Kültürel Psikoloji Nedir?

Haziran 14, 2018

Hiç kültürel psikoloji diye bir şey duydunuz mu? André Malraux, kültürü ”yüzyıllar boyunca insanın daha az köleleştirilmesini sağlayan tüm sanat, aşk ve düşünce biçimlerinin toplamı” olarak tanımlamıştır. Kültürel psikoloji, bir toplumun geçmiş, şimdiki ve geleceğine geniş bir bakış açısı sağlar.

Davranışlarımızın çoğu, kendi deneyimlerimizle olduğu gibi, kültürümüzle de iç içedir. Bu, hayat tecrübemizin ve genetik kodlarımızın hiçbir etkisinin olmadığı anlamına gelmez, ancak onlar, hareket tarzımızı düzenleyen ve etkileyen tek şey de değildir.

“Gerçek kültür doğa ile hayat bulur; basit, alçak gönüllü ve saftır.”

– Masanobu Fukuoka

Kültürel psikoloji nedir?

Şimdi size kültür psikolojisine dair kısa bir genel bakış sunacağız. Çoğu uzman, bu kültür şeklini, daha spekülatif psikolojinin teorilerine ve yöntemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkan bir düşünce şekli olarak ifade eder. Wilhelm Wundt de, kültürel psikolojinin babası olarak kabul edilir.

kağıttan kesme adamlar

Kültürel psikoloji, kültürün içinde yetişen insanlar üzerindeki etkisine odaklanır. Davranışla birlikte, düşünce ve duyguları da etkiler. Davranışı etkileyen ana araç, kültürün alışkanlıkları ve gelenekleridir.

Başka bir deyişle, kültürel psikoloji, belirli bir bağlamda yer alan bir grup insanın nedenini, başkalarına değil, belirli şekillerde harekete geçirmesinin nedenlerini açıklamaya çalışır. Bu bakış açısıyla detayları gözlemler ve gözlemlerimizi de açıklarız.

Örneğin, günümüzde çok küreselleşen Batı toplumu, geçmiş olayları ve taban tabana zıt olan toplumları neden korkuyla görüyor? Neden eski kuşaklar , kendi zamanlarda meydana gelen olaylardan ötürü dehşete düşmemişler? Bu karşıt kültürlere dalmış insanlar neden bu tür durumları korkunç olarak görüyor?

Başka bir soru daha akla geliyor: Gelecek nesiller, bize şu an gayet normal bir durummuş gibi gelen olayları öğrendikleri zaman ne olacak?

Kültürel engeller

Bugün dünyanın durumuna baktığınızda, tüm kültürel engelleri görmek kolaydır. Diller, gelenekler, zihniyetler ve düşünme biçimleri, her türlü kültürel engellerdir.

Her ülkede, bazı gelenekler tüm nüfus için genel olarak kabul edilmiş olsa da, diğerleri ise belirli şehirlere veya bölgelere göre daha özgüdür. Birlikte düşünüldüğünde , tüm bu kültürel etkiler, insan zihninde yer alan varyasyonlarla sonuçlanır. Her birey, birçok farklı faktöre bağlı olan eşsiz bir kültürel miras alır.

Birkaç basit örnek kullanmak için, Müslümanlar domuz eti tüketmez, Hintliler inekleri kutsal hayvanlar olarak görür ve İspanya’nın Bask Bölgesi kendi diline sahiptir. Bütün bu faktörler, başka herhangi bir popülasyondan farklı olan eşsiz bir kültürel miras oluşturur.

Neden kültürel psikoloji okuyorsunuz?

Kültür, mekân ve mirasa bağlı olarak değişmekte, onunla temas eden insanların davranışlarını ve düşüncelerini de etkilemektedir. Peki, kültürel psikolojinin amacı nedir? Sadece gerçekleri açıklamanın da ötesine geçmektedir. Bunun yerine, o bağlamda gelenek tarafından üretilen, tanımlanan ve sürdürülen kökenleri ve sonuçları araştırır.

Daha önce de söylediğimiz gibi, inekler Hindistan’da kutsaldır. Ama bu noktaya nasıl gelindi? Kültürel psikolojinin amacı, böyle sorulara cevap vermektir.

Kültürel psikoloji, bir nüfusun neden belirli bir kültüre sahip olduğunu anlamak için sadece hikayenin ana temasına bakmaz. Ayrıca kültürün, içinde yaşayan insanları nasıl etkilediğini de inceler. Neden bazı gelenekler devam ederken, diğerleri kayboluyor? Bu gelenekler, davranış kalıplarını nasıl etkiler? Bu geleneklerin gelecek için ne gibi etkileri vardır?

bir sürü farklı surat

Sosyoloji ve antropoloji ile olan bağlantılar

Kültürel psikoloji, sosyal bilimler, özellikle sosyoloji ve antropoloji ile yakından ilişkilidir. Sosyoloji, toplumları geniş anlamda incelerken, dinamik hikayeleri araştırmak için niceliksel verilere odaklanır. Fikir, belirli bir kültürün nasıl oluştuğunu ve bireyleri nasıl etkilediğini anlamaktır.

Bu arada, antropoloji bir toplumun kültürel içeriğini ve ortaya çıkan kolektif değişiklikleri inceler. Buradaki fikir, sembolleri, kavramları ve durumları anlamaktır.

Yani, eğer birisi size kültür psikolojisinin ne olduğunu soracak olursa, şimdi elinizde küçük bir taslak var. Etnik davranışları anlamanıza ve kültürler arası çatışmaları öğrenmenize izin verir, sadece birkaç ilginç örneği belirtin.

“Kimse dünyasını, kökleri tarafından kapana kısılmadan ya da bir ruhunun yok edildiğini düşünmeden bırakmaz. Bizler, birçok kumaşın hatırasını, tarihimizde pişmiş kültürün imzasını taşıyoruz.”

– Paulo Feire