelerinin çoğu, depresyon ve anksiyete gibi iyi bilinen zihinsel bozukluklara odaklansa da, bunlara eşdeğer veya daha fazla sıkıntı verebilecek çeşitli psikolojik sorunlar vardır. En merak edilenlerinden biri de sempatik gebelik olarak da bilinenidir: babalık sendromu. Bu sendrom, yakın zamanda…

İnternet Oyunları Oynama Bozukluğu

Son zamanlarda insanlar gençlerin internet kullanımındaki problemleri nedeniyle tedavi talep etmeye başladılar. Bunun sebebi genç insanların internet oyunları oynama bozukluğu gibi sıkıntılarının kabul edilmesinin çok yaygın olmamasıdır. Gençler çok sayıda cihazla interneti kullanırken esas amaçları yeni arkadaşlar edinmek, eğlenmek veya…

Ruh Biliminden Davranış Bilimine

Günümüzde psikolojiden bir davranış bilimi olarak bahsediyoruz. Bununla birlikte, etimolojik olarak, psikoloji ruh bilimi anlamına gelir. Bu yazıda, yüzyıllar boyunca psikoloji kavramının nasıl geliştiğini göreceğiz. Psikoloji kavramı ve amacı zaman içinde değişmektedir. Metodolojisinin yanı sıra uzman ve hasta arasındaki ilişki…

Nöropsikolojik Değerlendirme Nedir?

Nöropsikolojik veya bilişsel değerlendirme, özellikle insanların bilişsel işlevlerini araştırmak için özel olarak tasarlanmış bir tanı yöntemidir. Diğer tür çalışmalarda ortaya çıkmayabilecek değerli bilgiler sağlar. Bu haliyle sağlık hizmeti sağlayıcıları, bunu beyin görüntüleme veya radyoloji için bir tamamlayıcı olarak kullanmaktadır. Nöropsikolojik…

Benlik Saygısı ve Depresyon Nasıl İlişkilidir?

Benlik saygısı ve depresyon çok yakından ilişkilidir. Depresyonun arkasında yatan nedenler birden fazla olabilir, ancak klinik çalışmalar düşük benlik saygısının bireyleri bu bozukluk karşısında daha savunmasız hale getirdiğine dikkatleri çeker. Bunun nedeni kendimizi kabul edememenin bizi duygusal olarak güçsüzleştiriyor olmasıdır.…

İş Devamsızlığının Psikolojik Sebepleri

İş saatlerinde özel e-postalarınızı kontrol etmenizin bir çeşit devamsızlık olduğunu biliyor muydunuz? Genel olarak bu yapılan eylem geçerli mesai saatleri içerisinde kasti iş devamsızlığının karşılığıdır. Bu durum pozisyonunuzun beraberinde getirdiği görevler, haklar ve fonksiyonlardan kaçmak olarak da düşünülebilir. Peki bu davranışın…

Alkol Kullanım Bozukluğu

Alkol, bağımlılığa neden olan ve birçok kültürün yüzyıllardır kullandığı psiko-aktif bir bileşendir. Bununla birlikte, bu maddenin ziyankar tüketimi toplumlar için sosyal ve ekonomik bir yük yaratır. Çok sayıda zihinsel patoloji alkol tüketimiyle ilişkilendirilir. Bunlardan bir tanesi de alkol kullanım bozukluğudur.…

Anksiyete Belirtileri: Bilmeniz Gerekenler

Her insan anksiyeteyi farklı şekilde yaşar. Anksiyete, rengini koruyan ancak içinde bulunduğu kabın şekline uyum sağlayan bir sıvı gibidir. Bu metaforda, renk çoğu durumda ortaya çıkan anksiyete belirtileri kümesidir. Her durumda, anksiyete psikolojik birikim durumuna neden olur. Bu nedenle, herhangi…

Göz Ardı Edilen Hastalık: Pediatrik Kronik Ağrı

Ağrı, karmaşık olduğu kadar kişisel de bir deneyim olduğu için hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük bir özen ve iletişim gerekir. Fakat, kronik ağrısı olan çocuklar (pediatrik kronik ağrı), kendilerini ifade etmek için ağlamaktan başka bir yol bilmediklerinden dolayı iletişim bir…

Depresyonun Dili

Depresyon dilinin bir sesi vardır ve sizi değiştirir. Anksiyete, ilgisizlik ve çaresizlik, seçtiğiniz kelimelerin içine sızar. Konuşma kalıplarınızı bile etkilerler. Her şey daha kısa, daha karanlık ve gerçeği çarpıtan derin bir acıyla motive olur. Depresyon hayatınızda kendini farklı şekillerde ortaya…

Uygulamalı Psikoloji Nedir?

Psikoloji bilimini insan davranışlarını anlamaya çalışan sayısız dallara ayrılmış büyük bir ağaç olarak düşünebilirsiniz. Bu dalların ve yaprakların oluşturduğu kaosun içinde göze çarpan bir tanesi var; yani uygulamalı psikolojiden bahsediyoruz. Uygulamalı psikoloji günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlere somut çözümler bulmayı amaçlar. Belki…

Albert Ellis’e Göre Tahammül Problemi

Albert Ellis, klinik psikoloji ve psikoterapi için uygulanan teorilerin geliştirilmesinde rol oynayan en etkili psikologlardan biriydi. Rasyonel duygusal davranışçı terapi olarak bilinen bir terapinin yaratılması ve kullanılmasıyla bilinir. Günümüzde tüm Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde takipçileri ve uygulayıcıları var. Rasyonel…

Beyne Bakışımızı Değiştiren Üç Klinik Vaka

Nörobilim, hem sıradan hem de bazen oldukça sıra dışı klinik vakalar hakkında yapılan araştırmalar sayesinde büyük adımlar attı. Bu vakalardan bazıları meşhurdur çünkü beynin nasıl çalıştığına dair anlayışımızı önemli ölçüde geliştirmiştir. Birçok insan “ruh” ya da “kalp” dedikleri şeyin gerçekten…

Bipolar Bozukluk – Roller Coaster’da Yaşıyormuş Gibi

Bipolar bozukluk, klinik psikolojiyle ilgilenenlerin üzerinde çalışmak için en ilgi çekici bulduğu konulardan biridir. Bir kişinin iki uç noktaya ya da kutba gidebilmesi etkileyici olduğu kadar korkutucudur da. Bipolar bozuklukla ilgili, bizim de çok kolay bir şekilde maruz kalabileceğimizi ve ne kadar zeki…

Acı Çekmek Sizi Daha İyi bir İnsan Yapmaz

Bütün acılarımın karşılığında, elbet bir gün ödüllendirileceğim. Hayat herkese, özellikle de beni yarı yolda bırakanlara hak ettiği dersi verecek. Acı çekmek zorundayım, çünkü ancak böyle hak ettiğimi alabileceğim. Belki bugün hayattan zevk alamıyorum ama evren ya da Tanrı, olan biten…