Logo image
Logo image

"Yapboz Sınıf", Okula Yeniden Uyum Sağlamak

4 dakika
"Yapboz Sınıf", Okula Yeniden Uyum Sağlamak
Tarafından yazılmıştır Sara Clemente
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

“Birlikte güçlüyüz.” Bu alıntı yapboz sınıfının amaçlarını harika bir şekilde özetliyor. Yapboz sınıf; öğrencilerin sosyal entegrasyon, birliktelik ve empati ile eğitildikleri türde bir sınıftır. 

6 yaşından sonra, bir çocuk, kötü davranmanın nasıl bir şey olduğunu ve kendisini Nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrenmeye elverişli hale gelir. Bu yüzden çocukların okul yılları huzura ve karşılıklı saygıya dayanan davranışsal alışkanlıklar yaratmak için en iyi zamanlardır.

Okulun ilk yılı çocuklar için zorlu bir süreçtir

Çoğu çocuk için okulun ilk günü çok büyük bir değişiklik anlamına gelmektedir. Sonuçta artık evdeki o küçük bebek değiller. Artık yeni sorumluluklar üstlenecek, görevlerde aktif olacak ve farklı roller üstlenmeyi öğrenecek öğrencilerdir.

Bunlardan biri; onlarla aynı yaş grubu ve aynı kültürden olan ya da kendi yaş grupları ve kültürlerinden olmayan diğer çocuklarla iletişime geçme ve ilişki kurmayı öğrenmek zorunda oldukları “öğrenci rolüdür”. Her şeyden önce, kendilerini ve etraflarındaki her şeyi sorgulamalarını ve yargılamalarını sağlayacak yeni rol modeller ve ilkeler edinecekler.

Some figure

Yeni sosyal gerçeklik

Değişen davranışlar ve beyinlerinin etrafında dolaşan yeni uyaranların yanı sıra farklı dinler, gelenekler, ten renkleri ve eğitim geçmişlerinden oluşan bir sınıfın onlar için ne anlama geleceğini hayal etmeye çalışın. Ama eğer sınıfa yanlış bir bakış açısıyla uyum sağlarlarsa, bazı şeyler onlar için hayli karmaşık hale gelebilir.

Göç arttıkça tek kültürlü toplumlar çok kültürlü toplumlar haline gelir. Bu yüzden, bunun çocuklarınıza hoşgörü, birlikte var olma ve sosyal ve kültürel saygının ne olduğunu öğretmek için harika bir fırsat olduğunu fark etmek çok önemlidir.

Bu noktada, yapboz sınıf tekniği devreye giriyor. Elliot Aronson tarafından oraya atılan bu teknik, farklı eğitim seviyeleri ve eğitim tarzlarındaki gruplarda oldukça iyi sonuçlar veriyor.

Yararlı, etkili ve uygulaması kolay

“Yapboz sınıf” “ana yapıyı (sınıfı) sürekli etkileşim ve parçalar (çocuklar) arasındaki bağlarla güçlendirmeyi hedefleyen işbirliği içinde bir eğitim tekniğidir. Dinamik, fonksiyonel ve esasen basit bir metodolojidir. Temel olarak, sınıf arkadaşlarının ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışmalarını gerektiren gruplar oluşturulması şeklinde ilerlenir. 

Bu teknik, stratejik olarak her çocuğun grubun önemli bir parçası olduğu ve eğer herkes birbiriyle iletişim kurar, işbirliği yapar ve aynı şeyi hedeflerse var olabilecek bir tekniktir. Çocukların okulda maruz kaldıkları birçok farklı statü (popüler çocuklar, marjinaller, “reddedilenler”, “serseriler”) bulunmaktayken, yapboz sınıf tüm bu rollerin yok olmasını sağlar.

“Yapboz sınıfın” yapısı

Çocuklardaki önyargının kökeni genellikle okulun kontrolü dışındaki dış etkilerden kaynaklanır. Fakat eğitimciler evde edinilen temelin üzerine katkılarını inşa ederler. Ayrıca, etkili kültürel aracılar olmalıdırlar. O halde, harika bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu teknik nasıl yapılandırılır?

  • Önce, tekniği açıklayın: Çocuklara tekniğin ne olduğunu, rollerinin ve amacın ne olduğu gösterilir. Ayrıca onları motive edip, grup etkileşimi için temel sosyal becerilerin ne olduğu öğretilir. Öğretmen, her öğrencinin işin içinde olması ve herkesle aynı yöne kürek çekmesi gerektiğini vurgulamalıdır.
  • Sonra, “ana gemi” gruplarını kurmak: Bu gruplar 4 ya da 5 farklı kültüre mensup öğrencilerden oluşmalıdır. Öğretmen, öğrenme hedefleri için gruptaki kişi sayısı kadar alternatif oluşturmalıdır. Örneğin, ilkokul dil eğitiminde, bir öğrenci eş anlamlılara, biri zıt anlamlılara, biri cümledeki sözcüklerinin sırasını değiştirmeye ve bir diğeri “yersiz” sözcüklere bakabilir…
  • Sırada, “uzman” grupları kurmak: Aynı kategorideki öğrenciler bu grupta toplanarak birbirleriyle tartışır ve kendilerini ifade ederler. Son örneği yine ele alacak olursak, bir uzman grubu yalnızca sözcüklerin eş anlamlılarına bakarken diğeri zıt anlamlılara bakabilir ve bunun gibi bir sistem oluşturulabilir.
  • Son olarak, “ana gemi” grubuyla yeniden birleşmek: her uzman ana gemi gruplarına geri dönüp sonuçları ve ne öğrendiklerini grubun geri kalanına açıklar.
Some figure

Yapboz sınıf tekniğinin avantajları

Farklı etnik sınıflardan gelen öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek için kullanılan diğer geleneksel metotlara kıyasla, “yapboz sınıf” tekniğinin birçok avantajı vardır.

Yapboz sınıf tekniği…

  • Öğrencilerin eleştirel olarak düşünmelerini ve kültürel kavramlarla ilgili duygusal zekalarını geliştirmelerini sağlar. Bununla birlikte, ahlaki taraflarını gerçek bir şekilde uyandırmak için henüz yeterince olgunlaşmamış olabilirler.
  • Her öğrencinin ideolojik ve kültürel farklılıkları olduğunu akıllarında tutarlarken, onları farklı bakış açılarıyla karşılaştırır. Bu da onların becerilerini artırır.
  • Öğrenciler arasındaki empati ve olumlu kişisel ilişkilerin oluşmasını teşvik eder. Bu aynı zamanda onların yurttaşlık görevlerini ve birlikteliklerini de güçlendirir.
  • Grup içi iletişim ve zorlayıcı, iddialı bir biçimde olmadan bakış açılarını yansıtmalarını sağlayan sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Yeni entelektüel beceriler kazandıkları için zeka ve yaratıcılıkları artar. 
  • Nasıl bağımsız düşüneceklerini öğretir: Çocuklar yaş aldıkça, onlara biraz özgürlük tanınması iyidir. Bu şekilde, kendileri için kararlar alabilir, güvenlik ve özgüven kavramlarını kendileri için inşa edebilirler.

Sonuç olarak, “yapboz sınıf” öğrenciler ne kadar büyük olursa olsun, okulda huzur içinde birlikte yaşanacak bir ortamı teşvik etmekte oldukça etkili olan işbirliği içinde bir öğretme metodolojisidir. 

Hoşgörü ve karşılıklı saygıya dayalı davranışsal alışkanlıklar kurmalarına yardımcı olur. Birlikte çalışma ve sosyal pratiklere bağlı entelektüel ve kognitif gelişimi besler.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.