Sosyal psikoloji

Sosyal psikoloji toplumun nasıl çalıştığını anlamamızı sağlar. Bu bölümde etkileşimlerimizin kişiliğimizi geliştiren veya engelleyen yönlerini derinleştirecek teori ve yaklaşımlar bulacaksınız.

Taijin Kyofusho, Korku Rahatsızlığı

Taijin kyofusho rahatsızlığı belli bir sosyal fobidir. İnsanları bir şekilde yanlış bir şey söyleyerek, yanlış bir jest yaparak ya da onlara, onların size baktığı gibi bakarak rencide etmekten korktuğunuz bir sosyal fobidir. Ne kadar garip gözükürse gözüksün, bu fobi tipik…

Mitlerin Ötesinde: Hassas Erkekler

Hassas erkekler ile ilgili pek çok mit bulunuyor. Bundan dolayı aşırı ilgi çeken bu konu, artık farklı bakış açılarından tekrar tekrar irdelenebiliyor. Başlamadan önce, özellikle farklı kültürlerde en çok kabul gören klişelerin ne olduğu ve kültürel görecilik üzerine bir tartışma…

İsyan Nedir?

“İsyan” terimi birçok insanın kafasını karıştırır. Örneğin, İslam Devleti bir isyan grubu mu, yoksa terörist bir grup mudur? Bu grubun yıllar içerisinde yaşadığı tüm değişiklikler dolayısıyla bu soruyu cevaplamak kolay değildir. Yine de, bir şeye “isyan” adını verebilmek için ilk…

Radikalleşmenin Üç N’si

Biz radikalleşme sözcüğünü sosyal ve psikolojik süreç olarak, politik veya bir dini ideolojiye aşırı bağlılık geliştirmek şeklinde anlayabiliriz. Başka bir deyişle, radikalleşme çoğu insandan farklı olarak, onların paylaşmadığı politik veya dini inançları benimsemektir. Peki radikalleşme nasıl ortaya çıkar? Üç psikolojik…

Eşitsizlik ve Psikolojik Etkileri

Bazıları daha fazla ve diğerleri daha az tecrübe etse de, eşitsizlik günümüzde oldukça yaygındır. Bu eşitsizlik hem para hem de fırsatlar için geçerlidir. Bu durum açıkça yaşam tarzımızı ve aynı zamanda yaşam kalitemizi de etkiler. Ancak eşitsizliğin etkileri orada kalmaz.…

Albert Bandura ve Sosyal Öğrenme

Albert Bandura sosyal öğrenme konusunun babası ve tüm zamanların en etkili psikologu olarak tanınır. Kendisi o kadar etkili bir psikologdur ki; geçtiğimiz yıl Beyaz Saray tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir. Davranış psikolojisi öğrenme psikolojisine hakim olduğu zamanlarda Bandura bir adım daha…