Logo image
Logo image

Rekabetçi Bir Çalışma Ortamı Etkili Midir?

5 dakika
Rekabetçi bir çalışma ortamı yalnızca belirli durumlarda faydalı ve etkilidir. Aşağıdaki yazımızda konuyu analiz edeceğiz.
Rekabetçi Bir Çalışma Ortamı Etkili Midir?
Son Güncelleme: 25 Kasım, 2023

Rekabetçi bir çalışma ortamı etkili midir? Örgüt psikolojisi alanındaki yöneticiler ve uzmanlar evet diyecektir. Ancak önemli nüanslar ekleyeceklerdir. Bu, çalışanları nasıl seviyelendireceğinizi ve terfi ettireceğinizi bilmeniz gereken bir oyun alanıdır çünkü eğer bu yanlış yapılırsa, sonuçlar şirketler ve insan sermayesi için felaket olur.

İşyerinde rekabetçiliğe dair birkaç ipucu teşvik edicidir ancak aynı şey yalnızca bu prensibe dayalı bir kültür için söylenemez. Bazı çalışanların kişilikleri gereği bu dinamiğe uyum sağlayamadıklarını unutmamalıyız. Ayrıca bu strateji çoğu zaman çatışmaların, stresin ve düşük üretkenliğin kaynağıdır. Bütün bunları aklımızda tutarak artılarına ve eksilerine bir göz atalım.

Rekabetçi çalışma ortamlarında meslektaşlar rakip haline gelir.

Rekabetçi bir çalışma ortamı nedir?

Rekabetçi bir çalışma ortamı, çalışanların akranlarından daha iyi performans göstermeleri ve başarılı olmaları için motive olmalarını ve zorlanmalarını sağlayan bir ortamdır. Ancak pek çok şirkette aynı dinamik açık değil, daha çok altta yatan bir dinamiktir. Çoğumuz tanınma, ikramiye veya terfi için rekabet ederiz.

Daniel Goleman’ın Focus: The Hidden Driver of Excellence(2013) adlı kitabında bize açıkladığı gibi, her çalışan bir noktada rekabet etmek zorunda kalıyor.
Giderek daha karmaşık, dinamik ve değişen bir dünyada bireyler, sosyal gruplar ve kuruluşlar bir konumu veya önerilen hedefleri elde etmek için birbirleriyle rekabet halindedirler. Bu tür senaryoların bazı özellikleri şunlardır:

 • İşçiler arasında sürekli rekabet ve rekabet.
 • Baskının hakim olduğu çok zorlu çalışma ortamları.
 • Daha yüksek hedef başarısı gösterenlere ödüller verilir.
 • Çalışanların performansını değerlendirmek için sürekli mekanizmalar uygulanmaktadır.

Ayrıca bakınız: Çalışma Ortamına Yönelik 7 Rekabet Stratejisi

Rekabetçi çalışma ortamı etkili mi?

Organizasyonlar alanında bu tür ortamların teşvik edilmesinin uygunluğunu savunan genel bir fikir vardır. Bu ilke, üretkenliği ve yenilikçiliği artırma ve kurumsal performansı iyileştirme ihtiyacıyla haklı çıkar. Şimdi soru şu: Rekabetçi bir çalışma ortamı etkili midir?

Kısa cevap: Yalnızca belirli durumlarda. Rekabetçi bir organizasyon politikasından tüm çalışma ortamları veya insanlar faydalanamaz. Pekin Üniversitesi’ndeki bir makalenin belirttiği gibi, bu zorlu dinamiklerin yararlı olup olmadığını belirlemek için hem çalışanların kişilikleri hem de ekiplerin kendi iklimi dikkate alınmalıdır.

Ve insanlardaki rekabet var olan en karmaşık değişkenlerden biridir. Aşağıda hangi durumlarda faydalı olacağını, hangi durumlarda engel teşkil edeceğini detaylı olarak anlatacağız.

Ödül ve cezalara dayalı aşırı rekabetçi çalışma ortamı nedeniyle birçok çalışma ortamı toksik hale geliyor.

İşgücü rekabetçiliğinin olumlu yönleri ve bunun nasıl faydalı hale getirileceği

Belirli senaryolarda rekabetçi bir çalışma ortamı etkilidir. Kişilik ve Bireysel Farklılıklar dergisinde yayınlanan araştırmalardan, bu özelliklere sahip bir çalışanın şirkete yenilik getirdiğini biliyoruz. Bu iç motivasyon, kuruluşun hedefleri arasındaki uyumun yanı sıra bağlılık ve üstün olma arzusuyla da ilişkilidir.

