Öz-Düzenlemeli Öğrenme: Nedir ve Neden Önemlidir?

Profesörlerin düzenlendiği öğrenimdeki değişiklikler, her yaştan öğrenciler için öz-düzenlemeli öğrenmenin önemini artırmıştır. Bununla ilgili her şeyi burada okuyun!
Öz-Düzenlemeli Öğrenme: Nedir ve Neden Önemlidir?
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Tarafından yazılmıştır Eva Maria Rodríguez

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Öz-düzenlemeli öğrenme, insanların bir öğrenme deneyimi sırasında duyguları, bilişleri, davranışları ve çevresel faktörleri düzenleme biçimleriyle yakından ilgilidir. Dahası, öğrenme süreçleri açısından aklınızı kontrol edebilmenin önemli olduğunu biliyoruz. Bunu ne kadar çabuk yapmayı öğrenirseniz, eğitim deneyiminiz o kadar başarılı ve tatmin edici olacaktır.

Birçok öz-düzenleme becerisi vardır. Bunlardan bazıları iyi zaman yönetimi, en iyi problem çözme stratejilerini seçme ve hayal kırıklığı gibi duygusal durumları aktif olarak kontrol etme yeteneğidir.

“Öğrenme, kişinin kendisiyle olan ilişkisi ve çaba, öz-kontrol ve eleştirel öz-değerlendirmeyi uygulama kabiliyeti ile ilgilidir.”

– Linda B. Nilson

Öz-düzenlemeli öğrenmenin tanımı

Barry Zimmerman, öz-düzenlemeli öğrenme alanındaki en önemli araştırmacılardan biridir. Öz-düzenlemenin zihinsel ya da akademik bir performans becerisi olmadığını iddia eder. Bu, daha ziyade, öğrencilerin zihinsel becerilerini akademik becerilere dönüştürebilecekleri, kendi kendilerini yönlendirdikleri bir süreçtir.

çalışma metodları

Zimmerman’a göre, öz-düzenlemeli öğrenme, yalnızca bir kabiliyet hakkında ayrıntılı bir bilgi edinmeyi değil; aynı zamanda öz-farkındalık, öz-motivasyon ve öğrendiklerinizi uygun şekilde uygulamak için gereken şekilde davranma gibi diğer kabiliyetleri de içerir.

Acemi öğrenciler, kendilerini başkalarıyla karşılaştırarak ve onlardan geri bildirim alarak değerlendirirler. Ayrıca sık sık kontrol edemedikleri eksikliklere atıfta bulunurlar. Öte yandan, kendi öğrenim süreçlerini yönetmeyi bilen tecrübeli öğrenciler, başarısız olduklarında bunu kabul edebilir. Başarısızlıklarını suçlamak yerine, zayıf noktalarını nasıl düzeltebileceklerine odaklanırlar.

Başka bir açıdan bakıldığında, öz-düzenleme bazı öğrencilerin sahip olduğu ve diğerlerinin olmadığı bir şey değildir. Zimmerman’a göre, öz-düzenleme, her öğrenim görevine seçici olarak belli başlı süreçler uygulamaktan ibarettir. Bunlar kişisel özelliklere dayanarak seçilmelidir. Bu yüzden öz-düzenleme hakkında konuşurken öğrenme ya da belirli bir öğrenme türü bağlamında konuşmak en iyisidir.

Öz-düzenlemeli öğrenme, hedef belirlemeyi ve bunlara ulaşmak için doğru stratejileri seçmeyi içerir. Doğru stratejiyi seçtikten sonra, hedeflerinize ulaşmıyorsanız, ilerlemenizi takip etmeli ve tekniklerinizi yeniden yapılandırmalısınız. Ayrıca uygun zamanınızı verimli kullanmanız, seçtiğiniz yöntemleri değerlendirmeniz ve yöntemlerinizi gelecek öğrenme süreçlerine uyarlamanız gerekir. Elbette, öğrendiğiniz şeyleri daima gelecekteki girişimlerinize uygulamanız gerekir.

Öz-düzenlemeli öğrenme becerileri

Öz-düzenlemeli öğrenme becerileri, öğrenme için gerekli araçlardır. Bununla birlikte, eğitimciler nadiren onları detaylı bir şekilde öğretir. Bu nedenle birçok öğrenci, çalışmaları sırasında bağımsızlık, motivasyon, azim ve olumlu bir refah duygusundan yoksun kalır. Eğitimcilerin bu becerileri öğrencilerine etkili bir şekilde aktarmaları için, en önemli öz-düzenleme mekanizmalarını yakından tanımaları gerekir.

Öğrenciler kendi öğrenim süreçlerini düzenlerken üç ana aşamadan geçer: planlama, performans ve derinlemesine düşünme. Bu aşamalar ardışık olmak zorunda değildir. Öğrenciler, bir öğrenme görevi boyunca birçok aşamadan geçebilirler.

ders çalışan adam
  • Planlama aşamasında, öğrenciler hedeflerini ve standartlarını belirler. Belirli bir görev, oturum ya da kursun kapsamında bunları yerine getirebilmeleri gerekir. Bu aşama, öğrencinin öğrenme ortamına dair algısını içerir.
  • Performans aşaması sırasında öğrenciler, öğrenme deneyimlerine bağlılıklarını gösterirler. Bu noktada kendi öğrenmelerini izlerler. İlerlemelerini, planlama aşamasında oluşturdukları standartlarla karşılaştırabilirler.
  • Derinlemesine düşünme aşamasında, öğrenciler öğrenme deneyimlerini düşünür ve değerlendirir. Bu, geribildirim üzerine düşünmeyi ve fikirlerle kavramları, gelecekteki öğrenme süreçlerinde kullanmak üzere zihinsel olarak depolamayı içerir.

Eğitimciler ve öz-düzenlemeli öğrenme

Öz-düzenlemeli öğrenmenin önemi göz önüne alındığında, profesörlerin bu becerileri detaylı biçimde öğretmeleri çok önemlidir. Ayrıca öğrencilere, öğrenim sürecinde uygulamalarına yardımcı olacak stratejiler sunmalıdırlar. Bu öğretme sürecinin bir kısmı şunları içermelidir:

  • Öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin fayda ve öneminin açıklanması.
  • Öz-düzenleme öğrenme stratejilerinin detaylı şekilde öğretilmesi.
  • Öğrencilerin, öz-düzenleme öğrenme becerilerini ne zaman ve nasıl kullanabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmak.

Dignath-van Ewijk, C, ve Van Der Werf, G tarafından 2012’de yapılan bir çalışma, eğitimcilerin öz-düzenlemeli öğrenmeye dair inançlarına odaklandı ve bu becerileri öğrencilerine aktarmak için uyguladıkları davranışları ortaya koydu. Çalışmanın sonuçları, eğitimcilerin alacağı eğitimin öz-düzenlemeli öğrenmeyi daha etkili bir şekilde anlatmak için onlara vereceği beceri ve bilgilerin önemini ortaya koydu.

Eğitimcilerin, öğrencilere öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini öğretebilmeleri için stratejiler geliştirmeliyiz. Bu, sınıfta kullanabilecekleri araçlar, kaynaklar ve stratejileri içerir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.