Değerler Karşısında Refahın Önemi

Değerler, inanılan ve değer verilen ile yapılan arasında bir bağlantı ve aynı zamanda bir tutarlılık olmasına izin verir. Bu nedenle insanların hayatlarının yoluna girmesine yardımcı oldukları söylenir.
Değerler Karşısında Refahın Önemi

Tarafından yazılmıştır Miguel Ángel Rizaldos

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Ağrı ve rahatsızlığa neden olan değerler hayatın bir parçasıdır. İnsanlar, doğaları gereği, olumsuz duyguları ve duyguları ortadan kaldırmaya çalışmaktan kaçma eğilimindedir. Bu nedenle acı çekmekten kaçınmanın geçerli bir çözüm olmadığını anlamak önemlidir.

Bu olumsuz hisleri ve duyguları, deneyimlerden öğrenme metoduyla olumlu bir şekilde etkileyebilmesi için bütünleştirmek gerekir. Aksi takdirde bu duygulardan kaçınmak veya onları görmezden gelmek, bilgi beynimize işlenmez ancak her ne kadar biz istemesek de acısı hafızamıza kazınır. Üstesinden gelememek, karşımıza engeller çıkarır.

Kabul ve adanmışlık terapisi (ACT, İngilizce’deki kısaltması), dilin ilişkisel çerçevesi teorisine dayanan bir bilişsel ve davranışsal deneyimsel psikoterapi biçimini işler. Deneyimsel kaçınma, bilişsel kaynaşma, değerlerin yokluğu veya zayıflaması, görünümlerinde ve seyrinde davranışsal katılık gibi birkaç kavramın vurgulandığı bir perspektiftir.

psikoterapi

Psikoterapiye göre değerler

Günümüzde psikoterapide, kendi bağlamında kişinin tarihsel geçmişinin bir parçası oldukları için değerlere büyük önem verilmektedir. Aynı zamanda, bir refah yanılsaması elde etmek için sürekli şikayetin var olduğu yargısal tutumdan uzak olarak, kabullenmeye vurgu yapılır.

Kabul ve adanmışlık terapisinden amaç, kabul etme, şimdiki anda bulunma, kişinin kendi değerlerine bağlılık, benliğin bir bağlam olarak keşfi ve olumsuz veya rahatsız edici düşüncelerin yayılması gibi temel prosedürlerle psikolojik rijiditeyi ortadan kaldırmaktır.

Kısacası amaç, kişi için anlamlı bir hayat yaratmak, onu aşağı çekmek değil, zamanla onunla birlikte gelen acıyı kabul etmeyi öğrenmesini sağlamaktır.

Hastaların bazı şeylerin kendi kontrolleri altında olmadığını akıllarında tutmaları önemlidir. Çünkü bu onların davranışsal rijiditelerini, yargılayıcı tutumlarını terk etmelerine ve bunun yerine daha fazla sakinlik yaşamalarına izin verir.

Değerler vs rahatsızlık duyma

Hastaya yardımcı olabilmek için değerlerinin ne olduğunu ve davranışlarının kendilerine uygun olup olmadığını belirlemek gerekir.

Günlük yaşamınızda en önemli şeyleri ”değerleri” terk ederek, davranışlarınızın problemlerinizi çözmeye odaklanmış olma ihtimali çok yüksektir. Bu durum, olumsuz deneyimlerle ilgili düşünceleri ve duyguları yok etmeyi istemekle ilgili olan deneyimsel kaçınma bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olur.

Terapötik amaç, kişinin değer verdiği veya istediği yöndeki davranışlarının garantisini üstlenmesine yardımcı olmak olacaktır. Böylece, bu perspektiften, problemlerinizle yüzleşebilecek ve sizi terapiye götüren acıyı sadece “bitiremeyeceksiniz”.

Kişisel değerleri bir destek olarak arkamıza alarak, davranış değişikliğine teşvik edilebilir ve bu sayede refaha ulaşılır. Bu şekilde, daha fazla psikolojik sağlık, kişisel değerlere yönelik geniş ve esnek bir davranış yelpazesinden faydalanır.

Diğer yandan istenmeyen bilişsel (düşünceler) ve üzüntü, kaygı, endişe, korku vb. duygusal durumlar insanlık durumunun bir parçası olarak kabul edilirler ve bu nedenle doğaldırlar. Böylelikle hayata entegre edilmesi gerektiği, onlardan kaçınma veya onlarla gün be gün mücadele etmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Aşağıdakilere göz atın:

  • Gerçekten önemli olan konularda eylemlerde bulunarak mutluluğa daha fazla yaklaşırsınız. Davranış, değer verilen ve istenen şey tarafından yönlendirilmelidir.
  • Rahatsızlığı hayatın bir parçası olan, doğal bir şey olarak görmeyi öğrenmelisiniz, rahatsızlık anlarından geçerek, kavga etmeden veya direnmeden geçmelisiniz. Çünkü bir şeylerden rahatsız olma bu duyguyu besler ve bu da daha fazla ıstırap yaratır.
  • Değerler bir süreçtir ve asla bitmezler, yani değerler sürekli olarak aranır. Bu nedenle zaman içinde korunabilir ve yaşam boyunca geliştirilebilirler.

Bir kişi tarafından seçilen değerler, davranışlarını kendisi için önemli olan şeylere yönlendiren kılavuzu temsil eder. Bu şekilde, değer verdiğiniz şey ile yaptığınız şey arasında tutarlılık olmasına izin verir ve bu da refah duygusunu oluşturur.

Değerleri oluşturan şeyler

Kabul ve adanmışlık terapisi, dört bileşene dayalı değerlerin kabulünü inceler:

  • Değerler (değer verilen veya istenen). Örneğin: aile, arkadaşlar, cömertlik, güvenlik, öz bakım, zevk, eğitim, iş vb.
  • Olumsuz veya rahatsız edici düşünceler ve duygular yaratan istenmeyen iç olaylardan kaçınmamak ve buna maruz kalmak.
  • Karışıklık ve dolayısıyla işlevlerin devre dışı bırakılması ve hoş olmayan duygu ve düşüncelerden uzaklaşma.
  • İstenilen ve değer verilen şey tarafından yönlendirilen davranışların güçlendirilmesi.

Psikolog, korkulan ve kaçınılan düşünceleri ve duyguları arayarak her kişiye değerleri konusunda yardımcı olur, böylece onlardan uzaklaşmayı öğretir ve onlara var oldukları şeyler olarak değer verir: sadece düşüncelere veya duygulara. Ayrıca, düşünülen veya hissedilen her şeyin yalnızca düşünme veya hissetme gerçeği için bir değeri olmadığını anlatmaya yardımcı olur. Pek çok önemsiz düşünce ve duygu vardır.

Kişinin değerlerine odaklanan bir tedavi yöntemi, değerli gördükleri şeylere dayalı değişiklikleri yönlendirmeye yardımcı olur.

yalnızlık

Değerler bizi eyleme geçmeye ve mutluluğa götürebilir

Değerler kılavuzu, eylemlere yol açan, belirli durumların ötesine geçen ve olayların davranışını kişi için öncelik sırasına göre yönlendiren inançlardır. Bu nedenle, psikoterapide değerlerin önemi, sözlü kuralların ve her bir kişinin kişisel geçmişinin sonuçlarının ve onunla üstlenilen bağlılığın bir kombinasyonunu temsil eder.

Karar vermeyi kolaylaştırır, bu da psikolojik iyiliğe katkıda bulunan rahatsızlığı önlemek için iç veya dış talepler ve baskılar tarafından kontrol edilme eğiliminin üstesinden gelinmesini sağlar.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.