Daniel Goleman: Liderlik Tarzları

Tanınmış psikolog Daniel Goleman altı farklı liderlik tarzı olduğuna ve her birinin sizin bağlamınıza ve arzu ettiğiniz sonuca bağlı olarak faydalı olabileceğine inanıyor.
Daniel Goleman: Liderlik Tarzları
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Tarafından yazılmıştır Alejandro Rodríguez

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Modern toplumda, hemen hemen her şeyi gruplar halinde yaparız. Bu yüzden liderlik çok temel bir beceridir. Pek çok psikolog bu kavramı araştırmıştır ve Daniel Goleman bahsetmeye değer biridir. Goleman en çok duygusal zeka üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Bununla birlikte, liderlik tarzları hakkında da yazılar yazıyor ve araştırıyor.

Daniel Goleman’ın altı farklı liderlik stili sınıflandırması, çeşitli disiplinlerde en yaygın kullanılanıdır. Örneğin iş dünyasında birçok CEO ve yönetici, liderlik becerilerini geliştirmek için onun çalışmalarını inceler. Bu farklı liderlik tarzları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Daniel Goleman’ın liderlik tarzları nelerdir?

Daniel Goleman, Leadership that Gets Results adlı kitabında altı farklı liderlik türünü açıklar. Her tür, duygusal zekanın bir bileşenine dayanır.

daniel goleman

Goleman’a göre, bu altı liderlik tarzı uyumsuz değildir. Aksine, en iyi liderler, mevcut duruma en iyi şekilde uyum sağlamak için her stilin unsurlarını kullanabilirler.

Her iki durumda da, içinde bulunduğunuz duruma en uygun stili seçmek için önce bunların ne olduğunu bilmeniz gerekir:

  • Otoriter
  • Demokratik
  • Katılımcı
  • Öngörülü
  • Hız belirleyici
  • Rehber

1. Otoriter liderlik

Bu ilk liderlik tarzı disipline dayalıdır. Bu tarzı takip eden insanlar, her şeyden önce disiplini sürdürmeye öncelik verirler. Bu amaçla genellikle kısa, somut ve kesin talimatlar verirler. Genel olarak, talimatlarına uymamanın sonuçları ağırdır. Bu tür liderler, kimsenin tembellik etmeye yeltenmemesi için birilerinin kötü davranışlarını ibret olsun diye cezalandırmaya çalışırlar.

Bu liderlik tarzı genellikle ekibi motive etmez. Çalışanlar, işleri üzerinde hiçbir kontrolleri yokmuş gibi hissederler. Makinelerden daha iyi olmadıkları izlenimini edinirler.

Sonuç olarak, bu liderlik tarzını yalnızca aşırı durumlarda kullanmalısınız. Çok somut adımlar atmanız gerekiyorsa veya kuruluşunuzun veya grubunuzun çok fazla sorunu varsa yararlıdır. Örneğin, acil bir durumda veya hassasiyet gerektiren son derece karmaşık bir görev için kullanılabilir.

2. Demokratik liderlik

Bu liderlik tarzı, karar verirken herkesin fikrini dikkate almanın çok önemli olduğunu belirtir. Bu genellikle çok sayıda toplantı, tartışma ve konuşma yapmak anlamına gelir. Bu stil, özellikle belirli bir yolu seçmek için çok zamanınız olduğu durumlarda kullanışlıdır. Grup üyeleri benzer geçmişlere sahip olduğunda da kullanışlıdır.

Demokratik liderlik, herkesin işinin farklı olduğu bir ekiple çalışırken de yararlıdır. Bu bağlamda projeyi ileriye taşımak için farklı disiplinleri harmanlamanız gerekir. Yani herkesin işinin birbirine uyması için farklı disiplinlerin örtüştüğü ve kesiştiği yerleri bulmanız gerekir.

3. Katılımcı liderlik

Üçüncü tip liderlik, ekip üyeleri arasında bağ oluşturmaya dayanır. Bu şekilde uyum içinde çalışabilir ve işbirliği yapabilirler. Bu tarzı kullanan liderler, çalışanları üzerindeki etkisini anladıkları için iyi bir çalışma ortamının olmasını sağlamaya çalışırlar.

Bu tür liderlerin karşılaştığı temel sorun, önemli bir disiplin ve organizasyon eksikliği olduğunda ortaya çıkar. Çatışmalar sırasında da sorun yaşayabilirler çünkü insanlar duruma daha duygusal olarak yatırım yapacaklardır.

4. Öngörülü

Bu liderlik tarzını kullanan liderler, çalışanlarını net ve heyecan verici bir vizyonla motive eder. Ayrıca her kişinin bu vizyondaki rolünü görmesine yardımcı olurlar. Bu tür liderliğin ana avantajı, herkesin nihai hedefin net bir resmine sahip olmasıdır. Bu, herkesin daha motive hissetmesini sağlar.

Genel olarak, bu liderlik tarzı şu anda en popüler olanlardan biridir.

grup lideri toplantı yönetiyor

5. Hız belirleyici liderlik

Hız belirleyici bir liderin rolü, bir eylem planı belirlemek ve herkesin buna bağlı kalmasını sağlamaktır. Hız belirleyici, herkes için bir örnek teşkil etmek ister. Genel olarak, bir projede lider rolü oynuyormuş gibi hissetmekten hoşlanan yöneticiler ve patronlar bu tarz bir liderliği tercih ederler.

Bu liderlik tarzıyla ilgili sorun, ekibin hız belirleyicinin yaptığı şeyin bir taklidi olmayan yeni bir şey önermesini imkansız hale getirmesidir.

Bu liderlik türü, özellikle lider alanında uzman olduğunda etkilidir. Sonuç olarak, grup üyelerinin geri kalanı projeyi bir öğrenme fırsatı olarak görmelidirler.

6. Rehber liderlik

Son liderlik türü, bir grubun üyelerinin güçlü ve zayıf yönlerini bulmalarına yardımcı olmaya dayanır. Ardından, rehber her bir kişinin tam potansiyelini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bu tarzın arkasındaki fikir, iyi bir çalışanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmamış olandan daha fazlasını sunacağıdır.

Daniel Goleman’ın liderlik tarzlarının her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle, durumu dikkatlice analiz etmek ve koşullara göre en iyi sonucu vereni seçmek önemlidir. Liderlik becerilerini geliştirmek sadece yöneticiler ve patronlar için değil, bir hedefe ulaşmak için bir ekip üzerinde çalışması gereken herkes için faydalıdır.

İlginizi çekebilir ...
İyi Liderler Yaratan Yumuşak Beceriler
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
İyi Liderler Yaratan Yumuşak Beceriler

Yumuşak beceriler tüm alanlarda giderek daha önemli hale geliyor. Uzmanlar, gelecekte de büyük önem taşımaya devam edeceklerine inanıyorlar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.