Cezaevlerinde Sosyal Hizmet Uzmanları

Cezaevlerinde sosyal hizmet uzmanları nasıl bir rol oynuyor, biliyor musunuz? Cevabı bu yazımızda keşfedin!
Cezaevlerinde Sosyal Hizmet Uzmanları

Tarafından yazılmıştır Elena García

Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Sosyal hizmet uzmanları anayasa tarafından belirlenen objektiflere ulaşılabilmesi için orada olduklarından dolayı cezaevlerinde kilit kişilerdir. Bunu bilmeyebilirsiniz ancak Amerika Birleşik Devletlerindeki hapis cezası verilme oranı, her 100.000 kişi başına 716 kişi ile dünyadaki en yüksek orandır. Dahası, hapishane nüfusu şimdilerde 2.298.300 mahkuma yakındır. Anayasa göz önüne alındığında hapis cezası hükümleri ve güvenlik önlemleri sosyal yeniden bütünleşmeye yönelik olmalıdır.

İspanyol bir politikacı olan Mercedes Gallizo “Toplum hapishanelerin basitçe dışlama alanları olamayacağını biliyor. Bundan dolayı hapishane sistemleri temel olarak bir yeniden bütünleşme odağına ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerin haklarına dair bir saygıya sahip olmalıdır. Özgürlükten yoksun bırakılmanın korkutucu etkisini inkar etmeden, rehabilitasyonun gerçekleşmesinin yolu saldırganları sınırlandırmanın yanında onları yetenekler ile zenginleştirecek türde bir eğitim almalarıdır. Böylece gelecekte toplum ile yeniden bütünleşebilir ve suça baş vurmadan hayatta kalabilirler”.

Buna ek olarak Gallizo şunları da eklemiştir: “Modern toplumun, hapishanelerin kuralları ihlal eden herkes için kaçınılmaz bir kader olduğu fikrini aşma zamanı gelmiştir. Bu basitçe makul değildir”.

Yasal sistemin işleyişi açısından karmaşık bir zamanda yaşıyor olsak da, hiçbir değişiklik olmadığı sürece mevcut Ceza Kanununa uymamız gerektiğini hatırlamalıyız. Bununla birlikte, ceza hapis cezası bile olsa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine de uymalıyız.

Sosyal Hizmet Uzmanları – Amaçları ve Yol Gösterici İlkeleri

Bir cezaevi hücresinin kapıları.

Önceden düşünülenlerin aksine, bir kişiyi özgürlüklerinden mahrum bırakmanın ana amacı onları rehabilite etmek ve gelecekte özgür bir şekilde yaşayacakları bir hayata hazırlamaktır. Sosyal normlar ve yasaların yetkilerini mümkün olan eğitimsel, teknik ve profesyonel yollar ile öğrenmelidirler.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için sorumlu olan kişiler şu prensipleri hesaba katmalıdır:

 • Kişileştirme.
 • Bir derece edinme.
 • Hapishane tedavisi.
 • Cezanın mahkumun sosyal kökenleri olduğu bir yerde yerine getirilmesi.
 • Dış dünya ile iletişim ve çıkış izinleri.

Ceza İnfaz Kurumlarında Sosyal Hizmet Uzmanları ve Görevleri

Bu disiplin ceza infaz kurumlarında nispeten daha yenidir. Sosyal hizmet uzmanları bir cezaevi ile dış dünya arasında bir bağlantı görevi gören profesyonellerdir. Her şeyden önce, özgürlüğü elinden alınmış bir kişinin köklerinden sökülmesini engellemeye çalışır ve bunu da onlar ve sosyal ve ailevi çevreleri arasında bir “aracı” görevi yaparak gerçekleştirirler.

Tedavi Heyetinin Bir Parçasıdırlar

Bu takım bazı diğer profesyonelleri de içerir:

 • Tedavi hizmetleri müdür yardımcısı.
 • Sosyal yerleştirme merkezleri.
 • Tıbbi müdür yardımcısı ya da tıbbi hizmetlerin başkanı.
 • Sosyal yerleştirme merkezi müdür yardımcısı.
 • Tekliflerde müdahalede bulunan, sosyal yerleştirme merkezinin eğitimcisi ya da koordinatörü.
 • Hizmetler sorumlusu.

Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet uzmanlarının aşağıdaki fonksiyonları öne çıkar:

 • Çalışma, eğitim, özel durumlar ve ev için izin değerlendirmeleri yapmak.
 • Şartlı tahliyenin düzenlenmesi, aşamalı çıkış izinleri tablosu ile teknik ilerici sistemin periyotlarının düzenlenmesi ve bina içi aktivitelerin organize edilmesi için raporların hazırlanması.
 • Ek olarak, tüm bu fonksiyonlar şirketlere, eğitim merkezlerine, kurbanlara ya da kurbanların akrabalarına ziyaretleri de içermelidir. Bu söz konusu mahkumların ikamet ettikleri yeri de içermeli ve yapılacak prosedürün türüne bağlı olmalıdır.
 • Sosyal hizmet uzmanları ayrıca takip ve denetim de sağlamalıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitimdeki Rolü

Bir hapishanede not alan sosyal hizmet görevlisi.

Adaletin dikte ettiği cezaların sonuçları söz konusu olduğunda bir bütün olarak toplumun hoşnutsuzluğu yadsınamaz. Bir şeylerin yanlış gidiyor olması gerektiği doğru. Böyle hatalar bazı davalarda son derece belirgin. Buna rağmen, sistemin başarısız olduğu durumlar her zaman haber oluyor.

Hadi cezaevlerindeki sosyal eğitim disiplininin önemini vurgulayalım. Bu merkezler eğitim için elverişsiz ortamlar gibi görünebilse de sistem mahkumlarına, özellikle de gelecek ile olumlu bir şekilde yüzleşebilmek için alternatifler isteyen, proaktif bir tutum sergileyen mahkumlara, yeni fırsatlar önermelidir.

Bu; farklı pozisyonların bir şekilde birleştiği ve cevap bulma umudu ile eğitime döndüğü karmaşık ve zorlayıcı bir görevdir. Bu, her cezai eylemi psikolojik, tıbbi ya da psikiyatrik hale getirme eğilimine rağmen gerçekleşir. Bu eğitimsel anlamda uzmanlaşmış müdahaleleri dışarıda tutar çünkü kişinin hayatını değiştirme iradesi ve bu değişikliği teşvik edecek eğitimsel ilişkinin önemi artık dikkate alınmamaktadır.

Eğitimsel ve rekreasyonel eylemler, mahkumların bu çevrenin dışındaki hayatlarının gelişimi hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlamalıdır. Ayrıca topluma ait olma duygusunu arttırmaya ve toplum refahını gözetleyen aktiviteleri sürdürmeye de yönlendirilmelidirler. Elbette, bu görevler kişilerin kendi gerçekliği açısından bir değişikliği de içerebilir.

Yurttaşlık Eğitimi Nasıl Yardımcı Olabilir?

Social education can provide all sorts of benefits, such as:

 • Sosyal beceriler.
 • Uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi.
 • Okur yazarlık programları.
 • Sağlık eğitimi.
 • Sosyal emek yerleştirilmesini kolaylaştıran iş eğitimleri ve uygulamaları.
 • Herkese yurttaşlık eğitimi.

Sonuç olarak, cezaevlerinde çalışmayı teşvik etmek ciddi bir problem olabilse de kişilerin özgür hayat ile yüzleşmelerine, topluma entegre olmuş bir şekilde yaşamalarına izin veren değerler, beceriler ve güçleri sağlamak sistemin başarısı için elzemdir. Başarılı rehabilitasyon eforlarının nüfusun geri kalanına da fayda sağladığını unutmamalıyız.

İlginizi çekebilir ...
İyi İnsanlar Nasıl Kötü İnsanlara Dönüşür: Stanford Hapishane Deneyi
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
İyi İnsanlar Nasıl Kötü İnsanlara Dönüşür: Stanford Hapishane Deneyi

Philip Zimbardo, "Şeytan Etkisi: Kötülüğün Psikolojisi" adlı kitabında psikoloji tarihinin en önemli deneylerinden biri olan Stanford hapishane den...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Cabrera, P. J. (2002). Cárcel y exclusión. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales35, 83-120.

 • Cogley, M. (Sf). El Trabajo Social Penitenciario, un nuevo desafio para la profesión.

 • Gallizo Llamas, M.: (2002) El sistema penitenciario Español. Madrid. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

 • Gómez, J. A. C., & Pernas, R. G. (2013). Educar en las cárceles: nuevos desafíos para la educación social en las instituciones penitenciarias Educating in Prisons: New Challenges for Social Education. Revista de educación360, 36-47.

 • Muñumer Domingo, S. (2016). Panorama actual de la intervención social penitenciaria. La reinserción y la prevención de la reincidencia.

 • Serrano, F. J. D. P., & Añaños-Bedriñana, F. T. (2013). La Educación Social Penitenciaria:¿ De dónde venimos y hacia dónde vamos?. Revista complutense de educación24(1), 47-69.

 • Visus, C. S. V., & Solbes, V. M. M. (2016). Educación Social en centros penitenciarios. RES: Revista de Educación Social, (22), 5-9.


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.