Umberto Eco'ya Göre Faşizm Özellikleri

Faşizmin pek çok şekli vardır ama psikolojik özellikleri aynıdır. Faşizmin ne kadar derinlere inebileceğini öğrenmek için okuyun.
Umberto Eco'ya Göre Faşizm Özellikleri

Son Güncelleme: 20 Ekim, 2019

Güç, toplumları nasıl şekillendirir? Umberto Eco, faşizm ve psikolojik özelliklerini ortaya koyarak bu soruyu analiz etti.

Günümüzde, bazı makul görünen insanlar ve kuruluşlar faşist değerleri savunuyor, ancak gerçekte faşizmin tüm psikolojik özelliklerini sergiliyorlar. Bu özellikler insanlar ve toplumlar için sağlıksızdır çünkü eşitsizliği teşvik etmektedir.

Eco, faşizmin ikiyüzlü, tutarsız olduğu ve insanların akıllarına sızdığı sonucuna varmıştır.

“Ur-Faşizm, kılık değiştirmiş masumlar halinde geri dönebilir. Görevimiz onu ortaya çıkarmak ve yeni örneklerinden herhangi birine (her gün, dünyanın her yerinde) işaret etmektir. ”

– Umberto Eco

iki yüzlü faşizm

Faşizmin üç çeşit inancı

Umberto Eco’ya göre faşizm üç çeşit inançtan oluşuyor. Her şeyden önce, eski kültüre atıfta bulunma ve buna dayanarak eski öğretileri ayaklandırma ihtiyacında olan bir geleneksel inançtır.

İkinci faşist inanç, kahramanlar ve ölüm inancıdır. Faşistler riskli eylemlerde bulunmaktan bahseder ve bir kahraman olarak ölürseniz ölümün büyük bir önemi yoktur. Hayatı anlamlı kılmak yerine ölümü meşrulaştırmaya daha çok vurgu yapar.

Aynı şekilde faşizmin de bir eylem inancı vardır. Faşizme göre, bir şeylerin üzerine tefekkür etmek ve düşünmek zaman kaybıdır. Faşistlerin gözünde, düşünürler ve sanatçılar eyleme geçmedikleri sürece korkaktırlar.

Reddetmeler ve dışlamalar

Faşistler, modernleşme ve aydınlanma ile gelen toplumsal değerlere karşıdırlar. Her şeyin sadece siyah veya beyaz olduğuna inanırlar, bu yüzden tartışma veya eleştiriye yer yoktur. Ne Görüyorsanız Onu Alırsınız Nokta.

Dolayısıyla faşizm, eleştirel düşünceyi reddetmektedir. Katılmamak, ihanet etmektir ve farklı düşünen herkes susturulması gereken bir başıboştur. Faşizmin bir diğer psikolojik özelliği hoşgörüsüzlüktür.

Faşistler farklılıktan da korkarlar. Muhalifler düşmandır. Onlara göre, aynı fikirde olmayanlar birer kişi değildir hatta tüm insanlık hakları elinden alınması gereken biridir. Ayrıca muhaliflerin devrimin başarısını kıskandıklarına da inanırlar.

fakir ve zengin mahalleler

Korku ve haklı gösterme

Faşizmin dikkat çekici diğer psikolojik özellikleri milliyetçilik ve yabancı düşmanlığıdır. Bu tip bir haklı gösterme ve reddetme yalnızca menşei olan bir ülkeye karşı değil, aynı zamanda bir grubun veya insanların kimliğine de karşıdır. Kendi erdemlerini yükseltirler, başkalarını reddeder ve başkalarına karşı önyargılı bir tutuma sahiplerdir.

Faşistler de elitist olabilir. Ekonomik sınıfların çatışmasını isterler. Onlar için servet insani değerin bir ölçüsüdür. Herhangi bir zayıflığı ve aynı zamanda kırılganlık belirtisini reddederler.

Aynı şekilde, faşistler ayrımcılık yapmak için cinsiyeti de kullanırlar. Ayrıca feminist ve LGBTQ hareketlerine karşı da hoşgörüsüzlerdir.

zihni kukla gibi yönetilen adam

Faşizmin diğer psikolojik özellikleri

Umberto Eco ayrıca faşistlerin, tam olarak tanımlanmayan dinamik bir sosyoekonomik grup olması nedeniyle orta sınıfa özel bir önem verdiklerini de söylemektedir. Manipüle edilmeleri bu nedenle daha kolaydır.

Diğer bir özellik de savaşa teşvik etmektir. Kendilerini bu şekilde tanımlamayı ne kadar sevseler de aslında pasifist değillerdir. Herhangi bir farklılığı çözmenin en iyi yolunun yılanın başını kesmek adına şiddet kullanmak olduğunu düşünüyorlar.

Faşizmin son psikolojik özelliği, Umberto Eco’nun “neolingua” (yeni dil) adını verdiği, bir dilin son derece temel ve kötü bir kullanımıdır. Çünkü faşizm ancak bu dil yoksulluğu ile eleştirel düşünceyi etkisiz hale getirebilir.

Sonuç olarak, kendimizi geçmişte birçok kişiye zarar vermiş ve ne yazık ki hala da zarar vermeye devam eden totaliter düşünce tarzlarından korumak önemlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bornhauser, N., & Lorca, D. (2019). Notas para una caracterización del fascismo. Ideas y valores, 68(169), 61-81.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.