Logo image
Logo image

Duygular Ve Hisler Arasındaki Farklar

3 dakika
Onları daha iyi yönetebilmek için, duygular ve hisler arasındaki en önemli üç farklı bu yazıda keşfedin.
Duygular Ve Hisler Arasındaki Farklar
Tarafından yazılmıştır Julia Marquez Arrico
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Muhakkak, duyguları ve hisleri birbirleriyle karıştırdığınız olmuştur. Bazen ikisini de aynı anda deneyimleriz ve ayrımlarına varmak her zaman kolay değildir. Ancak duygular ve hisler arasındaki farkı bilmek çok önemlidir. Her birinin farklı şekillerde yönetilmesi gerekir ve insanda aynı ihtiyaçları uyandırmazlar.

Bu yazıda, duygular ve hisler arasındaki üç temel farkı kısaca tartışacağız. Bu şekilde, duygusal zekanızı geliştirmek, daha düşünceli bir birey olmak ve pişmanlıklardan uzak durmak için onları nasıl ayırt edeceğinizi öğrenebileceksiniz.

Duygular ve hisler, anın sıcağında belirli bir biçimde hareket etmemize neden olabilir; ancak onları tanımlamak ve birbirlerinden ayırt etmek için gereken çabayı gösterirsek, değişmeleri de daha kolay hale gelir (Goleman, 1996).

Duygular ve hisler arasındaki üç fark

1. Otomatik vs. sebep

Duygular, çoğunlukla, limbik sistem ve beynin en ilkel kısmından kaynaklanır. Öte yandan, hisler beynin ön lobundan meydana gelir. Başka bir deyişle, hisler soyut düşünceden kaynaklanır. Ancak duygular doğuştan gelir ve genetik açıdan evrim sonucu belirlenir. Aynı şekilde, her ne kadar garip görünse de, sahip olabileceğimiz maksimum duygu sayısı kısıtlıdır. Ancak, sahip olabileceğimiz maksimum his sayısında bir sınır yoktur.

Aslında, duyguları psikofizyolojik olarak tanımlarken, hisleri sözlü olarak tanımlarız. Hisler, olayları ve duyumları yorumlama şeklimizden kaynaklanır. Bununla birlikte, duygular sinir sistemimizin tepkilerinden (sempatik ve parasempatik) ötürü meydana gelir.

Some figure

2. Ortaya çıkma ve değişim hızları

Duygular, oldukça ani olmalarıyla karakterize edilir. Zira, vücudun alarm ve hayatta kalma sistemini temsil ederler. O an için ne olduğunu ve neden öyle ya da böyle hissettiğimizi anladığımız noktada, duygulara değil hislere havale oluruz. Bir hissiyata sahip olmak için, olan olay hakkında düşünmek (duyguyu değerlendirmek), nasıl davrandığımız üzerine düşünmek ve böylece, durumun psikolojik açıdan ayrıntılarına inmek gerekir.

Duygular, hızla gelip gittiği için, vücudumuzun başka bir değerlendirme ve motivasyon mekanizması vardır: hisler. Duygular, hislerin kalıntılarını temsil eder. Aslında, duygular ve hisler arasındaki en temel farklardan bir tanesi, bir hissin yavaş yavaş gelişmesidir. Öyle ki, günler, haftalar, aylar ya da belki de yıllar boyunca mevcut olabilir ve değişebilirler.

3. Duygular çok güçlüdür ancak hisler o kadar yoğun değildir

Duygular, doğuştan gelen bir temel alarm ve motivasyon sistemi oldukları için çok yoğun ve güçlüdürler. Temel ve evrensel duygular sevinç, kızgınlık/öfke, korku, şaşkınlık ve üzüntüyü içerir. Bizi her zaman hareket etmeye ya da hareketi sonlandırmaya teşvik ederler. Bu bağlamda, şaşkınlık, işlevi, tetikte kalmamıza ve neler olup bittiğinin farkında olmamıza yardımcı olan nötr bir duygudur.

Inside Out filminde, duyguların bizleri her zaman bir şeyler yapmaya ya da yapmayı bırakmaya zorladığını görüyoruz. Örneğin, üzüntü kendimizi diğerlerinden uzak tutmamıza neden oluyor. Bununla birlikte, hisler hem çok daha çeşitli hem de çok daha yavaştır. Bizleri, rahatsız ya da tatsız hissetmeye son vermek için neler yapabileceğimiz üzerine derinlemesine düşünmeye yönlendirirler.

Some figure

Hoş olmayan duyguları, devre dışı bırakma teknikleri ve kişinin dikkatinin yönlendirilmesi aracılığıyla yönetebileceğimiz gerçeğinin altını çizmek gerekir. Öte yandan, duygusal açıdan düzeltici deneyimler, Sokratik diyalog ve güdümlü yansıma, hisleri kontrol etmeye yardımcı olur. Devre dışı bırakma ve hızlı rahatlama da bu konuda bireye yardımcı olabilir.

Duygulara karşılık hisleri yönetmek

Son olarak, duygular ve hisler arasında farklılıklar olması nedeniyle bu deneyimleri yönetmenin de farklı yolları vardır. Duygular bağlantıyı kesmeyi gerektirirken (örneğin, öfkeyi arttırmaktan ve kontrolü kaybetmekten kaçınmak için), hislerin işitilmesi ve yönlendirilmesi gerekir.

Her halükarda, hem duyguları düzenlemek hem de hisleri yeniden yorumlamak mümkündür ve bu şekilde, daha iyi bir psikolojik sağlığa sahip olmamıza yardımcı olurlar (Bigman, Sheppes & Tamir, 2017).


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bigman Y. E., Sheppes, G. & Tamir, M. (2017). When less is more: Effects of the availability of strategic options on regulating negative emotions. Emotion, 17(6), 993-1006.
  • Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional (4a ed. edición). Barcelona: Kairos.