Logo image
Logo image

Temel Atıf Hatası

4 dakika
Temel Atıf Hatası
Tarafından yazılmıştır Roberto Muelas Lobato
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Karşımıza çıkan bilgilerin tümüne gün bazında değer biçmemiz olanaksızdır, hele de İnternet ve sosyal medyanın yükselişe geçtiği şu günlerde. Yine de devamlı olarak, sahip olduğumuz ya da aradığımız bilgiye dayalı kararlar vermek zorunda kalırız.

Bu kadar çok bilgi ve onu tamamen inceleyecek yeterli zamanın olmayışıyla birlikte, genelde sezgilerimize dayalı ve çabuk kararlar veririz. Bunlar da bizi temel atıf hatası örneğinde olduğu gibi, birtakım ön yargılara yönlendirir. (Gilbert, 1989)

Ayrıca yazışma ön yargısı olarak da bilinen temel atıf hatası bize ait nitelendirmeleri etkiler ve çarpıtır. Ve koşulların önemini anlayarak diğer insanlarda gözlemlenen davranışları açıklamaya/nitelemeye/yorumlamaya çalışırken etkide bulunan dürtüleri ya da kişisel yatkınlığı aşırı boyutlandırmaya veya abartmaya yönelik eğilimi açıklar.

Castro Deneyi

Some figure

eleştiriyi

Bu deneyde, katılımcıların bir kısmına Fidel Castro’yu destekleyen ve diğerlerine ise Fidel Castro karşıtı birtakım denemeler verildi. Daha sonra katılımcılardan, deneme yazarlarının Fidel Castro’ya karşı tutumlarını değerlendirmeleri istendi. Yaptıkları değerlendirmeler, metnin içeriğinde atfedilenlerle aynıydı. Castro’nun lehine yazanların onun tarafında ve aleyhine yazanların ise ona karşı olduğunu söylediler.

Ayrıca bakınız: Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu Nedir?

Şu ana kadar, sonuçlar beklenilenler gibi. Yazarların özgürce yazdığını düşünürken, yapılan atıflar içtendi. Katılımcılar, yazarların kendi inançlarına dayanarak yazdıklarını düşündüler. Bununla birlikte, bir grup katılımcıya, yazarların Castro karşıtı ya da yanlısı bir deneme yazmalarının tamamen tesadüf eseri olduğu söylendi; yazı tura sonucunda onun lehine ya da aleyhine bir yazı yazacaklarının belirlendiği.

Bu yeni bilgiyle birlikte, araştırmacılar, katılımcıların artık dıştan gelen atıflarda bulunacağını düşündü; fakat yapılan atıflar içten olmaya devam etti. Eğer lehine yazarsanız, tarafındasınız; eğer aleyhine yazarsanız, karşısındasınız, bu şekilde yazmanıza hangi neden sizi itmiş olursa olsun. Aklın çalışma şekli oldukça merak uyandırıcı değil mi?

İçsel ve dışsal atıflar

Some figure

içsel bir atıf, bireyi bir sonuçtan sorumlu kılan şeydir, bunlar özellikle de içsel nitelikleridir. Bu nitelikler arasında tutum ve kişilik mevcuttur.tembel

Öte yandan, dışsal atıflar, birçok vakada, durumların, değişikliklerin ve tehlikeli faktörlerin etkisine işaret eder. Bir önceki örneği tekrar ele alacak olursak, sevdiğimiz biri işten kovulursa, onun kötü bir gün geçiriyor olduğunu ya da patronunun beceriksiz biri olduğunu farz ederiz. Bu durumda, atıflar, kötü bir gün geçiriyor olmak ya da üçüncü tarafın karakteristik özellikleri gibi, koşullara bağlı olaylara dayanabilir.

Ayrıca bakınız: Martin Seligman ve Pozitif Psikoloji

Temel yükleme hatasının açıkladıkları

Temel yükleme hatasının nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışan çeşitli teoriler vardır. Tam olarak ne olduğunu bilmesek de, bazı teoriler hipotezlerin sayısını artırmıştır. Bu hipotezler arasında öne çıkanlardan biri “adil dünya hipotezi”dir (Lerner ve Miller, 1977). Bu hipoteze göre, insanlar hak ettikleri şeyi alırlar ve elde ettikleri şeyi hak ederler. Sevmediğimiz bir kişinin başarısızlıklarını koşulsal faktörlerden ziyade onun kişiliğine atfetmek, dünyanın adil bir yer olduğuna inanma ihtiyacımızı besler. Bu inanç, kendi hayatlarımız üzerinde kontrol gücümüz olduğu fikrini destekler.

