Logo image
Logo image

Eğitim Bağlamında Sosyal Müdahale

4 dakika
Eğitim alanındaki sosyal müdahale öğrencilerin tüm hayatlarını değiştirebilir. Bunun nedenini bilmek ister misiniz? Okumaya devam edin!
Eğitim Bağlamında Sosyal Müdahale
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas

Tarafından yazılmıştır Elena García
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Okula gitmek hem öğrenciler hem de öğrencilerin ebeveynleri veya velileri için son derece zorlayıcı bir süreç olabilir. Öğrenciler zorbalık, düşen notlar, devamsızlık, ev ortamında zor durumlar, öğrenme güçlükleri gibi şeyler deneyimleyebilir. Bazen öğrenciler belirli problemleri çözebilmek için üçüncü bir göze ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı eğitim bağlamında sosyal müdahale son derece önemli olabilir.

Okula giderek geçirdiğiniz yıllar hayatınızın geri kalanı üzerinde bir etkiye sahiptir. Hayatınızın bu kısmı çoğunlukla kişiliğinizi güçlü bir seviyede şekillendirir. Hatta toplumdaki yerinizi okulda bulduğunuzu bile söyleyebilirsiniz. Bu yıllar süresince akranlarınız ile çok fazla zaman geçirirsiniz.

Her öğrencinin içerisinde bulunduğu bağlam farklı olabilse de eğitim kurumu kendi üzerine düşeni yapmalıdır ki öğrenciler sosyal veya kültürel geçmişlerinin ne olduğu fark etmeksizin pozitif bir kişisel imaj oluşturabilsinler. Ayrıca okullar öğrencinin kendisini okulun günlük sosyal yapısına katabilmesine de yardımcı olmalıdır. Öğrencinin erişebilecekleri herhangi bir eğitim fırsatından yararlanabilmesi de oldukça önemlidir (Fernández ve Fernández, 2011).

Eğitim sürecinin öğrenciyi özgür ve uyumlu bir şekilde gelişmesine izin veren bir duruma getirmeyi içerdiğinden tekrar bahsetmek önemlidir.

Rosell (1998) bu sürecin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Bu, bu sürecin hem eğitmenleri hem de eğitim sistemindeki “boşlukları” dolduracak diğer profesyonelleri içermesi gerektiğine işaret etmektedir. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, konuşma terapistleri ve eğitim psikologları bu tip profesyonellere dair verilebilecek bazı örneklerdir.

Some figure

Eğitim Bağlamında Sosyal Müdahale

Bazı özerk topluluklarda hükumetler sosyal müdahale teknik profesörü adlı pozisyonu yaratmışlardır. Daha önce alıntı yaptığımız otorite figürlerinin bahsettiği gibi hükumetler bu pozisyonları yüksek risk içeren durumlara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için yaratmışlardır. Bu yaratımda öğrencinin bu tip durumlarda ortaya çıkması olası sosyal ve eğitimsel dışlanma durumunu engellemek niyeti de vardır. Hükumetler bununla birlikte bu öğrencilerin zorunlu ortaöğretime dahil olmak ve bu eğitimden yararlanmak konularındaki şanslarının daha yüksek olacağını umdular.

Bu pozisyonun haricinde belirli eğitimsel yönlendirme ekipleri ve eğitim psikologları da vardır. Bu insanların işleri eğitim kalitesini arttırmak için fakülteyi değerlendirmek, desteklemek ve fakülte ile birlikte çalışmaktır.

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu aile problemleri ve sosyal problemlerin tespit edilebileceği ilk yerin eğitim alanı olduğuna inanmaktadır (F.I.T.S Roselló, 1998’de bundan alıntı yapmıştır). Erken tespit edilen herhangi bir problemin etkilerinin engellenebileceği veya hafifletilebileceğini de unutmayalım.

Eğitim alanında sosyal müdahale hizmetlerinin hedefi herhangi bir öğrencinin bir diğeri ile aynı fırsatlara sahip olabilmesi için işbirliği yapmaktır. Bu fırsat eşitliği öğrencinin kökeni, ailevi durumu ve sosyal çevresinden bağımsız bir şekilde gerçekleşmelidir.

Bu hedefe öğrenci ve öğrencinin ailesi ile birlikte çalışarak ulaşabilirsiniz. Öğrenciden sorumlu olan kişilerin de olaya dahil olmasını sağlamaya çalışmalısınız. Bu, öğrencinin tam bir uyum ve başarıya ulaşabilmesini sağlayacaktır.

