Logo image
Logo image

Mükemmel Bir Takım Liderliği İçin 15 Strateji

3 dakika
Mükemmel Bir Takım Liderliği İçin 15 Strateji
Tarafından yazılmıştır Laura Reguera
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Özellikle ofiste takım liderliği son derece istenen bir yetenektir. Rakiplerini yenmek isteyen her şirketin liderlik pozisyonlarına yeterliliğe sahip insanları yerleştirmek istemesi mantıklıdır.

Birkaç yıl geriye gidersek (çok da geçmişe gitmemize gerek yoktur), kafamızdaki “patron” imajı katı ve talepkar bir insandı. Fakat günümüzde bu profil birçok firmada çarpıcı bir biçimde değişti. İnsan kaynakları departmanlarının potansiyel bir liderde aradıkları şeyler nedir? Okumaya devam edin ve ne olduğunu öğrenin!

“Gelecek yüzyıl güçlü liderlerin değil, güçlendiren liderlerin yüzyılı olacaktır.”

– Bill Gates

Çalışma grupları içerisinde takım liderliği

Takım liderliğinin ilk ana stratejisi çalışma grupları yaratmak üzerine odaklanır. Bir çalışma grubunun üyelerini seçerken, iyi bir lider hem çalışanların yetenekleri hem de grubun amaçlarını göz önünde bulundurma yeteneğine sahiptir.

Bunu yapabilmek için iyi bir lider çalışanların sorumluluklarını yerine getirebilmek için gerekli yeteneklere ve bilgiye sahip olup olmadığının farkında olmalıdır. Bir başka önemli yetenek ise diğerleriyle işbirliği ve dayanışma içerisine girebilme yeteneğidir.

Önce lider takımda kimlerin olduğundan emin olur. Sonrasında ikinci önemli stratejiye odaklanması gerekecektir: görevin belirlenmesi. Burada grubun tüm üyelerinin işi tam anlamıyla anlaması çok önemlidir.

Ayrıca onlardan bekleneni de bilmelilerdir. İkinci bahsettiğimiz, harika bir liderlik için üçüncü temel stratejidir. Harika bir takım lideri hem grup hem de bireyler için beklentiler ve hedefler koyar.

“Liderin ilk görevi gerçekliği tanımlamaktır. Son görevi teşekkür etmektir. İkisi arasında lider bir hizmetkardır.”

– Max de Pree

Some figure

Grubu takım liderliği için hazırlamanın önemi

Yukarıda bahsedilenlerin tamamı gerçekleştirildikten sonra dördüncü bir temel nokta bulunmaktadır. Bu da işi yapılandırıp planlama sürecidir. Liderin çalışma yöntemlerini belirlemesi gerekir. Ayrıca lider grubun her üyesinin görevini tanımlayıp belirli hedefler için teslim tarihleri de vermesi gerekir.

Bundan sonra beşinci noktaya geliyoruz. İyi bir lider grup üyelerini şekillendirip geliştirir. İyi bir lider şirketin sunduğu öğrenim ve eğitim kaynaklarının devamlılık içerisinde olması gerektiğinin farkındadır. Çalışanlarını bu kaynakların kullanımı için motive etmelidirler. Buna bir örnek akıl hocalığıdır.

Mükemmel bir takım liderliği için altıncı temel strateji, çatışmaları tanımlayıp onların çözümüne yardım ederek “takım” anlayışını güçlendirmektir.

Buna ek olarak, planlama süreci periyodik değerlendirme içermesi önemlidir. Bu değerlendirmelerde takım üyeleri projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ederler. Bir diğer deyişle, iyi bir lider grubu nasıl gözlemleyeceğini bilir. Bu da takım liderliği için yedinci temel stratejidir.

Bir proje sonlandıktan sonra takım liderliği

Takım projeyi devam ettirirken takım lideri performans bazlı geri bildirimlerde bulunmalıdır. Geri bildirimde bulunmak takım liderliğinin sekizinci stratejisidir.

Liderin, grubun şirketin geri kalanıyla ilişkisini de yönetmesi önemlidir. İlişki yönetimi dokuzuncu temel stratejidir.

Some figure

Onuncu strateji liderin takımına meydan okuması ve onları motive etmesidir. Ayrıca grubun yaptığı şeylere de katılmalıdır. Bir diğer deyişle, iyi bir lider için on birinci strateji proje üzerinde bizzat çalışmaktır.

Bununla birlikte on ikinci noktaya geliriz. İyi bir lider gruba bilgi ve kaynak (malzeme, iş gücü ve finansal destek) temin edebilmeli.

Buna ek olarak lider bağımsız çalışmaları desteklemelidir. Bunu takım üyelerini sorun çözmeleri için motive ederek elde ederler. Ortaya çıkan sorunlara karşı çözümler bulmak için onları cesaretlendirir. Kendi kendini yönetmeyi cesaretlendirmek on üçüncü önemli stratejidir.

“Büyük liderler tartışmayı, çekişmeyi basitleştiren ve herkesin anlayabileceği bir çözüm sunmaktan şüphelenen harika basitleştiricilerdir.”

– Colin Powell

Bunun gerçekleşebilmesi için liderin grup içerisinde insanlar arasındaki sorunlarla da ilgilenmesi gerekir. Takım üyeleri arasında gerçekleşen ve performansı etkileyen her şey yönetilmelidir. Bir diğer deyişle, on dördüncü temel strateji, bir liderin iyi bir sosyal çevre teşvik etmesidir.

Son olarak on beşinci stratejiyi unutmamalıyız. İyi bir lider grup içerisindeki sorunları tanımlayıp onlar için etkili çözümler bulabilmelidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.