Bunlar şüphesiz yüksek değere sahip özelliklerdir ancak her bireyin sahip olduğu özellikler değildir. Dahası, bazen bir kişi rekabetçi olabilir, ancak çalışma ortamının kültürü buna elverişli değilse, kendini hüsrana uğramış, yetersiz ödüllendirilmiş ve eleştirilmiş hissedecektir. Bu boyutun katkıda bulunduğu olumlu yönler aşağıda sıralanmıştır:

 • Daha yüksek performans.
 • Yenilik ve yaratıcılığı teşvik eder.
 • İşçiler başarılarından dolayı ödüllendirilir.
 • Çalışanları yeni beceriler ve yeterlilikler kazanmaya teşvik eder.
 • Bireyler akranlarının çalışmalarından ilham alabilirler.
 • Şirketi pazarda daha önemli bir konuma doğru yönlendirir.
 • Rekabetçilik, çalışana bir miktar motivasyon ve motivasyon sağlayabilir.

Rekabetçi çalışma ortamı nasıl etkili hale getirilir?

Journal of Experimental Social Psychology’de yayınlanan çok ilginç bir çalışma var. Bizi rekabetçi çalışma ortamlarının etkinliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Çoğu zaman başarılı olabilmek için bir noktada bize yardım edenleri, becerilerimizi ve gelişimimizi kolaylaştıran meslektaşlarımızı geride bırakmamız gerekir. Bunlar neredeyse her gün yaşanan yaygın deneyimlerdir.

Bu dinamiklerin çatışma olmadan gerçekleşebilmesi için şirketlerin tanıtım ve rekabet mekanizmalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Şirketler, çalışanların en iyi koşullarda rekabet edebilecekleri ortamı yaratmakla sorumludur. Bakalım anahtarlar neler:

 • Çalışanlara değer verin.
 • Çabalarını ödüllendirin.
 • Stresi yönetmek için stratejiler sunun.
 • Daha az rekabet gücü gösterenleri küçümsemeyin.
 • İşbirliğine dayalı hedefleri rekabetçilikle birleştirin.
 • Çalışanların ilerleyebilmesi için uygun mekanizmaları sağlayın.
 • Çalışanları şirketin rekabet politikaları ve kültürü konusunda bilgilendirin.
 • Sadece bireysel rekabeti değil, grup kültürünü de teşvik edin.

Rekabetçi bir çalışma ortamı ne zaman etkili değildir?

Yalnızca hedeflere ulaşmaya odaklanmış, acımasız bir kültürle beslenen örgütlerde rekabetçi bir çalışma ortamı işe yaramaz. Verimlilik ön planda tutulduğunda ve çalışanın koşulları ve refahı göz ardı edildiğinde sorunlar ortaya çıkar. Çok iyi bildiğimiz gibi bu, çalışma dünyasının büyük bir bölümünde ortaya çıkan bir dinamik.

Bu yaklaşımın uygun olmadığı durumlara ilişkin bazı örnekleri aşağıda listeleyeceğiz:

 • Çalışma ortamı stresli ve oldukça zorludur.
 • Herkes rekabetçi ortamlarda rahat değildir.
 • Şirket net çalışma mekanizmalarına ve iyi bir organizasyona sahip değil.
 • Çalışan, örgütün değersiz ve değiştirilebilir bir parçası olarak algılanmaktadır.
 • Çalışanlar birbirlerini rakip olarak algılıyorsa rekabet etkili değildir.
 • Ayrıca, başka bir ödül olmadan sadece işi korumak için rekabet ederken de etkili değildir.
 • Eğer hedeflere ulaşma çalışanın ruh sağlığından daha öncelikli ise bunun da bir faydası yoktur.

Oldukça rekabetçi bir çalışma ortamının etkileri nelerdir?

