Logo image
Logo image

Problem Çözmek için Straw Man (Korkuluk) Kullanın

4 dakika
Geçici ama etkili bir sonuca ihtiyaç duyduğunuzda, problem çözmek için straw man olarak bilien korkuluk önermesini kullanın. Bu yöntem, 70'lerden beri kullanılan ilginç bir yöntem.
Problem Çözmek için Straw Man (Korkuluk) Kullanın
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Problem çözmek için korkuluk (straw man) önerisi isimli metodun kullanılması, organizasyonel alanda giderek daha fazla gündeme gelmekte. Bu yöntemden, fikir üretmek için bir mekanizma olarak faydalanılıyor ve işe bir taslakla başlıyorsunuz. Korkuluk (straw man) önerisi yöntemi, çalışmaya katılan ekiplerin ve hepsinden önemlisi bu ekiplerin her bir üyesinin insani ve yaratıcı potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyor.

Bunun, bildiğimiz tipik beyin fırtınası yöntemi olmadığını da unutmayın bu arada. Buradaki amaç, siz daha iyi bir şey bulana kadar, mevcut bir soruna geçici bir çözüm oluşturmak. Korkuluk önerisi yöntemi, katkıda bulunan grup tarafından birçok farklı fikrin beyan edilmesini gerektiriyor. Ardından, sıra orijinal taslağı yeniden oluşturmaya gelince, bu öneriler herhangi bir noktada birleştiriliyor veya bazı fikirler o noktada çürütülerek kayboluyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, bu tekniği ilk olarak 1975’te uygulamış. Hava kuvvetlerinin acil bir eylem planına ihtiyacı olduğu bir dönemde, bu özel probleme hızlı ve anlık bir yanıt bulmak için bu tekniği tasarlamışlar. Daha sonra, ilk “korkuluk”un yerini “taştan adam” ve ardından “demir adam” almış.

Amaç, bu stratejiye daha fazla tutarlılık ve sağlamlık katmak.

“Çocuklarımıza, çok sık bir şekilde, çözecek problemler yerine hatırlamalarını beklediğimiz cevaplar veririz.”

– Roger Lewin

Some figure

Straw man önerisi basit anlamdaki işbirliğine dayalı bir strateji

Ünlü danışmanlık firması McKinsey & Company sayesinde son yıllarda straw man önerisi oldukça popüler hale geldi. Bu küresel organizasyon, temelde problemleri çözmekten sorumlu bir kuruluş. Bu firma, dünyanın dört bir yanındaki büyük şirketlere, kurumlara ve hatta hükümetlere hizmet ediyor.

Bu stratejiyi, karşılaştıkları zorluklara yanıt vermek için bir mekanizma olarak kullanmaları, yararlılı bir metod olduğunun ilk göstergesi diyebiliriz. Birincisi, bu metodu uygulamak çok ama çok kolay. Ayrıca, yöntem, organizasyonun tüm üyelerinin sinerji içerisinde çalıştığı bir ortamın yaratılmasını da teşvik ediyor. Ek olarak, daha sofistike ve etkili bir eylem stratejisinin adım adım inşasını da destekleyen bir yapısı var.

Problem çözmek için korkuluk (straw man) önerisi

Korkuluk önerisi, herhangi bir grup ortamı için yararlı ve etkili bir problem çözme aracı. Bu yöntemin amacı, öncelikle, bir taslak şeklinde bir ön eylem planı oluşturmak, şekillendirmek ve tasarlamak. Ardından, daha etkili bir yanıt bulana kadar bu taslağı yeniden tanımlamak. Böylece, bu taslak, korkuluktan demir adama doğru yükseliyor.

Bu beyin fırtınası mekanizmasının avantajları

Başlangıçta bahsettiğimiz gibi, bu yöntem, klasik ve bildiğimiz anlamdaki beyin fırtınası tekniklerinden biri değil. Bu yöntemi uygularken, bir taslaktan, korkuluğu oluşturan önceden tasarlanmış bir temelden başlarsınız. Daha sonra, her üyenin fikirleri, eleştirileri ve önerileri ile katkıda bulunduğu, ancak her zaman için bir taslaktan yola çıkıp değerlendirmeye başladığımız bir toplantı süreci var.

