Sosyal psikoloji

Sosyal psikoloji toplumun nasıl çalıştığını anlamamızı sağlar. Bu bölümde etkileşimlerimizin kişiliğimizi geliştiren veya engelleyen yönlerini derinleştirecek teori ve yaklaşımlar bulacaksınız.

Genovese Sendromu ile İlgili Her Şeyi Öğrenin

Genovese sendromu, insanların; bir tehlike altında olan ve yardıma ihtiyacı olan birilerini gördüklerinde neden yardım etmek yerine donup kaldıklarını açıklamak için kullandığımız bir psikolojik fenomenin adıdır. Bu kulağa çok garip geliyor, değil mi? “Genovese Sendromu” adı, 1964’te Amerika’da gerçekleşen bir…

Umberto Eco’ya Göre Faşizm Özellikleri

Güç, toplumları nasıl şekillendirir? Umberto Eco, faşizm ve psikolojik özelliklerini ortaya koyarak bu soruyu analiz etti. Günümüzde, bazı makul görünen insanlar ve kuruluşlar faşist değerleri savunuyor, ancak gerçekte faşizmin tüm psikolojik özelliklerini sergiliyorlar. Bu özellikler insanlar ve toplumlar için sağlıksızdır…

Yılbaşı Geleneklerinin Psikolojik Yararları

Birçok insan yıl boyu yılbaşı geleneklerini dört gözle bekliyor. En sevdiğiniz yiyecekleri kaçıracaksanız ya da hediyeleri açmak için eve gidemeyecekseniz Yeniyıl aynı değildir. Bu tatil, geleneklerinizi yerine getiremediğiniz zaman anlamını kaybeder. Yılbaşı, duyular için bir hediyedir. Işıklar, dekore edilmiş sokaklar,…

Arthur W. Staats ve Psikolojik Davranışçılık

Psikolojik davranışçılık, kişiliğin gözlemlenebilir davranışlarla açıklanabileceğini belirtir. Watson, ilk olarak 1912’de psikolojik davranışçılığı içeren genel teori olan davranışçılığı geliştirdi. Skinner teoriyi radikal davranışçılıkla daha da genişletti. Staats’ın en yeni yaklaşımları, bir kişinin kişiliğini ve iç dünyasını vurgulayan psikolojik davranışçılıktan bahsediyor.…

Radikalleşmenin Üç N’si

Biz radikalleşme sözcüğünü sosyal ve psikolojik süreç olarak, politik veya bir dini ideolojiye aşırı bağlılık geliştirmek şeklinde anlayabiliriz. Başka bir deyişle, radikalleşme çoğu insandan farklı olarak, onların paylaşmadığı politik veya dini inançları benimsemektir. Peki radikalleşme nasıl ortaya çıkar? Üç psikolojik…

Eşitsizlik ve Psikolojik Etkileri

Bazıları daha fazla ve diğerleri daha az tecrübe etse de, eşitsizlik günümüzde oldukça yaygındır. Bu eşitsizlik hem para hem de fırsatlar için geçerlidir. Bu durum açıkça yaşam tarzımızı ve aynı zamanda yaşam kalitemizi de etkiler. Ancak eşitsizliğin etkileri orada kalmaz.…

Sosyal Becerilerimiz Nelerdir ve Nasıl Geliştirebiliriz?

Bazılarına göre sosyal becerilerimiz çapraz becerilerdir. Bu beceriler ne ile ilgilidir? Şöyle ki, bu tip beceriler temelinde iş dünyası çevresinde gelişen becerilerdir. Bunların tam zıttı ise “teknik beceriler” olarak adlandırılırlar. Teknik beceriler resmi olarak elde edilmiş, belirli kurumlarda edindiğimiz eğitim…

Albert Bandura ve Sosyal Öğrenme

Albert Bandura sosyal öğrenme konusunun babası ve tüm zamanların en etkili psikologu olarak tanınır. Kendisi o kadar etkili bir psikologdur ki; geçtiğimiz yıl Beyaz Saray tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir. Davranış psikolojisi öğrenme psikolojisine hakim olduğu zamanlarda Bandura bir adım daha…

Klişeler ve Ön Yargılar Arasındaki Farklar

Klişeler ve ön yargılar arasındaki farkları anlatmaya başlamadan önce, bu sözcükleri açıklayarak yazımıza başlamalıyız. Klişeler bir grubun özellikleriyle ilgili sahip olduğumuz inanıştır. Ön yargı sözcüğü ise o gruplarla ilgili negatif değerlendirme yapmaktır. Önceki sözcük beynin bilişsel kısmıyla daha çok ilgilidir,…

Sosyal Etki Teorisi Biliniyor mu?