Başka bir hipotez ise “aktör iletişimi”dir. (Lassiter, Geers, Munhall, Ploutz-Zinder ve Breitenbecher, 2002). Bir eyleme dikkat ettiğimiz zaman, bireyi referans noktası olarak alırız. Koşulları, basit bir arka planmış gibi görmezden geliriz. Bu nedenle, davranışa dair atıflar, gözlemlediğimiz insanlara dayanır. Kendimizi gözlemlediğimiz zaman, bize etkide bulunan faktörlerin daha fazla farkında oluruz; dolayısıyla da dışsal atıfların.

Temel yükleme hatası ve kültür

Some figure

Bireysel topluluklardan gelen kişiler, daha toplulukçu olanlara ziyade daha sık bu ön yargıya düşer. 

Kültür bu farklılıkları belirleyebilir. Batılı ülkelerde daha yaygın olan bireyciler, kendilerini bağımsız aktörler olarak görme eğilimi gösterir ve bu nedenle bağlamsal ayrıntılar karşısında bireysel nesnelere yakınlık duyarlar. Buna karşılık, toplulukçu bireyler koşul ve şartlara daha fazla dikkat ederler.

Klasik bir fark, resimlerde bulunabilir. Batılı sanatçılar, resimlerin büyük bir bölümünü işgal eden insan figürleri kullanırken, derinlikte fazla ileri gitmezler. Buna karşılık, Japonya gibi ülkelerde, resimlerde her detayın çok ince bir şekilde işlendiği manzaralarda yer alan insan figürleri çok küçüktür.

Yukarıda da belirtildiği gibi, kültür gibi faktörlere de dahil olabildikleri için, ön yargıları önlemek gerçekten de zordur. Yine de, tamamen imkansız değildir. Temel atıf hatasını düzeltmeye yardımcı olan bazı teknikler arasında (Gilbert, 1989):

 • Ortak karara dair elinizde olan bilgilere dikkat edin. Birçok kişi aynı durumda aynı şekilde davranıyorsa, arkada yatan neden durumun kendisi olabilir.
 • Kendinize, aynı durumda siz olsanız nasıl davranırdınız sorusunu sorun.
 • Fark edilmeyen nedenleri arayın. Özellikle, daha az göze çarpan faktörlere bakın.

Kaynakça

 • Gilbert, D. T. (1989). Başkaları hakkında hafifçe düşünmek: Sosyal çıkarım sürecinin otomatik bileşenleri. J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), Kasıtsız düşünce (s. 189-211). Guilford Press.
 • Jones, E. E. & Harris, V. A. (1967). Davranışların atfı. Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi, 3, 1-24
 • Lassiter, F. D., Geers, A. L., Munhall, P. J., Ploutz-Snyder, R. J. y Breitenbecher, D. L. (2002). Hayali neden: Neden Oluşur. Psikolojik Bilimler, 13, 299-305.
 • Lerner, M. J. & Miller, D. T. (1977). Adil dünya araştırması ve atıf süreci: Geriye ve ileriye bakmak. Psikolojik Bülten, 85, 1030-1051.
 • Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Kültür ve benlik: Biliş, duygu ve motivasyona etkileri. Psikolojik İnceleme, 98, 224-253.
 • Ross, L. (1977). Sezgisel psikolog ve hataları: İlişkilendirme sürecindeki bozulmalar. ‘L. Berkowitz’de (Ed.), Deneysel sosyal psikolojide gelişmeler (vol. 10, s. 173-220). New York: Akademik Basın.

Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Gilbert, D. T. (1989). Thinking lightly about others: Automatic components of the social inference process. In J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), Unintended thought (pp. 189–211). New York: Guilford Press.
 • Jones, E. E. & Harris, V. A. (1967). The attribution of attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 3, 1–24
 • Lassiter, F. D., Geers, A. L., Munhall, P. J., Ploutz-Snyder, R. J. y Breitenbecher, D. L. (2002). Illusory causation: Why it occurs. Psychological Sciences, 13, 299-305.
 • Lerner, M. J. & Miller, D. T. (1977). Just world research and the attribution process: Looking back and ahead. Psychological Bulletin, 85, 1030-1051.
 • Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
 • Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process. ‘In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 10, pp. 173–220). New York: Academic Press.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.