12 Jung Kişilik Arketipi

Mart 26, 2019
Carl Jung'un 12 kişilik arketipi Odyssey gibi eski eserlerin temelidir ve onları Matrix gibi çağdaş hikayelerde de görebiliriz.

Carl Gustav Jung belki de klasik psikanalizin en ünlü muhalifidir. Freudyen fikirlerinden uzaklaştı ve atalarının köklerini ve kollektif bilinçaltını keşfetti ve birçok devrimci fikre sahipti. Bunlardan biri, 12 Jung kişilik arketipi idi.

12 kişilik arketipini tanımlamak için, Jung birçok farklı kültürün sembollerini ve mitlerini inceledi. Bu arketipler, farklı varlık biçimlerini oluşturan davranış kalıplarını temsil eder. Onlar aynı zamanda, kollektif biliçaltında var olan kültürel semboller ve imgelerdir.

“Bir insan, aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Fakat, sonraki prosedür uyumlu değildir ve bu yüzden de popüler değildir.”

– Carl Jung

12 Jung kişilik arketipi ise insan yaşamının ilişkisel önceliğini ifade eden yoğun duygusal anlamı olan görüntüler üretme eğilimi olarak tanımlandı. Onlar bilinçaltımızda gömülü olan izlerdir. Bu terimler hepimizin sahip olduğu belirli özellikleri tanımlar.

12 Jung kişilik arketipi

1. Bilge

Bilge özgür bir düşünceli kişidir. Zekası ve bilgisi, yaşama nedeni, özüdür. Zeka ve analitik becerilerini kullanarak dünyayı ve varlıklarını anlamaya çalışır. Her zaman dilinin ucunda bir gerçek, bir alıntı ya da mantıklı bir argüman vardır.

koltukta oturup gülümseyen kadın

2. Masum

Masum, dünyadaki tüm öz yardım kitaplarını okumuş ve sindirmiş gibi görünür. İyimserdir ve daima mutluluk arar. Masum her şeyin içindeki iyiliği görür. Çevresindeki dünyaya iyi adapte olmak ister. Masum ayrıca başkalarını memnun etmek ve ait olduğunu hissetmek ister.

3. Kaşif

Kaşif cesur bir gezgindir. Net bir yol olmadan yola koyulur ve her zaman yenilik ve maceraya açıktır. Kaşif yeni yerler ve kendisi hakkında yeni şeyler keşfetme konusunda derin bir sevgiye sahiptir. Kaşif arketipinin dezavantajı, daima mükemmellik arayışında olması ve asla tatmin olmamasıdır.

4. Hükümdar

Hükümdar klasik bir liderdir. Her duruma düzen getirecek kişi olması gerektiğine inanır. Hükümdar kararlıdır, mükemmellik için çalışır ve herkesin liderliğini takip etmesini ister. Herkesin onu dinlemesi için birçok nedene sahip olma eğilimindedir. Bu, iktidarla ilgili 12 Jung arketipi arasından biridir. Hükümdar, iradesini başkalarına dayatma arzusuyla, kolayca bir tirana dönüşebilir.

5. Yaratıcı

Yaratıcının derin bir arzusu vardır çünkü orijinalliği sever. Tamamen yeni bir şey yapmak için şeyleri dönüştürmeyi sever. Yaratıcı zeki, geleneklere uymayan ve kendine yeterli biridir. Hayalperest ve iyi huyludur. Ancak, tutarsız olabilir ve aksiyon almaktan çok düşünerek zaman geçirebilir.

jung kişilik arketipi metaforu

6. Bakıcı

Bakıcı, diğer insanlardan daha güçlü hisseder. Sonuç olarak, etraflarındakilere anaç bir koruma sağlar. İnsanları zarardan korumak ve başkalarının mutluluğunu tehdit eden herhangi bir tehlike veya riski önlemeye çalışmak ister. Ekstrem durumlarda, bakıcı sürekli olarak herkese fedakarlıklarını hatırlatan bir şehit haline dönüşür.

7. Sihirbaz

Sihirbaz büyük bir devrimci gibidir. Sadece kendisi için değil, başkaları için de gelişir ve yenilenir. Sürekli büyür ve dönüşür. Sihirbaz arketipinin olumsuz yanı, ruh halinin bulaşıcı olabilmesidir. Bazen olumlu olayları olumsuz olaylara dönüştürür.

8. Kahraman

Kahramanın hayat ekseni güçtür. Kahraman, güç ya da onur için savaşmak için kullandığı nadir bir canlılığa ve dirence sahiptir. Kaybetmemek için her şeyi yapar. Aslında, kaybetmez çünkü asla pes etmez. Kahraman aşırı hırslı ve kontrol sahibi olabilir.

9. Asi

Asi, bir isyancıdır. İnsanları kışkırtır ve başkalarının görüşlerini hiç umursamaz. Sonuç olarak, alışılmışın tersini yapmayı ve kendisini düşünmeyi sever. Baskılanmaktan veya etkilenmekten hoşlanmaz. Asi arketipinin olumsuz yanı, kendine zarar verebilmesidir.

10. Aşık

Aşık, tamamen gönül ve hassasiyettir. Sevgiyi sever ve diğer insanları cömertçe sevmeyi sever. En büyük mutluluğu, sevildiğini hissetmektir. Duyulara hitap eden her şeyden zevk alır. Her şeyden önce güzelliğe (kelimenin her anlamıyla) değer verir.

kalp tutan eller

11. Soytarı

Soytarı kendi kendine bile gülmeyi sever. Herhangi bir maske takmaz ve diğer insanların duvarlarını yıkma eğilimindedir. Asla kendisini ciddiye almaz çünkü amacı hayattan zevk almaktır. Soytarının olumsuz tarafı, uçarı, tembel ve açgözlü olabilmesidir.

12. Yetim

Yetim arketipi açık yaralarla dolaşır. İhanete uğramış ve hayal kırıklığına uğramış hisseder. Diğer insanların onun hayatının sorumluluğunu üstlenmesini ister. Kimse bunu yapmadığında, hayal kırıklığına uğramış hisseder. Tıpkı kendisi gibi hisseden insanlarla zaman geçirmeye meyillidir. Yetim genellikle kurbanı oynar. Masum gibi davranma eğilimindedir. Yetimin alaycı bir yanı ve manipülatif yeteneği vardır.

Burada tarif ettiğimiz 12 Jung kişilik arketipi Jung’un fikirlerinin tek versiyonu değil. Diğer versiyonlar farklı arketipleri içerir. Ancak, sadece biraz farklı isimlerle sahip olsalar da, esasen aynıdırlar. Bu arketipleri, psikoterapi, pazarlama ve sanat dahil olmak üzere birçok alanda kullanabilirsiniz.