Olumsuz Duygular ve Romatizmalı Kireçlenme

Ağustos 11, 2019

Romatizmalı kireçlenme, insan vücudundaki tüm eklemleri etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu durumla karşı karşıya kalındığında, genellikle sürekli ağrı, enflamasyon, hareket kabiliyetinin kaybı ve etkilenen bölgede sertlik gibi çok ciddi derecede can sıkıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlığın nedeni günümüzde halen bilinmemektedir. Ancak yapılan bazı araştırmalara göre romatizmalı kireçlenme ile insanın sahip olduğu olumsuz duyguların ortaya çıkma ve dönüşüm süreçleri arasında bir bağ olabileceği ortaya konulmaktadır.

Bu hastalığın gelişim sürecinde psikolojinin oynadığı önemli rol, 20. yüzyılın başlarında belirgin bir biçimde anlaşılmaya başlanmıştır. Ancak bu konuda ciddi çalışmaların, yüzyılın ortalarına kadar yapılmadığını da ifade etmek gerekir. 1950 yılında romatizmalı kireçlenme en önemli psikomatik rahatsızlıklardan biri olarak sınıflandırılmıştır. Bu noktadan sonra konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda önemli miktarda bir artış meydana gelmiştir.

Bu yazımızda olumsuz duygular ile romatizmalı kireçlenme arasındaki ilişkiye yönelik olarak günümüze kadar saptanmış olan verileri inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu önemli hastalığın en önemli karakteristiklerinden bazılarını keşfedecek ve bu sorunla daha iyi bir biçimde başa çıkabilmek için sizlere çeşitli ipuçları vereceğiz.

Romatizmalı Kireçlenmenin Belirtileri

Şimdi bu hastalığın en yaygın belirtileri ve karakteristikleri üzerinde duralım. Bu sorun, bedenimizdeki ana eklemlerde ortaya çıkmaktadır. En fazla etkilenen bölgeler el bilekleri ve el parmaklarındaki eklemlerdir. Ancak bu rahatsızlığın iki ya da daha fazla kemiğin birbirine bağlandığı vücudun herhangi bir bölgesinde görülebileceğinin de altını çizmemiz gerekmektedir.

Romatizmalı kireçlenme olan bir el

Yani romatizmalı kireçlenmenin görülebileceği bölgelere örnek olarak şu şekilde bir liste sunabiliriz:

  • Dirsekler
  • Dizler
  • Omuzlar
  • Ense
  • Çene
  • Ayak bilekleri
  • Ayak
  • Kalçalar

Bu rahatsızlığı yaşamakta olan kişiye bağlı olarak ortaya çıkabilecek belirtiler oldukça fazla sayıda bir değişkenlik göstermektedir. Bunlardan en yaygın olanları, şişkinlik, hareketlerin kısıtlanması, yanma, aşırı derecede hassaslaşma ve ağrı olarak ön plana çıkmaktadır.

Şimdi bu  belirtileri sırayla inceleyelim.

1. Şişkinlik

Genellikle romatizmalı kireçlenme rahatsızlığında ilk gözlemlenen belirti, hastalığın bulunduğu bölgelerde meydana gelen şişkinliktir. Bu şişkinlikler, rahatsızlığın en yoğun olduğu dönemlerde diğer zamanlara oranla çok daha geniş ve büyük boyutlarda olabilir. Hastalık çok şiddetli olmadığında ise sadece şişkinlik şeklinde de görülebilir. Ancak daha ciddi olan durumlarda ağrı ve acı hissi de eşlik ettiğinin altını çizmek gerekir.

2. Hareketlerin Kısıtlanması

Genel anlamda değerlendirildiğinde, eklem bölgelerinde meydana gelen şişme bu bölgeleri hareket ettirme konusunda zorlanmaya yol açmaktadır. Bu belirti özellikle çok şiddetli bir biçimde görüldüğünde, rahatsızlığı yaşayan kişinin normal hayatında düzenli bir biçimde gerçekleştirdiği belirli bazı hareketleri yapmakta zorlandığı görülmektedir.