Sosyal etki teorisi bireylerin nasıl sosyal etki kaynakları veya nesneleri olabileceğini değerlendirmeye çalışır. Bu teori insanların duygularını, düşüncelerini veya davranışlarını içine alan, bunların üzerinde çalışan bir teoridir. Böylece sosyal etki teorisi hangi sosyal durumlarda daha büyük etki oluşturacağımızı anlamamıza yardımcı…

Hikikomori: Sosyal Çekilme Sendromu

Son birkaç yılda sosyal geri çekilme yani hikikomori sendromu vakalarında endişe verici bir artış oldu. Bu fenomenin başlıca özellikleri gönüllü geri çekilme ve yalnızlıktır. Bu durumdan etkilenen insanlar dış dünyalarını düşmanlık dolu, şiddetli ve saldırgan olarak algılarlar. Bu nedenle, bu…

Sosyal Bilimler Ve Davranışı Anlamanın 4 Yolu

Sosyal bilimler, insan davranışını oldukça spesifik bakış açılarından anlamaya çalışır. Davranış üzerine çalışmak istiyorsanız, bazı fikirleri kabul etmeniz gerekir. İlk olarak, insanların davranışları gerçekten değerlendirip değerlendiremeyeceklerini ve sosyal gerçekliği anlayıp anlayamayacakları konusunda bir karar vermelisiniz. Verdiğiniz cevap, davranışı nasıl incelediğinizi…

Moralizasyon Bir Şiddet Biçimidir

Moralizasyon genellikle farkına varılmayan psikolojik bir şiddet biçimidir. Nihayetinde, başkalarına değer ya da ilkeler dayatmak çoğu durumda kahramanca kabul edilir. Bu nedenle, bazı durumlarda agresif ve aşağılayıcı tutumlar takdir edilebilir ve hatta savunulabilir. Moralizasyona başvuran insanlar, insanların iyiliği için bunu…

Sosyal Medya Trollerinin Psikolojisi

Birinin sosyal medyada başkalarına saldırmasına neden olan şey nedir? Neden bazı insanlar diğerlerine zarar veriyor? İnternet, olumsuz ve kötü niyetli insanlar için nasıl mükemmel bir platform haline gelir? Yorumlarının agresif ve potansiyel olarak saldırgan olduğunu bilen insanlar var, ancak onları…

Siegfried Bernfeld ve Sosyal Eğitim

Siegfried Bernfeld, zamanında alanında çok önemli bir rol oynayan fakat daha sonraları gözden düşen birinci nesil psikanalistlerdendir. Oldukça ilginç işleri olmuştur ve psikanaliz alanına yaptığı katkılar günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.

Orbitofrontal Korteks: Sosyal Davranışlarımızın Temeli

Orbitofrontal korteks, beynin en ilginç kısımlarından biridir. Kişiliğimiz, duygularımız ve en önemlisi sosyal davranışlarımız ile ilgilidir. Bu alan hakkında edindiğimiz bilgiler, insan davranışlarıyla ilgili birçok şeyi açıklıyor. Ancak, bu konu hakkında öğrenilecek daha çok şey var.

Sosyal Biliş Ne Demektir?

Sosyal biliş ne demektir? Sosyal biliş, sadece bilgiyi nasıl işlediğimizle ilgili bir çalışmadır. (Adolphs, 1999). Başka bir deyişle, sosyal durumlardan elde ettiğimiz bilgiyi kodlama, saklama ve hatırlama süreçlerimizi içerir. Bugünlerde, sosyal biliş, sosyal psikolojide en çok rağbet gören model ve yaklaşımdır. Bunun…

Sosyal Beklentiler: Bunları Nasıl Oluşturuyorsunuz?

Her gün birçok insanla etkileşime giriyorsunuz. Bazıları yabancı iken diğerleri tanıdığınız kişilerdir. Yaşadığınız etkileşimlerden bu insanların her birinin kişiliklerine dair bir fikir edinirsiniz. Böylece her birinin davranışları hakkında bir dizi toplumsal beklenti oluşturursunuz. Sosyal beklentiler bu şekilde meydana geliyor ve…