Logo image
Logo image

Daniel Goleman'e Göre Duygusal Liderlik

3 dakika
Çalışanlarınızı ya da takım arkadaşlarınızı başarıya yönlendirmek istiyorsanız, o zaman duygusal liderlik rolünü iyi oynamanız gerekir. Yazının geri kalanında ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Daniel Goleman'e Göre Duygusal Liderlik
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas

Tarafından yazılmıştır Alejandro Rodríguez
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Liderlik, takımlar ile çalışanlar insanlar için en önemli özelliktir. Başkalarını motive etmek isteyen insanların, koyulan hedeflere ulaşılması için ilham verme ve rehberlik etme gibi yetilerinin olması gerekir. Her ne kadar bunu yapmanın birçok yolu olsa da, en etkin yolu duygusal liderlikten geçer.

Bu fikri ortaya atan kişiler, Öncelikli Liderlik (Primal Leadership) adlı kitapların yazarları Daniel Goleman, Richard Boyatzis ve Annie McKee’dir. Bu yazarlar, altı tür duygusal liderliği olduğunu ileri sürmüşlerdir. Her bir liderlik şekli, belirli bir durum için geçerli olurken, yeterli zaman ve çaba ile bu yetileri geliştirebileceğinizi belirtmek isteriz.

Yine de, duygusal liderlik bir takıma rehberlik etmek için tek başına yeterli değildir. Bu makalede, duygusal liderliğin ne olduğunu ve artıları ile eksilerini daha mantıksal bir çerçevede açıkladık.

Duygusal Liderlik Nedir?

Goleman, Boyatzis ve McKee tarafından ifade edilen liderlik türleri, diğer yazarlar tarafından ifade edilenlerden farklıdır: bu liderlik şeklini uygulayan insanlar üzerinde muazzam bir etkiye sahiptirler.

Bu liderlik şeklinin altı türü de bir takımın nasıl hissettiğini ve nasıl hareket ettiğini etkiler. Bu sebeple, takımın elde etmeye uğraştığı sonuçlara göre, belirli bir liderlik türü diğerinden daha etkin olabilir.

Öncelikli Liderlik kitabında yer alan en önemli fikirlerden biri de mevzu bahis duygusal liderlik olduğu zaman en iyi seçenek diye bir yaklaşımın olmadığıdır. Her birinin farklı artıları varken, farklı karakterlerdeki insanlara uymayacak durumları da vardır. Bu sebeple lider, çalışanlarının karakter bazlı özellikleri bilmeli, bu duruma uygun liderlik şeklini uygulamaya koymalı ve aynı zamanda her bir duruma göre en iyisini seçmede usta olmalıdır.

Some figure

Altı liderlik türü şunlardır:

  • Otoriter
  • Koç
  • Yakınlık
  • Demokratik
  • Zorlayıcı
  • Tempoyu belirleyen

Yine de, bu altı liderlik türlerini bir grubu idare etmek adına kullanmak her zaman için uygun mudur? Cevap, bir lider olarak yüzleştiğiniz durum ile alakalıdır.

Duygusal Liderliğin Artıları ve Eksileri

Diğer tüm beceriler ve yaklaşımlarda olduğu gibi, bu tür bir liderliğin hem artıları hem de eksileri vardır. Şimdi en önemli olanlarına bir bakalım. Duygulara yönelmenin ya da daha mantıklı bir çerçevede hareket etmenin mi daha makul olacağını belirlemede bize yardımcı olurlar.

Artıları

Duygusal liderlik ile bir guruba önderlik etmenin çok büyük artıları olduğunu inkar edemeyiz. Bu şekilde bir liderlik, örnek olarak, şirketin hedefleri ile sağlam iş ilişkileri kurmak arasında bir denge sağlayacaktır.

Bu durum, bir raddeye kadar etkinlikten fedakarlık etmeyi gerektirse de, çalışanların mutluluğu ve refahı kesinlikle artacaktır.

Diğer bir taraftan ise, iyi bir lider, takımın iyi yanlarını güçlendirmeyi bilir. Bu yöntemleri kullanarak, başkalarının kendi becerilerini bulmalarına ve mesleki anlamda gelişmelerine yardımcı olur. Ayrıca, herhangi bir şirket için hayati önemde olan, çalışanların daha motive olmasını sağlar.

Some figure

Eksileri

Yine de, duygusal bir liderlik türünü uygulamak tüm durumlar için en iyi seçenek değildir. Bazen, aşağıdakiler gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

  • Liderin düşünmeden hareket etmesine neden olabilir: Bu durum, genel manada, iş yönetiminin mantıksal bir yaklaşım gerektiği için, şirketin ilerlemesini engelleyebilir.
  • Kendini kontrol etme sorunları oluşturur: Belirli durumlarda bir lider, duygusal açıdan zor kararlar vermesi gerekebilir. Eğer lider çok fazla empati yaparsa, tüm şirket bu durumdan etkilenebilir.
  • Sonuçları etkiler ya da yavaşlatır: Bir lider sadece şirketin hedeflerine odaklanmalıdır. Yine de lider başkalarının sorunları ile çok fazla ilgilenen biri ise, bunu yapması çok zorlaşır.
  • Duygusal git geller yaşanabilir: Son olarak, birinin hislerine karşı fazla empati ve bağlanma durumu, liderin modunu çok etkileyebilir. Genel olarak liderlerin güç ve düzen emsali olmaları beklenir.

Genellikle, bu altı liderlik türlerinden birini uygulamanın şirkete ve takıma katkısı olur. Ama bazı durumlarda, bunu yapmanın şirketin mi yoksa çalışanların mı yararına olduğunu düşünmek gerekir. Hayattaki diğer birçok şey gibi, cevabı basit değildir. 


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


Hurley, J., & Barron, D. (2018). Emotional intelligence and leadership. In Emotional Intelligence in Health and Social Care. https://doi.org/10.4324/9780429471094-6

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2017). Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance. In Discovering Leadership. https://doi.org/10.1007/978-1-137-24203-7_6


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.