Logo image
Logo image

Spiral Müfredat Nedir?

3 dakika
Jerome Bruner'ın spiral müfredatı bir spesifik hedefe sahiptir: Konuları, öğrencilerin kademeli bir şekilde asimile edebilmesine olanak sağlayacak şekilde öğretmek. Bu metot hakkında daha fazla şey öğrenmek için okumaya devam edin.
Spiral Müfredat Nedir?
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas

Tarafından yazılmıştır Raquel Lemos Rodríguez
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Spiral müfredat Singapur matematik yöntemi tarafından önerilen bir metodolojiyi öğretmek ile ilgilidir. Hedefi öğrencilerin bilgilerini kademeli olarak derinleştirmelerine yardım etmektir. Ancak bu nasıl başarılabilir?

Singapur matematik yöntemi Singapur’un INE’si tarafından dizayn edilmiş, öğrencilerin hiçbir şeyi ezberlemesine gerek olmadan matematik öğrenebilmesi niyeti ile oluşturulmuş bir metodolojidir. Nedenler ve nasıllar üzerine odaklanır, bunların cevaplarının bilgiyi anlamayı geliştirmeye yardımcı olacağını ve bunun bir sonucu olarak da ezberleme sürecini destekleyeceği fikri ile hareket eder.

Bundan dolayı, bu metot öğretme ve öğrenme alanlarına önemli katkılarda bulunmuş bir psikolog olan Jerome Bruner tarafından keşfedilen spiral müfredat ile fazlasıyla ilgilidir. Bruner’ın katkıları arasında keşfetmek üzerinde olduğunuz bu metodolojik teklif de bulunmaktadır.

Some figure

Spiral Müfredat

Spiral müfredat öğrenmeye öğrencilerin genel bilgiden özel bilgiye geçiş yapabilecekleri bir şekilde yaklaşır. Bunun başarılma yolu sürekli öğrenmedir, çünkü bu kavramların kolayca unutulmasını engeller.

Bunu yapabilmek için spiral müfredat öğrenciler öğrenme süreçlerinde ilerledikçe daha karmaşık hale gelecek son derece basit kavramlar ile başlar. Öğrenciler bunu yapabilir çünkü müfredat öğrencilerin elindeki olanaklara adapte olur. Bundan dolayı herkes ilerleyebilir ve bir konudaki kavramları daha iyi anlayabilir.

Ancak, bu müfredatın işe yaraması için gerekli olan bir şey öğrencilerin tekrarlayan bir temelde aynı genel temalara, geniş plandaki ilkelere geri dönmeleridir. Peki, bunu yaparak ne başarmaları gerekir? Konunun daha derin olan kısımlarına geri döndüklerinde, önceden analiz ettikleri şeylerin çeşitli analizlerini ve temsillerini gerçekleştirebilirler.

Bu müfredat ile, Bruner öğrencilerin meraklarını beslemelerini hedeflemiştir. Bilgilerini genişletmek için ilham bulmalarını, halihazırda bildikleri şeylere – yeni bir bakış açısı ile – geri dönebilmelerini istemiştir. Bu şekilde daha önce ulaşmış oldukları sonuçları gerekçelendirebilir ve gözden geçirebilirler.

Hatalar ve Çıkmaz Sokaklar

Jerome Bruner hatalar konusunda endişe duymuyordu. Hatta hataları öğrencilerin öğrenmesi için iyi birer yol olarak görüyordu. Bundan dolayı, spiral müfredatta hem hatalar hem de çıkmaz sokaklar kabul görür.

Bir kavramı öğrenmek için gereken şeyler önemli değildir. Bruner için her öğrencinin kendi hipotezine olan ilgi ve bunları uyarmanın memnuniyeti önemli olan şeydir.

Hata yapmanın utanca neden olmaması gerektiği, onun yerine hipotezleri yeniden konumlandırmak ve araştırmaya devam etmek için bir yol olması gerektiğini anlamak, önemli bir öğrenme metodudur ve hatta spiral müfredatı destekler. Şüphesiz ki, bu öğrencilere bir şeyler öğretmenin farklı bir yoludur. Ancak yine de çok olumlu sonuçlar verir.

Some figure

Spiral Müfredat Örneği

Şimdi spiral müfredat hakkında daha fazla şey bildiğinize göre, bu müfredatta öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine dair kısa bir örnek vereceğiz. Küçük çocuklar için çok basit bir hedef ile, mesela hayvanları tanımak ve sınıflandırmak ile başlayacaksınız.

İlk nokta hayvanları sınıflandırmak ve her birinin benzerliklerini ve farklılıklarını analiz etmektir. Sonrasında öğrenciler her hayvanın yaşam alanını ve bireysel davranışlarını öğrenmeye başlarlar. Son olarak, hayvanların anatomisi ve fizyolojisi üzerine incelemeler yaparlar.

Bu çok kolaydır. Yaşam alanlarında ilerledikçe, halihazırda öğrendikleri kavramlara geri döneceklerdir, ki öğrenciler daha önce öğrendikleri şeyleri o an öğrenmiş oldukları şeyler ile ilişkilendirebilsinler. Bu şekilde, üzerine çalıştıkları şeyi gerçekten anlayabilir ve bu konuda daha fazla şey öğrenmek için merak hissedebilirler.

Sonuç olarak, spiral müfredat öğrencilerin kendileri için düşünebildikleri, sonuçlara ulaşabildikleri ve hatalarını düzeltebilecekleri bir şekilde çalışmanıza olanak tanır. Bu; araştırmayı ve anlamayı teşvik eden, ve sadece bir sınavı geçmek için kavramları -anlamadan – ezberlemenin cazibesini kenara koyan bir yoldur. Peki, bu müfredatı mevcut eğitim modelinde uygulamanın mümkün olacağını düşünüyor musunuz?


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bruner, J. (2011). Aprendizaje por descubrimiento. NYE U: Iberia.
  • Bruner, J. S. (2006). In Search of Pedagogy Volume I: The Selected Works of Jerome Bruner, 1957-1978. Routledge.
  • Good, T. L., & Brophy, J. E. (1996). Psicología educativa contemporánea. McGraw-Hill.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.