Müdahalenin problemin tanımlanması ile başladığını da söyleyebilirsiniz. Bu müdahaleler genellikle özel alan ile ilintilidir. Bu, dış dernek ve işletmelerin eğitsel ve bilgilendirici sohbetler oluşturduğu anlamına gelir.

“Çocukları eğittiğinizde yetişkinleri cezalandırmanıza gerek kalmayacaktır.”

– Pisagor

Peki eğitim alanının içerisinden ne yapabiliriz?

Profesyonellerin ulaşılabilir olduğu göz önüne alındığında öğrencilerin sağlıklı bir yaşam stili doğrultusunda yönlendirilmesi ihtiyacı üzerinde durmalıyız. “Sağlıklı” dediğimizde insanlar genellikle bu ifadenin sağlığın fiziksel tarafına atıfta bulunduğunu düşünürler. Ancak, ruh sağlığının önemini de unutmamalıyız. Sosyal becerilere ve hayat gelişimi açısından sağlıklı ve eğlenceli alternatiflere sahip genç ve yetişkinler yaratmak elzemdir.

Some figure

Eğitim Bağlamında Sosyal Hizmet Görevlilerinin İşlevleri

Sosyal hizmet görevlileri yeteneklerini çeşitli bağlamlarda kullanabilirler. Bu bağlamlardan biri eğitimdir. Bu alanda daha keşfedilmesi gereken çok fazla şey olduğunu belirtmek önemlidir. Şimdilerde bile, bu meslekteki insanlar için birçok olasılık bulunmaktadır.

Eğitim bağlamında sosyal müdahale alanı söz konusu olduğunda bu durumun bazı farklı işlevlerine vurgu yapmak isteriz (Iglesias ve Ortuño, 2017):

  • Eğitim merkezleri oluşturulması ile ilgilenen projelerin yaratılmasında işbirliği yapmak. Bu durum hem sosyokültürel çevresel faktörler, hem de çocukların aile hayatları ve sosyal hayatları söz konusu olduğunda önemlidir.
  • Ebeveynleri görevlerinin kapsamı ve ebeveynliklerini nasıl en iyi şekilde kullanabilecekleri hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek.
  • Öğrenciler arasındaki bireysel durumlara ilgi göstermek ve bu durumları çözmek. Buna verilebilecek bazı akademik örnekler sık sık devamsızlık yapmak ve düşük performans göstermek olabilir. Sosyal anlamda olası bazı problemler şunlardır: insanlar ile empati veya iletişim kurma problemleri, değişikliklere adapte olamama ve insanlarla geçinme problemleri ya da saldırganlık.
  • Aileler için eğitim programları geliştirilmesinde işbirliği yapmak.
  • Öğretmenler için kullanışlı olabilecek materyallerin oluşturulması ve yayılması. Bu öğretmenlere yararlı olabilecek araçları da içerir.
  • Eğitim merkezine toplum için ulaşılabilir olan kaynaklar ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
  • Son olarak, eğitimin yeterli bir şekilde planlanabilmesi için dikkate alınması gereken sosyal ve eğitimsel ihtiyaçları hakkında insanları bilgilendirmek.

Sosyal Hizmet Görevlilerinin Konumu

İnsanlar sosyal hizmet görevlilerinin eğitim bağlamındaki pozisyonunu şu anda olduğundan daha önemli bir şekilde değerlendirmelidir. Sosyal hizmet görevlileri, değişim temsilcileri ve değişim uzmanları olarak eğitim camiasında temel bir rol oynamalıdırlar. Bu kişiler ayrıca içerisinde bulundukları toplumdaki insanların refahını ve yaşama şekillerini geliştirmek açısından da gereklidirler.

Şimdi eğittiğiniz küçüklere iyi temeller vermenin daha iyi bir gelecek için tohum ekmek olduğunu unutmayın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Fernández, I., & Fernández, C. (2011). La intervención social en el contexto educativo: funciones y expectativas de los PTSC en la Comunidad de Madrid. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação.
  • Ortuño, E. I., & Muñoz, E. O. (2018). Trabajo Social y mediación para la convivencia y el bienestar escolar. Cuadernos de Trabajo Social31(2), 375-387.
  • Roselló Nadal, E. (1998). Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, N. 6 (octubre 1998); pp. 233-258.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.