Logo image
Logo image

Mutluluğun Sinirbilimi

3 dakika
Son yıllarda, mutluluğun sinirbilimi üzerine çeşitli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili her şeyi makalemizde öğrenin!
Mutluluğun Sinirbilimi
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas

Tarafından yazılmıştır Eva Maria Rodríguez
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Son yıllarda, mutluluğun sinirbilimi üzerine birkaç çalışma yapılmıştır. Aslında, sinirbilimciler ve psikologlar mutlulukla ilişkili beyin durumlarını araştırıyorlar. Aynı şekilde, bilim adamları da refah ile ilişkisini araştırmaktadır.

Yıllarca, araştırmalar deneyimlerimizin beynimizi yeniden şekillendirdiğini göstermiştir. Ek olarak, sinir sistemimizi de değiştirebilirler.

Günümüzde, mutluluğun sinirbilimi araştırmaları, beynin şekil alabilirliğinden nasıl yararlanabileceğimize odaklanmaktadır. Özellikle, olumlu duyguların nasıl geliştirileceğini ve korunacağını öğrenmek istiyorlar.

Olumlu duygular, psikolojik refahın anahtarıdır

Olumlu duygular sürdürmek, psikolojik refahın temel bir bileşenidir. Olumlu duyguların yararları iyi belgelenmiştir. Örneğin, çalışmalar olumlu duyguların fiziksel sağlığı iyileştirebileceğini, güven ve merhameti desteklediğini göstermiştir. Aynı şekilde, depresif belirtileri telafi edebilir ve/veya hafifletebilir.

Bilim adamları ayrıca pozitif duyguların insanların stresten kurtulmalarına yardımcı olduğunu da keşfetti. Dahası, olumsuz duyguların etkilerini bile kaldırabilirler. Sonuç olarak, olumlu duygular daha iyi bir sosyal bağlantıyı teşvik eder.

Zaman içinde olumlu duyguları sürdürememek, depresyon ve diğer psikopatolojilerin bir işaretidir. Ancak, yakın zamana kadar, olumlu duygusal tepkileri sürdürmemize izin veren mekanizmalar hakkında çok az şey anlıyorduk.

Some figure

Temmuz 2015’te Sinirbilim Dergisi‘nde yayınlanan bir araştırma, bir beyin bölgesi olan ventral striatumun uzun süreli aktivasyonunun, doğrudan pozitif duyguların ve ödüllerin sürdürülmesiyle ilgili olduğunu keşfetti.

İyi haber, ventral striatumun aktivasyonunu kontrol edebilmemizdir. Başka bir deyişle, olumlu duygular yaşamak bizim elimizdedir.

Mutluluğun Sinirbilimi

Bahsettiğimiz çalışmaya göre, ventral striatum aktivitesi yüksek olan insanlar daha psikolojik olarak daha yüksek iyi olma seviyeleri ve düşük kortizol seviyeleri göstermektedir.

Önceki bir araştırmadaki araştırmacılar, güzel bir gün batımı gibi şeylerin tadını çıkarmanın ve onu çevreleyen olumlu duyguların refahı artırmaya yardımcı olabileceğini belirledi. Araştırmacılar bazı insanların olumlu duyguları nasıl ve niçin koruyabildiklerini belirlemek istedi.

Olumlu duyguların sürdürülmesiyle ilgili beynin belirli bir bölgesini tanımlamanın birçok büyük avantajı vardır. Örneğin, bu bölgeyi bilinçli olarak etkinleştirmemize izin veren bir anahtarın ne olabileceğini görselleştirmeyi kolaylaştırır.

Bu yeni çalışmada araştırmacılar, olumlu duyguların korunmasını inceleyen mutluluğun sinirbilimini analiz ettiler. Bunu yapmak için, insanlar üzerinde iki deney yaptılar. İlk önce, işlevsel bir manyetik rezonans cihazının izlediği bir ödül yanıtı görevi kurdular. İkinci deney, ödül almanın duygusal tepkilerini ölçen örnekleme görevinden oluşuyordu. Deneyler, gerçek dünyadaki olumlu duygusal tepkilerin süresini doğru olarak tahmin ediyordu.

Olumlu duyguların süresi önemlidir

Bu dinamikleri incelemek beynin davranışsal ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu bağlamda, bazı yazarlara göre, yalnızca ne kadar duygu yaşadığınızı değil, aynı zamanda bu duyguların ne kadar sürdüğünü de dikkate almanın önemli olduğunu not etmeliyiz.

Beyinde saniye, dakika ve saat cinsinden duygusal durumlar yaratan mekanizma hala bir sırdır. Bununla birlikte araştırmacılar, bu bulguların belirli beyin devrelerinde aktivite süresinin, göreceli olarak kısa sürede bile olsa, bir kişinin pozitif duygularının kalıcılığını birkaç dakika veya birkaç saat sonra tahmin edebileceğini öne sürdüğünü söylüyor.

Some figure

Ventral striatumun aktivasyonu

Bu çalışmanın sonuçları, depresyon gibi zihinsel bozuklukların beyinde kendini nasıl gösterdiğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur. Aynı şekilde, bulgular aynı zamanda bazı insanların neden diğerlerinden daha alaycı olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir. Öte yandan, bazı insanların neden bardağın yarısının dolu olduğunu görme eğiliminde olduğunu da açıklayabilir.

Çalışmanın yazarına göre, özellikle ventral striatumda gözlemledikleri sinir kalıbı, diğer çalışmalarda da daha yüksek düzeyde refah öngörmüştür. Onlara göre, başkalarına karşı şefkat ve merhamet, kişinin olumlu duygulardan zevk alma kabiliyetini arttırmaya yardımcı olabilir. Aynı şekilde, nezaket ve şefkat belirli olumlu duygu biçimlerini geliştirmeyi amaçlar.

Öte yandan, yazarlara göre, bu çalışmanın metodolojik yenilikleri, basit meditasyon biçimlerinin etkisinin, gerçek dünya bağlamlarında sürekli pozitif duyguları ve ayrıca laboratuvarda beyin görüntüleme teknolojisi kullanılarak ölçülen ventral striatumun sürekli aktivasyonunu iyileştirip iyileştiremeyeceğini araştırmak için uygulanabilir. Her durumda, mutluluk sinirbilimi hakkındaki anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olabilirler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Dunn, J. R., & Schweitzer, M. E. (2005). Feeling and Believing: The Influence of Emotion on Trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 736-748.
  • L. Fredrickson, B. y Levenson, R. (1998). Positive Emotions Speed Recovery from the Cardiovascular Sequelae of Negative Emotions. Cognition and Emotion, 12(2), pp.191-220.
  • Heller, A., Fox, A., Wing, E., McQuisition, K., Vack, N. y Davidson, R. (2015). The Neurodynamics of Affect in the Laboratory Predicts Persistence of Real-World Emotional Responses. Journal of Neuroscience, 35(29), pp.10503-10509.
  • Kringelbach, M. L., & Berridge, K. C. (2010). The Neuroscience of Happiness and Pleasure. Social research77(2), 659-678.
  • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.
  • Ryan T. Howell Ph.D, Margaret L. Kern & Sonja Lyubomirsky (2007) Health benefits: Meta-analytically determining the impact of well-being on objective health outcomes, Health Psychology Review, 1:1, 83-136

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.