Sosyal psikoloji

Sosyal psikoloji toplumun nasıl çalıştığını anlamamızı sağlar. Bu bölümde etkileşimlerimizin kişiliğimizi geliştiren veya engelleyen yönlerini derinleştirecek teori ve yaklaşımlar bulacaksınız.

Kaçınmacı Irkçılık Nedir?

Irkçılık ve özellikle de kaçınmacı ırkçılık, bu iki kavram mutlaka aynı anlama gelmese de, genellikle ırk ayrımcılığı ile özdeşleştirilir. Irkçılık, belirli bir ırka, genellikle kendi ırkına karşı övgü ve üstünlük duygusu gibi olumlu hisler içeren bir ırksal önyargıdır. Ancak ırk…

Grup İçi Önyargı Nedir?

Sosyal psikolojinin bize söylediği gibi, insanlar kategoriler yaratır ve diğer insanları bu kategorilere göre böler. Başka bir deyişle, milliyet, etnik köken, din, cinsiyet, tercih ve benzeri kavramlara dayanan gruplar oluşturuyoruz. Bu, bazı insanların aynı grupta olacağı ve diğerlerinin olmayacağı anlamına…

Anomi Nedir?

Anomi kavramı, Orta Çağlara kadar uzanan ve o dönemlerde “tanrı tanımaz ya da kural tanımaz” insanları tarif etmekte kullanılan çok eski bir kavramdır. Ancak bu kavram üzerinde sistematik çalışmaları ilk yapan kişi sosyolog Emilio Durkheim’dır. Durkheim’dan sonra anomi kavramı sosyolojide…

Sessizlik Neden Korkutur?

Arabanıza bindiğinizde radyoyu açarsınız. Evinize geldiğinizde televizyonun kumandasına dokunursunuz. Duş alırken telefonunuzda bir müzik çalar, şarkı söylersiniz ya da düşünürsünüz. Sessizlik bizi her zaman korkutur. Ve bu gerçeği binlerce farklı şekilde dışa vururuz. Sesin olmamasından kaynaklanan boşluk bize adeta bir…

Tutumlu İnsanlar ve Özellikleri

Son zamanlarda hiç “Frugal Four” (Tutumlu Dörtlü) terimini duydunuz mu? Bu tabir, esas olarak Avusturya, Danimarka, İsveç ve Hollanda gibi belirli ülkeleri ifade ediyor. Bu ülkeler sağlıklı ekonomilere sahipler ve ekonomik konularla ilgili kararların çoğunda en önde giden ülkeler gibi…

Sosyal Ağlar ve Patolojik Mesafe

Sosyal ağlar, hissettiklerimiz ve dünyaya gösterdiklerimiz arasında patolojik bir mesafe oluşmasına ve bunun sonucunda da kaygılarımızın artmasına neden olabilirler. Bu ağlar üzerinden neredeyse anlık olarak kendimize bir destek edinme ve buralardan güç bulma şansına sahibiz. Bunlar bir tür hızlı ancak…

Gahuku-Gama: Eşitlik ve Dayanışma

Yeni Gineli Gahuku-Gama ya da Gahuku-Kama insanları, özellikle de çatışma ve rekabet ile ilgili görüşleri söz konusu olduğunda Batı dünyasının geri kalanına kıyasla çok farklı bir gelenek ve ahlak setine sahiptir. Bu topluluk barış ve uyumu sürdürmek için elinden gelen her…

Alaaddin Faktörü ve Girişkenlik

Alaaddin faktörü, gerçek anlamda istemediğimiz için dileklerimizin çoğunun yerine getirildiğini göremediğimizi savunan bir kavram. Standart olarak, bir iyilik istediğimizde insanların “evet” deme olasılığını hafife alıyoruz. Yani, aslında, isteğimizin kabul edileceğini öne süren “Alaaddin faktörü” isimli konsepti hafife alıyoruz. Araştırmalar, insanların…