Temel psikolojik süreçler

Temel psikolojik süreçler dikkat, motivasyon, algı, öğrenme veya hafıza gibi boyutlara işaret eder. Bunlar psikoloji çalışmasını anlamak için temel kavramlardır.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları

Son dönemde çocukların ve ergenlik çağlarındaki gençlerin tedavi ihtiyaçlarında önemli oranda artış gözlenmektedir. Bu bağlamda, davranış bozuklukları ve bunlara bir açıklama getirmek için yapılan çalışmalar, sorunun kökeninin sosyal faktörlere dayandığını göstermektedir.

Psikodilbilim: Dil Psikolojisi

İletişimin önemini ne sıklıkta düşünüyorsunuz? Dil başarısız olduğunda, bizi bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeyde etkiler. Bu yüzden farklı farklı disiplinler dil üzerine çalışmalar yapmaktadır ve bunu daha iyi anlamaya çalışmaktadır. Bu disiplinlerden birisi psikodilbilim veya dil psikolojisidir. Bu yazımızda, psikodilbilim…

İnsanların Beyni Sürprizleri Seviyor

İnsanların beyni neden sürprizleri sever? Sürpriz, beklenmedik bir uyaranın neden olduğu temel bir duygu durumudur. Sürpriz hoş olmadığında, korku, öfke veya üzüntü gibi olumsuz bir duygu haline gelir. Ancak sürpriz pozitif olduğunda, sonuç keyifli olacaktır ve beynin belirli bölgelerinde yoğun…