İyi Liderler Yaratan Yumuşak Beceriler

Haziran 3, 2021
Yumuşak beceriler liderler için önemlidir. Makineler artık pek çok görevi daha iyi yapılabiliyor olsa da, duygusal zeka en azından şimdilik sadece insanların sergileyebildiği bir beceri.

Yumuşak beceriler tüm alanlarda giderek daha önemli hale geliyor. Uzmanlar, gelecekte de büyük önem taşımaya devam edeceklerine inanıyorlar. Teknoloji, sistemleştirme ve otomasyonda son söze sahip olsa da, farklı alanlarda farklı beceriler gereklidir.

Sert becerilere karşı yumuşak beceriler

Sert beceriler, bireyin bir faaliyeti gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu resmi ve teknik gerekliliklerle ilişkili olanlardır. Yumuşak beceriler ise, bir bireyin başkalarıyla etkili bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan yeteneklerdir.

Yapay zekanın zemin kazanmaya başladığı bir dünyada, duygusal zeka giderek daha önemli hale geliyor. Aslında, yumuşak beceriler liderlikte çok önemlidir.

Aşağıda, beş örneği keşfedin.

“Büyük işler güçle değil, azimle yapılır.”

– Samuel Johnson

İyi liderlik için gerekli yumuşak beceriler

Empati

Empati, iyi bir liderlik için çok önemlidir. Bir liderin bu özelliğe sahip olmadan ekibinden en iyi sonucu alması imkansızdır.

Empati, diğer insanların bakış açılarını anlama yeteneğidir. İnsanların başkalarına nasıl davranacaklarını bilmeleri ve onlara ilham vermeleri için bir tür rehber görevi görür. Bu sayede bir lider, diğer insanların güçlü ve zayıf yönlerini hem görebilir, hem de anlayabilir. Her bir kişiden en iyi şekilde yararlanmak istiyorlarsa bu çok önemlidir.

İletişim yetenekleri

İyi iletişim, bir liderdeki en önemli becerilerden biridir. Harika fikirlere sahip olmaları yeterli değildir, çünkü onları nasıl ileteceklerini de bilmeleri gerekir. Ayrıca başkalarını motive etmeleri ve anlaşılmaları gerekir.

Ayrıca, iyi bir fikir etkili bir şekilde iletilmediği takdirde özünün bir kısmını kaybettiğinden, mesajları doğru şekilde iletmeleri onlar için çok önemlidir. Ayrıca, uygun şekilde iletildiğinde eleştiri veya olumsuz geri bildirimle başa çıkmak çok daha kolaydır.

Motivasyon ve ilham

Bir ekibi motive etmek ve ilham vermek karmaşık bir iştir. Bunu yapmak için, bir lider aynı anda birkaç yumuşak beceri kullanmalıdır. Duyguları iletebilmeleri ve başkalarının onları anlamasını ve paylaşmasını sağlayabilmeleri gerekir. Nitekim bu, iletişimin ötesine geçerek ifade alanına girer.

Başkalarına ilham vermek daha da zordur. Bunu başarmanın en iyi yolu örnek olmaktır, çünkü insanlar kelimelerden çok eylemlerden ve jestlerden ilham alır. Bu nedenle, bir liderin söyledikleri ve yaptıklarında tutarlı olması gerekir.

Aktif dinleme

Başkalarını dinleme yeteneğine sahip olmadan iyi bir lider olmak çok zor olduğundan, bunun tüm yumuşak becerilerin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Diğer insanların görüşleri, yeni fikirler ve çözümler bulmak için ilham kaynağıdır.

İfadeden de anlaşılacağı gibi, bu katılımcı bir faaliyettir. Bir lider, bir başkası konuşurken sessiz kalır. Karşılarındakinin söylediklerine aktif olarak dikkat ederler. Ayrıca, ortamın atmosferini okurlar. Bunun yanında, onlara sorulan sorulara da cevap verirler.

Takım çalışması

Takım çalışması, yumuşak becerilerin iyi olmasını gerektiren alanlardan biridir. Aslında, başkalarıyla faaliyetler gerçekleştirirken, isteklilik ve uyum yeteneği, neredeyse bilgi veya deneyimden daha önemlidir.

Bir takım, rekabet, şüphe veya güvensizlik ortamında asla gerçekten ilerleyemez veya gelişemez. İyi oluşturulmuş bir grup, bireysel becerileri geliştirir ve ekibin birlikte büyümesini sağlar. Bu bir lider için çok önemlidir. İşlevlerinden biri sinerjiyi kolaylaştırmaktır.

Yumuşak beceriler ve gelecek

Dünya, işbirliğine dayalı üretim ve tüketim biçimlerine doğru ilerliyor. Bu nedenle yumuşak beceriler hem birlikte çalışanlarda, hem de liderlerde çok önemlidir. Kuşkusuz, yumuşak becerilerin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, her türlü görevde son derece önemlidir.

Gómez-Gamero, M. E. (2019). Las habilidades blandas competencias para el nuevo milenio. Divulgare Boletín Científico de la Escuela Superior de Actopan, 6(11).