Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Müfredat Değişikliği

Müfredat değişikliği, özel ihtiyaçları olan öğrencilerin bilgi ve kaynaklara daha iyi erişmesini sağlayan bir eğitim stratejisidir. Bu konu ile ilgili her şeyi bu yazımızda okuyun!
Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Müfredat Değişikliği
Sergio De Dios González

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Sergio De Dios González.

Tarafından yazılmıştır Patricia Grande Yeves

Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Müfredat değişikliği, bilgilerin, eğitimcilerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için erişilebilir olması adına yaptıkları ayarlamalardır. Eğitimciler, bunu bir çeşit eğitim stratejisi olarak görürler. Kısacası, özel ihtiyaçları olan çocukların bilgiye daha kolay erişebilmesi için tasarlanmış bir dizi kaynaktır.

Bu bağlamda, eğitimciler dersin metodolojisini, içeriğini ve değerlendirme yöntemlerini planlarken, öğrencinin kişisel özelliklerinin farkında olmalıdırlar. Müfredat üzerinde, o öğrencinin özelliklerine uyum sağlayabilecek gerekli değişiklikleri yaparlar. Bunun amacı, bir çeşit öğrenme bariyerine sahip öğrenciler için içeriğin daha anlaşılır olmasıdır. Hatta, eğer çocuk bazı konuları kavrayamıyorsa, bu unsurları müfredattan tamamen çıkartabilirler.

Öğretmenler Müfredat Değişikliği Yapmaya Ne Zaman İhtiyaç Duyar?

Herhangi bir müfredatın temel taşları; amaç, içerik ve değerlendirmedir. Öğretmenler müfredat oluştururken ve değişiklik yaparken bu üç faktörü kullanır.

Bilmeniz gereken ilk şey, değişikliğin iki tipini ayırt edebilmektir. Aralarındaki fark, eğitimcinin az önce bahsettiğimiz temel unsurlarda değişiklik yapıp yapmamasında yatmaktadır. Eğer bunlarda değişiklik yapılıyorsa, bu değişiklikler belirgindir. Bunlarda değişiklik yapılmıyor ise, yapılan değişiklikler kayda değer değildir.

masada çizim yapan üç çocuk ve bir yetişkin kadın

Önemsiz Müfredat Değişikliği

Bu durumda, öğretmen müfredatın temel taşları ile oynamaz. Fakat şunları değiştirir:

  • Organizasyon veya metodoloji.
  • Öğrencinin genel çevresi
  • Küçük içerikler

Bu prensiplerle, değişiklikler sadece aktivite çeşitleri veya değerlendirme yöntemi gibi şeyleri etkiler, eğitimsel hedefleri etkilemez. Hedefler, diğer öğrenciler için nasıl ise, bu öğrenciler için de aynıdır. Yani bunların, çocuğun değerlendirmesinde ve sınıfı geçip geçmemesinde herhangi bir etkisi yoktur.

Belirgin Müfredat Değişiklikleri

Diğer bir yandan, belirgin müfredat değişikliği, müfredatın temel taşlarını değiştirmektedir. Bir eğitimci, öğrencinin okul ortamı ile ilgili olan özellikleri, önerilen sınıf hedeflerine ulaşmasını imkansız hale getirdiğinde bunlara başvurabilir. Bu ihtiyaçlara eğitim desteğinin özellikleri denir.

Böyle bir durumda, çocuk ancak belirli somut hedeflere ulaşırsa bir sonraki sınıfa geçebilir. Bu hedefler, dönem başında, bireysel müfredat değişikliğinde belirtilir. Eğer öğrenci hedeflerine ulaşamazsa, okul sınıf tekrarı isteyebilir. Böylece, bu öğrenci geçme koşullarını yerine getirmek için başka bir fırsata sahip olabilir. Sınıf tekrarı aynı zamanda çocuğun sosyal becerileri için de faydalı olabilir.

müfredat değişikliği

Müfredat Değişikliğinin Sosyal Yönleri ve Diğer Özellikleri

Müfredat değişikliği için uygulama süreci çok önemlidir. Eğitim sürecine dahil olan profesyonellerden oluşan bir ekip bu kararı vermelidir. Tüm kararların yazılı olarak kaydedilmesi de çok önemlidir.

Bu uygulamanın temeli, sosyal olarak dahil etme fikrine odaklanmıştır. Farklılıkları veya yetenekleri ne olursa olsun hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmaması gerekir. Herkesin eğitim almak ve profesyonel olarak kendini geliştirmek için eşit fırsata sahip olma hakkı vardır. Müfredat Değişiklikleri (Curricular Modifications) kitabının yazarı Carina Paniagua, dahil etmenin dinlemeyi, diyalog kurmayı, işbirliği yapmayı ve sorular sormayı kapsadığına inanmaktadır. Kapsayıcılık, çeşitliliğin ihtiyaçlarını kabul etmek, onlara güvenmek ve onları kucaklamak anlamına gelir.

Dahil etme sistemleri herkesin özel yetenekleri olduğuna ve herkesin öğrenebileceğine inanır. Bu, özgürlük üzerine inşa edilen aksiyonlardan, katılımın gözlenebildiği, devamlı bir süreçtir.

Müfredat değişikliğinden bahsetmek kolaydır, fakat onu uygulamaya geçirmesi bir hayli zordur. Değişmiş müfredata sahip olan bir liseden mezun olmanın bazı sonuçları vardır. Örneğin, bu durumda olan bir öğrenci belli başlı devlet programları için uygun değildir.

Bu yüzden, eğer bu tip bir durumla başa çıkmaya çalışıyorsanız, profesyonel bir yardım almanız çok önemlidir. Müfredat değişikliği ile alakalı herkes, herhangi bir değişiklik yapmadan önce çok iyi düşünmelidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.