Logo image
Logo image

Hetero-Agresif Davranış Nedir?

3 dakika
Hetero-Agresif Davranış Nedir?
Sergio De Dios González

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Sergio De Dios González

Tarafından yazılmıştır Pedro González Núñez
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Paulo Coelho’nun şu sözünü duymuşsunuzdur: “Korku iki şekilde görünür: agresiflik ya da teslimiyet.” Bu yazıda bizi ilgilendiren ise agresiflik olacak.

Devam etmeden önce bu kavramın cinsiyetle ilgisi olmadığını belirtelim. Bugünlerde cinsiyetle ilgili her şeye ad vermek çok yaygın; bu nedenle bu konuyu açıklığa kavuşturmak istedik. Bu konunun erkek baskınlığı ya da cinsiyetçi şiddet gibi durumlarla alakası yok.

“Tüm toplumlarda ve kolektiflerde, insanların birikmiş enerjilerini saldırganlık biçiminde serbest bırakabilecekleri bir çıkış kapısı olmalıdır.”

– Frantz Fanon

Hetero agresif davranış nedir?

İlk olarak hetero agresif davranışı nelerin oluştuğunu tanımlayacağız. Bu durumda, dışsal bir nesneye yönelik tüm saldırgan davranışları bir araya getiren saldırganlık türüne atıfta bulunuyoruz.

Bu otomatik saldırgan davranıştan farklıdır. Bu, mağdurun ve saldırganın aynı kişi olduğu tüm davranışlar için şemsiye terimidir.

Başka bir deyişle, bu fenomen, yoğunluk ve tipoloji açısından bir dizi çok çeşitli örüntüleri kapsamaktadır. Agresif jestler, fiziksel mücadele, sözlü hakaret ve benzeri davranışları içerir.

Some figure

İlk olarak çalışmaların başta hetero agresif davranışlarla ilgisi olmadığını düşündüğümüz rahatsızlıklarla bağlantılı olduğunu ekleyelim. Psikotikten duygusal veya organik sorunlara kadar farklı kökenlerin zihinsel sorunları ile ilişkilidir. Psikotikten duygusal veya organik sorunlara kadar farklı kökenli zihinsel sorunlar ile ilişkilidir.

Hetero agresif davranışın özellikleri nelerdir?

Bu olgunun kendine has özellikleri var. Gelin en önemli olanlarına birlikte bakalım.

  • Bu tür davranışlar her zaman kişinin kendinden başka nesnelere ve kişilere gösterdiği davranışlardır. Kişi kendisine yöneltmez. Başka bir deyişle oto agresif davranıştan tamamen farklıdır. Kişi kendine değil başkalarına yönelir.
  • Daha önce de söylediğimiz gibi tüm agresif davranışları içerir. Fiziksel veya beden diliyle gösterilebilir.
  • Bazı araştırmalar hetero agresif davranışı insan biyolojisine bağlıyor. Bölgecilik ve cinsellik içgüdülerine bağlı olduğunu söylüyorlar.
  • Bu değişimler kişide tüm aşamaları gösterir. Yani kişiyi sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel boyutlarda etkileyebilir.
  • Duygusal anlamda öfke ve öç alma olarak kendini gösterir.
  • Bir diğer özellik ise dil değişimidir. Ses tonu, mimikler ve jestler değişir.
  • Bu davranışı gösteren kişiler obsesif ve kendine zarar verici eylemlerde bulunabilirler. Can yakma eğilimleri vardır.
  • Hetero agresif davranış kişinin sosyal yaşamını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkiler.
    Some figure

Hetero agresif davranışta neler bulunur?

Hetero agresif davranış özelliklerinin görülmesine neden olan bazı sendromlar vardır. Şizofreni, bipolarlık ve depresyon bunlardan bazılarıdır.

Zarar veren davranış

Bu, diğer insanların rahatsız edici bulduğu davranış anlamına gelir. Genellikle çocuklukta davranış bozukluğu, olumsuzluk ya da meydan okuyan bir tutum biçiminde ortaya çıkarlar. Bu, 10 yaşın altındaki çocuklar arasında çok yaygındır. Davranışları itaatsiz, kışkırtıcı, belirgin düşmanca ve çok meydan okuyucudur. Bu davranış, “normal” olarak düşündüğümüzün sınırlarını aşıyor.

Araştırmacıların da çocukluğa atıfta bulunduğu davranış bozukluğu olan bireyler, diğer insanların temel haklarını sürekli olarak ihlal eden bir modele sahiptir. Sürekli olarak sosyal normların sınırlarını aşarlar.

Taşkınlık

Hastalar intermitan taşkınlık rahatsızlığı olarak bilinen bir davranış sergiler. Kontrolden çıkan agresif tutumlar belirgin özelliklerdir.

Bu etki, tetikleyici ne olursa olsun orantısız agresif reaksiyona neden olur. Fiziksel ve sözlü saldırılarla kendini gösterir. Birkaç saniye ya da dakika sürebilir, ama genellikle geldiği kadar çabuk kendiliğinden geçer.

Some figure

Ajitasyon

Aynı zamanda, genellikle korku, sıkıntı ve endişeyle, ruh hali değişimleriyle birlikte motor hiperaktivitesini de tetikler. Bu durumda, şiddet hafif ila şiddetli ve şiddetli arasında değişir.

Farklı şeyler ajitasyona neden olur. İlaçlara veya sarhoş edici maddelere, sistemik enfeksiyonlara, nörolojik bozukluklara ve benzeri eaksiyonlar.

Hetero-agresif davranışların sonuçları önemli ölçüde değişmektedir ve çeşitli sebeplere sahiptir. Suç davranışı, yıkıcı bir tutum, problemlere gerçekçi olmayan çözümler, kaygı ve benzeri olabilir.

“Agresif bir rekabete yakalananlar zihinlerini ve daha açık bir şekilde güçlerini kaybederler. Bir şeyden emin olan birinin sesini yükseltmeye ihtiyacı yoktur.”

– Julian Marias

Gördüğünüz gibi, bu olgu gerçekten ciddi ve tehlikeli olabilecek bazı bozukluklarla ilişkilidir. Dahası, herkesi etkileyebilecek şiddet içeren davranışlarla sonuçlanabilirler.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.