Logo image
Logo image

Lider Olmak Sadece Sorumlu Olmaktan Daha Fazlasıdır

3 dakika
Lider Olmak Sadece Sorumlu Olmaktan Daha Fazlasıdır
Tarafından yazılmıştır Adriana Díez
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Bir liderin ne olduğunu nasıl tanımlayabiliriz? Bir şirkette sorumlu olan biri mi, yoksa iş yerindeki bir grup insanın adına kararlar alan biri midir? Bir lider olmak için bir insanın sahip olması gereken bir takım özellikler var mıdır?

İş ve organizasyon açısından bir insanın bir şirketteki pozisyonuyla bağlantılı olarak birkaç kişisel ve davranışsal özellikler vardır. Bu bir lideri tanımlamayı çok daha kolaylaştırır. Bununla beraber birçok insanın kendisine sorduğu soru şudur: Bir lider doğuştan mı olunur, yoksa liderlik sonradan mı kazanılır?

Eğer liderliği kişisel özelliklere dayandırır isek, lider olmanın doğuştan kazanılmış bir özellik olduğu sonucuna varırız. Doğuştan lider olan biri bir grup insanı nasıl yönlendireceğini bilir ve herhangi bir konuda organizasyon yapmayı da sever. Buna ilaveten liderler sorunları nasıl çözeceklerini de bilirler.

Şimdi eğer liderliği bir insanın bir şirketteki veya bir grup insan içindeki pozisyonuna dayanan bir şey olarak görüyorsak, liderliğin doğuştan olmadığı sonucuna varırız. İnsanların lider olması elde ettikleri pozisyonlar, diğer çalışanlarla olan ilişkileri ve bir grubu yönetim biçimleri gibi deneyimleriyle birlikte zamanla şekillenir. Bu durumda lider olmanın belirleyici faktörleri insanların kişilikleriyle ilişkili değildir.

“Bir lider; yolu bilen, yola giren ve yol gösteren kişidir.”

– John C. Maxwell

Diğer yandan, liderliği bir kişinin davranışlarıyla ilişkilendirirsek, onun yaptığı davranışlara dikkat etmeliyiz. Bir kişi davranışlarını bir şirketin verimliliğine göre mi, yoksa çalıştığı yerdeki sosyal ilişkilere göre mi yönlendirir? Bir liderin davranışlarına dayanarak onu odaklandığı, yoğunlaştığı ihtiyaçlara göre tanımlayabiliriz.

Some figure

İyi bir lider olmanın özellikleri

Yukarıda söylediğimiz şeylerin yanında, lider olmak aynı zamanda karizma sahibi ve başkalarına büyük işler başarmaları için ilham veren bir çeşit rol model olmaktır. Esas olarak sorumlu olmak o kişi için lider olmak anlamına gelmez. Liderliğe olanak veren kişisel özellikler olmasına rağmen, liderlik hem etkileyenlerle, hem de etkilenenlerle ilgili çift yönlü bir kavramdır.

Liderlik yapmak, yönetmek için insanlara olumlu bir şekilde yaklaşmak gerekir. Liderler empatik olmalıdırlar, başkalarıyla nasıl iletişim kuracaklarını bilmeli ve motivasyonlu ve çok çalışkan olmalıdırlar. Temel olarak insanların bir profesyonel çalışanda aradıkları bütün iyi özelliklere sahip olmalıdırlar. Grup içinde çalışmayı bilmelidirler. Sorunları çözmek için yaratıcı olmalıdırlar. Ve kuruluşun hedeflerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamalıdırlar.

Bir kişi başkalarını yönlendirebilmek için belli bazı yeteneklerle doğmuş olabilir. Ancak, uygun bir lider olmak için, yapması gereken iki şey vardır. Her şeyden önce sahip oldukları özellikleri mükemmel hale getirmelidir. Ve ikinci olarak da yeni özellikler kazanmalıdır.

Buna ek olarak, liderliğin yaratıcı olmayı ve iyi bir çevre oluşturmayı gerektirdiğini unutmamalıyız. Bu hem liderin ve hem de onu takip edenlerin yaptığı bir şeydir. Hepimiz kimi lider olarak seçeceğimiz konusunda özgür olduğumuzu unutmamalıyız. Dolayısıyla, liderlik ihmal edilmemeli, fakat liderlik yapan her gün bunu hak etmelidir.

“En iyi liderlerin yüksek bir dikkate alma faktörleri vardır. Yönettikleri insanları gerçekten önemserler.”

– Brian Tracy

Lider olmak sadece güç kullanmaktan çok daha fazlasını ister

Gördüğünüz gibi liderlik yönetebilmek ve rehberlik yapabilmek için çok daha fazla yetenek gerektirir. Liderlik, başkalarını etkilemek, onların önerdiği şeyi yapmalarını isteme ve onları motive etmelerini sağlamaktır. Bir lider başkalarının daha rahat ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan insandır.

Some figure

Bir lider başkalarının değerlerinin ve yeteneklerinin farkında olan, daha ileri gitmek için onları cesaretlendiren kişidir. O takımını çok iyi tanır ve onların güçlü ve zayıf olduğu yönlerden haberdar olur. İyi bir lider takımını alt etmez. O hep ilham verici ve yardımcıdır ve takımının gücünü sonuna kadar kullanması için fırsat verir.

Bu yüzden lider olmak kolay değildir. Liderlik herkese uygun bir görev değildir. Liderlik ruhu olan kişiler başkalarını harika işler yapmaları için motive etmelidir. Mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşmak için ne zaman ve nasıl risk alacağını bilir. Liderlik tamamen açık bir fikre, esnekliğe ve sorumluluk duygusuna sahip olmaktır. Liderler, altlarındaki kişilerin de denklemin büyük bir parçası olduğunu akıllarında tutmak zorundadırlar.

“Liderler güçleri nedeniyle değil, başkalarını güçlendirme yetenekleri nedeniyle mükemmelleşir.”

– John C. Maxwell

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.