Temel psikolojik süreçler

Temel psikolojik süreçler dikkat, motivasyon, algı, öğrenme veya hafıza gibi boyutlara işaret eder. Bunlar psikoloji çalışmasını anlamak için temel kavramlardır.

Çok Sık Gündüz Rüyasına Dalmak

Aşırı gündüz rüyasına dalmak, insanların yaşamlarının büyük bir bölümünü karmaşık ve çeşitli hayallerle harcadığı bir bozukluktur. Gerçeklikten kopma, işleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kişinin sorumluluklarını yerine getirmesine engel olur. Hepimiz hayal kurarız, buna hiç şüphe yok. Dürüst olalım:…

Deneysel Psikoloji Nedir?

Kesin ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için araştırmacılar sıklıkla bilimsel yöntemlere başvururlar. Deneysel psikoloji temel olarak bu durum üzerine kuruludur. Deneysel psikoloji; çocuk psikolojisi, sosyal psikoloji ve eğitim psikolojisi gibi alanlardaki hafıza ve motivasyon gibi temel kavramları inceler. Neredeyse tüm deneysel psikoloji çalışmaları…

8 Temel Psikolojik Süreç

Çevremizdeki dünyaya uyum sağlama söz konusu olduğunda sahip olduğumuz  kaynaklardan biri davranışımızdır. Bu etrafımızı dönüştürmemize ve gerçekliğimizi hayatlarımızda başımıza geleceklerle uyumlu hale getirmemize yarar. Davranışlarımızın zihinsel süreçler tarafından yönetildiğini biliyoruz. Fakat bu zihinsel süreçler nelerdir? 8 temel psikolojik süreç: (a)…

Sağlam Bir Kişiliğin 4 Özelliği

Sağlam bir kişiliğe sahip olmak güçlü olmaktan daha fazlasıdır. Sonuçta, otantik güç, fiziksel yeteneğin değil sarsılmaz bir iradenin ürünüdür. Yani güçlü bir insan, vazgeçmeyi bilmez. Sekiz defa düşer, on defa ayağa kalkar. Hata yapmaktan korkmaksızın geleceğe umutla bakar. Her ne…