3. Yanma

Romatizmalı kireçlenme vak’alarında görülen belirtiler büyük çoğunlukla  çok can sıkıcı bir yanma hissi ile birlikte ortaya çıkmaktadırlar. Aslında bu sorunun, hastalığın genel görüntüsü incelendiğinde oldukça az rahatsız edici bir problem olduğu söylenebilir. Ancak diğer belirtiler ile birlikte ortaya çıkan yanma hissinin, rahatsızlığı yaşayan kişi için hayatını normal bir biçimde sürdürmesi bağlamında ciddi güçlükler çıkarabilen bir engel olduğunu özellikle vurgulamak gerekir.

4. Aşırı Derecede Hassaslaşma

Yukarıda sıralamış olduğumuz tüm bu rahatsızlıklara ek olarak, romatizmalı kireçlenme sorunu yaşayan kişilerin rahatsızlığın görüldüğü bölgelerde ciddi oranda artış gösteren bir hassasiyet durumu yaşadıklarını da belirmek gerekir. Yani bu yerlerdeki tüm hisler çok büyük oranda aşırı bir hassasiyet kazanır. Bu durum aynı zamanda, aşağıda açıklayacağımız ağrı ve acı hissinin de daha fazla hissedilmesine yol açmaktadır.

5. Şiddetli Ağrı

Bu hastalıktan şikayetçi olan insanların etkilendikleri en kötü sorun belirli birtakım hareketleri yaptıklarında hissettikleri şiddetli ağrıdır. Bu rahatsızlığın bulunduğu eklem yerlerine çok hafif bir çarpma dahi oldukça şiddetli ağrı ve acılara yol açmaktadır. Bu durum, insanların normal hayatlarını sürdürmelerini engelleyecek kadar ciddi derecede sonuçlar doğurmakta ve hastalığı yaşanan kişileri gerçek anlamda aciz duruma sokmaktadır.

Dizinde ağrı olan kadın

Olumsuz Duygularla Romatizmalı Kireçlenme Arasındaki İlişki

Peki, sahip olduğumuz negatif duygular ile romatizmalı kireçlenme arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Yakın zamanda yapılan bir araştırma, insanların içinde bulundukları bazı duygusal durumların yaşadıkları rahatsızlıklara yönelik en sorunlu belirtilerin artmasına neden olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca buna ek olarak, bu rahatsızlığa yakalanma olasılığını doğrudan artıran bir etmen olabileceği bulgusuna ulaşılmıştır.

Tüm duygularımız içinde bu rahatsızlıkla en fazla ilgili olanlar depresyon, anksiyete ve öfkedir. Buna karşın, etkili ve etkin olmak ya da dirençli bir kişiliğe sahip olmak ise bu hastalığın bulunduğu durumlarda en az rastlanan özellikler arasında bulunmaktadır.

Bu hastalığın bilinen tek bir sebebinin olmadığı bir gerçektir. Ancak olumsuz duygular ile romatizmalı kireçlenme rahatsızlığı arasındaki ilişkiye yönelik bulgular geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Bu nedenle, doktorlardan bir çoğu bu hastalıkla mücadele etmenin en iyi yönteminin hastaların duygusal seviyeleri üzerine çalışmak olduğunu savunmaktadırlar.

Bu nedenle, anlayış ve duygusal ifade konularında olumlu yönde ilerlemenin diğer sorunlarla birlikte özellikle ağrı problemini etkin bir biçimde azaltma konusunda işe yarayabileceği düşünülmektedir. Her ne kadar çoğu vak’ada hastalığın yarattığı sorunlar tamamen ortadan kalkmasa da, hastaların büyük bir kısmı duygularının eğitimi üzerinde çalışmaları sayesinde hayat kalitelerini çok büyük oranlarda artırma şansını yakalamışlardır. 

Bu bağlamda, bu hastalıklar doğru bir biçimde mücadele etmede kilit öneme sahip özellik, bu hastalığı yenmek için gerekli mental güce sahip olmaktır. Bu nedenle, eğer bu hastalıktan rahatsızsanız ya da etrafınızda bu sorunu yaşayan birini tanıyorsanız, bir ruhsal sağlık uzmanına gitme konusunda asla tereddüt etmeyin. Bu uzman sahip olduğunuz en ciddi rahatsızlıklarla mücadele etme konusunda size mutlaka yardımcı olacaktır.