Oldukça rekabetçi bir organizasyonel ortamın temel etkilerinden biri ilişkiler arası çatışmadır. Oslo’daki Ulusal Mesleki Sağlık Enstitüsü konuyla ilgili çok aydınlatıcı bir analiz yayınladı. Rekabet nedeniyle iş arkadaşları arasında yaşanan bu sorunlar çoğu zaman hastalık iznine yol açmaktadır. Ayrıca aşağıdaki sonuçlar da mümkündür:

 • Stres ve kaygı ortaya çıkar.
 • Dürüst olmayan veya etik olmayan davranışlar olabilir.
 • Meslektaşlar arasında işyerinde zorbalık dinamikleri ortaya çıkabilir.
 • Yüksek rekabet gücü üretkenliği ve yenilikçiliği azaltabilir.
 • Bazen rekabetçilik konformizme dönüşür. Kişilikleri nedeniyle bu dinamiklerden kaçınan ve bu tür zorlukları minimum düzeyde yaparak atlamayı tercih eden birçok kişi var.

Kendiyle yarışan, her geçen gün kendini geliştirip ne kadar ileri gidebileceğini göstermesi gereken insanlar var.

Ayrıca şunu da okumak isteyebilirsiniz: Deutsch ve Krauss Deneyi: İşbirliği ve Rekabet

İç rekabetin rehberliğinde çalışanın faydaları

Bu noktada rekabetçi bir çalışma ortamının her zaman etkili olmadığını zaten biliyoruz. Bu boyutun ideal olmasını ve iyi sonuçlara ulaşmasını sağlamak için kuruluşların mekanizmaları düzenlemekten ve bakımını üstlenmekten sorumlu olduklarının bilincindeyiz. Benzer şekilde, böylesine zorlu bir sosyal bağlamda şirketlerin bu öngörülemeyen dalgalanmalara mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlaması gerektiği de inkar edilemez.

Bu bağlamda, ilgili bir psikolojik dinamiğin altını çizmeye değer. Dış faktörler tarafından motive edilmeyen, kişisel rekabet gücü yüksek olan çalışanlar var. Çalışmaları sürekli zorluklara göğüs gererek ve onları yenerek içsel gelişime dayalı olan insanlar vardır; bu şekilde benlik kavramlarını oluştururlar.

Bu kişilik faktörü, şirketlerin bu davranışlara değer verme ve teşvik etme koşullarını kendileri sağladığı sürece, çalışma ortamları için büyük önem taşımaktadır. İşlevsiz şirketler çoktur ve insan unsuruna değer vermeyen ve yalnızca üretkenliğe öncelik veren şirketler de vardır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Beersma, B., Hollenbeck, J.R., Humphrey, S.E., Moon, H., Conlon, D.E., & Ilgen, D.R. (2003). Cooperación, competencia y desempeño del equipo: hacia un enfoque de contingencia. Diario de la Academia de Administración, 46(5), 572–590. https://www.researchgate.net/publication/298973953_Cooperation_Competition
 • Bhawsar, P., & Chattopadhyay, U. (2015). Competitiveness: Review, Reflections and Directions. Global Business Review16(4), 665-679. https://www.researchgate.net/publication/280568301_Competitiveness_Review_Reflections_and_Directions
 • Christiansen, F.B., Loeschcke, V. (1990). Evolution and Competition. In: Wöhrmann, K., Jain, S.K. (eds) Population Biology. Springer, Berlin, Heidelberg. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-74474-7_13
 • de Waal-Andrews, W., & van Beest, I. (2018). A sweeter win: When others help us outperform them. Journal of Experimental Social Psychology74, 218–230 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103117301750
 • Goleman, Daniel (2013) Focus: Desarrollar la atención para alcanzar la excelencia. Kairós. https://www.academia.edu/40802329/Daniel_Goleman_Focus_Desarrollar_la_atenci%C3%B3n_para_alcanzar_la_excelencia_Traducci%C3%B3n_del_ingl%C3%A9s_de
 • Sterud, T., Marti, A. R., & Degerud, E. (2022). The Relationship between Workplace Conflicts and Subsequent Physician-Certified Sick Leave: A Prospective Population Study. International journal of environmental research and public health19(10), 6047. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9140725/
 • Wang, H., Wang, L., & Liu, C. (2018) Employee Competitive Attitude and Competitive Behavior Promote Job-Crafting and Performance: A Two-Component Dynamic Model. Frontiers in Psychology, 9:2223. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02223/full
 • Xie, S., Meng, X., Li, C., & Liu, D. (2023). Can trait competitiveness foster positive outcomes? The role of perceived insider status and leader competitiveness. Personality and Individual Differences202, 111968.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886922004731

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.