Logo image
Logo image

Çalışma Ortamına Yönelik 7 Rekabet Stratejisi

5 dakika
Çalışma ortamında sağlıklı ve etkili rekabet stratejilerinin uygulanması şirketlerin verimliliğini artırmaktadır.
Çalışma Ortamına Yönelik 7 Rekabet Stratejisi
Son Güncelleme: 12 Kasım, 2023

Çalışma ortamı için iyi rekabet stratejisi uygulamak bir şirketin gidişatını değiştirir. Yöneticiler ve insan kaynakları ekibi bu alanda sağlıklı ve verimli bir metodoloji tasarlarsa sonuçlar fark edilir olacaktır. Yalnızca kuruluşun kendisi daha verimli hale gelmekle kalmayacak, aynı zamanda çalışanlar da kendilerini daha motive hissedecek.

İktisat alanında akademik uzman olan Michael E. Porter’ın Rekabet Stratejisi adında tanınmış bir kitabı vardır. Bu çalışmada böyle bir amacı gerçekleştirmenin anahtarlarını ele alıyor. Hedefleri netleştirmek, ekipleri cesaretlendirmek veya çatışma çözümünü desteklemek büyük değer taşıyan omurgalardır. Aşağıdaki metinde size bu amaca ulaşmanız için gerekli tüm araçları vereceğiz.

Giderek daha dinamik hale gelen küresel pazarda, şirketlere rekabetçi bir iç ortam sağlamak, doğru şekilde yapıldığı sürece öngörülerini artırabilir.

Çalışma ortamı için rekabetçi stratejiler

Gerçekten “sağlıklı” bir rekabet ortamı yaratma şansı var mı? Cevap evet ve bu durumlarda en iyi taktik, çalışma ortamının kalitesini düşürmeden rekabet gücünü artırmaktır. Global Business Review bir makalesinde, bu terimin artık popüler olmasına rağmen onu doğru yöne itmek için bir revizyon gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Bunu doğru yapmanın bir yolu, kişisel gelişimi ve başarma yeteneğini teşvik eden ve teşvik eden motivasyonel bir yaklaşım kullanmaktır. Her ne kadar belli miktarda stresten muaf olmayan deneyimler olsalar da, onlara bunu yönetebilecek beceriler de kazandırılmalıdır. Esasen, rekabetçi davranışlar yoluyla işçilerin çabalarını en üst düzeye çıkarmak, aşağıda size anlatacağımız uygun bir tasarımı gerektirir.

1. Hedefleri tanımlayın ve bağlılığı teşvik edin

Bir lider olarak rekabetçi stratejiler uygulamak istiyorsanız öncelikle organizasyon kültürünün bileşenlerini netleştirmeniz tavsiye edilir. Çalışanlarınızın şirketi tanımlayan değerleri, inançları ve hedefleri bilmesi gerekir. BMC Sağlık Hizmetleri Araştırması bir yayında bu amacın önemini vurguluyor.

Çalışma ortamında rekabet gücünü artırmak için aşağıda listeleyeceğimiz bazı ön yönergelerle başlamanız tavsiye edilir:

 • Çalışanlarınıza şirketin hedeflerinin ne olduğunu açıklayın.
 • Ekip için belirlenen hedeflerin çok net olduğundan emin olun.
 • Hedeflere bağlılıklarını hissetmeleri için motive edin ve ilham verin.
 • Bir takım olduklarını ve tüm üyelerin ilgili olduğunu görmelerine izin verin.
 • Hedeflere nasıl ulaşıldığını değerlendirmek için düzenli toplantılar yapın.
 • Fikirlerin, önerilerin ve görüşlerin ifade edilmesini destekleyin.

2. Birbirleriyle rekabet eden işbirlikçi çalışma ekipleri oluşturun

Birbirlerine meydan okumak için küçük işbirlikçi gruplar oluşturmak yeniliği teşvik edebilir. Şirketin özellikleri buna izin veriyorsa bu olumlu bir stratejidir. Bir yandan sinerjiyi birleştirecek insanlardan oluşan ekipler oluşturuyorsunuz; diğer yandan çeşitli departmanlar arasındaki rekabeti artıracaksınız; bunların hepsi üretkenlikte açıkça görülüyor. Örneğin şu adımları takip edebilirsiniz:

 • Birkaç çalışandan oluşan birkaç ekip oluşturun ve onlara benzer hedefler verin.
 • Her takımın diğerlerinden daha iyi sonuçlar elde edebilmesi için işbirliği içinde çalışması gerekir.
 • Onları cesaretlendirin ve düzenli olarak geri bildirimde bulunun.

3. Teşvikleri belirleyin

Elde edilen başarıları ödüllendirmezsek çalışanların çabalarına ve kişisel gelişimlerine başvurmanın hiçbir anlamı yoktur. Psikolojide Sınırlar, bir makalede teşvikler ve bunların faydaları hakkında konuşuyor ve bunların motivasyonu nasıl artırdığına değiniyor. Bunu yapmak için aşağıdaki önerileri aklınızda bulundurun:

 • Övgü ve sözlü takviyeden yararlanın.
 • Farklı türde teşvikler oluşturun: Örneğin ikramiyeler veya izin günleri.
 • Bir grubu veya kişiyi teşvik etmek asla bu amaçlara ulaşmayanlara yaptırım uygulanması anlamına gelmemelidir.
 • Başlangıçtan itibaren belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda elde edilebilecek teşvikleri netleştirin.