Bu uygulamanın avantajlarından bazıları şunlar:

  • Çalışma ekiplerini bir araya getiren bir problem çözme yaklaşımı olması.
  • Her üyenin yetenek ve yaratıcılıklarını kullanarak organizasyona katkıda bulunmasına izin vermesi.
  • İşe yaramayan çözümleri daha yönetilebilir parçalara ayırarak, geri bildirimlerde bulunulmasını ve daha olumlu hipotezleri teşvik etmesi.
  • Son olarak, başlangıçta ortaya konulmuş bir plandan (taslak veya korkuluk) başlayarak beyin fırtınası süreciyle bu planı olgunlaştırması.

Bu öneri yöntemi, grubun bir noktada takılıp kalmasını da engelliyor. Böylelikle, katılımcılar, hemen mükemmeli aramıyor, aşamalar halinde ilerliyorlar: korkuluktan taş adama, sonrasında çelik adama doğru…

Some figure

Problem çözmek üzere korkuluk önerisi

Bu teklif veya öneri ortaya konulduktan sonra, belirli adımların izlenmesini gerektiriyor. Bu adımlarla uyumlu yol almak, grubun ne bekleyeceğini ve nasıl ilerleyeceğini bilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, her üyenin bilmesi gereken önemli bir nokta, herkesin herhangi bir teklifin arkasındaki gerekçeyi tartışması ve çürütmeye çalışması gerektiği.

Nihayetinde geçici anlamdaki uygulanabilir ve mantıklı bir strateji oluşturmak adına tüm perspektifler dikkate alınmış oluyor. Daha sonra da, bu ilk taslak eylem planında ince ayar yapmaya devam etmek için grup tekrar toplanıyor.

Uygulanacak adımlar

  1. Taslak teklifin oluşturulması. Grubun her üyesi ayrı ayrı kendi korkuluk önerisini veya yaklaşım stratejisini oluşturuyor.
  2. Kavramsal önerilerin sunulması. İkinci adım, tüm taslakların sunulması. Her üye eylem önerisini grubun geri kalanına sunuyor. Daha sonra, hepsi yararlı olmayan fikirleri analiz ediyor, tartışıyor, gerekenler eleniyor ve yararlı olanlar korunuyor.
  3. Tartışma. Her bir üyenin tüm ilginç önerilerini kaydettikten sonra, grup yararlı olabilecek herhangi bir parçayı incelemek, çürütmek veya kabul etmek üzere her fikri tartışmaya devam ediyor. Bu unsurların her biri ile bir korkuluk adam inşa ediliyor.
  4. Sonuçların alınması. Korkuluk önerisi, bu aşamada zaten sağlam bir hal alıyor, ancak bazı kısımları çürütülmeye ve eklemelerin yapılmasına devam ediliyor. Böylece grup aşamalı olarak az çok geçerli sonuçlara ulaşmış oluyor.
  5. Son karar. Korkuluk, aslında zaten bu noktada inşa edilmiş oluyor. Grup, başvurabilecekleri ve tüm üyelerin hemfikir olduğu nihai (ancak geçici) bir karara ulaşıyor. Bununla birlikte, yukarıda bahsettiğimiz gibi, amaç, daha sağlam, güvenli ve etkili bir eylem planı oluşturmak için bu stratejiyi daha da iyileştirmek.

Sonuç olarak, görebileceğiniz gibi, organizasyonun her üyesini bir problem çözme görevine entegre eden oldukça ilginç bir çalışma dinamiği korkuluk önerisi yöntemi. Bu yöntem oldukça ilginç, basit ve günümüzde birçok takım veya grup bunu etkin bir biçimde kullanıyor.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.