Bir çalışma ortamında sağlıklı rekabet gücü, liderin teşviklerinden ve geri bildirimlerinden yararlanır.

4. Uygun araçları sağlayın

Bir kuruluş, çalışanlarına işlerini yürütmeleri için uygun araçları sağlamalıdır. Bu nedenle rekabet kültürünü hayata geçirmek istiyorsanız öncelikle firmanın uygun ve yeterli kaynaklara sahip olup olmadığını değerlendirmelisiniz. Verimli, yenilikçi ve üretken çalışma ancak koşullar ideal olduğunda gerçekleşir. Bazı önerilere bakın:

 • Yenilikçi medya sağlayın.
 • Şirketin kaynaklarının yeterli olup olmadığını değerlendirmek için denetimler yapın.
 • İşçilerin sürekli eğitimini uygulamak ve buna yatırım yapmak önemlidir.
 • Çalışanların bu konudaki ihtiyaçlarını sunmak için periyodik toplantılar yapın.

5. Etik bir çalışma kültürünü teşvik edin

Kişilik ve Bireysel Farklılıklar dergisinde bildirilen araştırma, rekabetçi ortamlar için ideal kişilik özelliklerine sahip olanların olduğunu gösteriyor. Yani bu bağlamlarda motive olanlar var. Öte yandan diğerleri kendilerini daha çekingen hissediyorlar.

Benzer şekilde, işçiler arasındaki rekabetin zaman zaman dürüst olmayan veya etik olmayan davranışlara yol açabileceği gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Bu kaçınılması gereken bir değişkendir. Bakalım nasıl:

 • Hangi etkinliklerin gerçekleştirilemeyeceğini belirtin.
 • Bu davranışların yaptırımını düzenleyen bir belge tasarlayın.
 • Bu bağlamda dürüst olmayan eylemleri bildirecek kanallar oluşturun.
 • İnsan kaynaklarından bu konuda önleme eğitimleri uygulayın.

6. Beceri, çatışma çözümü ve duygusal zeka eğitimi

İş ortamında rekabetçiliğe yönelik en ilginç stratejilerden biri duygusal zeka eğitimidir. Bu beceriler sayesinde çalışanın duygularını düzenlemesi, iyi iletişim kurması, empati kurması ve motivasyonu oluşturması sağlanır. Bu faydaların bir örneği Avustralya’daki La Trobe Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada bulunmuştur.

Ayrıca ve daha az önemli olmayan bir nokta da, işçiler arasında gerginlik ve sorunlardan kaçınmak için onları çatışma çözümü konusunda eğitmek iyi bir fikirdir. Bu şekilde ve bu iki alanla, saygılı ve sağlıklı rekabetin hakim olduğu bir organizasyonel ortam yaratılmış olur.

Bazen son derece rekabetçi çalışma ortamları, çalışanlar arasında taciz gibi dürüst olmayan davranışlara yol açabilmektedir.

7. Geribildirim sunmanın önemi

Bir organizasyonun lideri olarak örnek teşkil etmek ve şirketteki her akış ve sürecin parçası olmak çok önemlidir. Rekabetçiliğin verimliliği, yenilikçiliği ve daha iyi üretkenliği artırmasını istiyorsanız geri bildirim sunmalısınız (Hardavella ve diğerleri, 2017). İzleyebileceğiniz metodolojiyi not edin:

 • Takımın moralini yükseltin.
 • Kişisel gelişimi teşvik edin.
 • Onlara motive edici zorluklar sunun.
 • Yapıcı, olumlu ve cesaretlendirici olun.
 • Çalışanların çabalarını takdir edin.
 • Onlara değerlerine güvendiğinizi gösterin.
 • Çalışmalarını geliştirmek için rehberlik sunar.
 • Bireysel ve grup toplantıları düzenleyin.
 • İşçinin ihtiyaçları konusunda endişelenin.

Rekabet stratejilerini hatalı bir şekilde uygulayıp uygulamadığınızı nasıl anlarsınız?

Bazen iş ortamına yönelik yeni rekabet stratejileri uygulamaya koyarken elde ettiğimiz sonuçlar başarısız oluyor. Bize şaşırtıcı gelse de bu uygulamada başarısız olan şirketler var. Bir kuruluş, çalışanların koşulları yerine üretkenliğe öncelik verdiğinde sorunlar ortaya çıkar.

Bu durumlarda önerilen şey, rekabetçilik kültürünün uygulanmasının etkilerini değerlendirecek mekanizmalar oluşturmaktır. Şirket psikologları veya insan kaynakları ekibi çalışma ortamının kalitesini değerlendirmelidir.

Rekabetçi çalışma senaryolarında her zaman aşılmaması gereken ahlaki sınırların bulunduğunu dikkate almak belirleyicidir. Dolayısıyla bir çalışan, çalışma arkadaşlarını “düşmanı” olarak gördüğünde, işlevsiz davranışların ortaya çıkması uzun sürmez.

Düşmanlığın hakim olduğu bir çalışma ortamı kuruma fayda sağlamaz. Rekabetçilik kültürünün yanlış yönlendirildiğini gösteren dinamikler şunlardır:

 • Zorbalık durumları.
 • Stresli çalışanlar.
 • Sorunların birikmesi.
 • Yenilikçi fikirler ortaya çıkmaz.
 • Her zaman iç çatışmalar vardır.
 • İşçilerin cesareti kırılmış halde geliyor.
 • Zayıf iletişim hakimdir.
 • Bazı işçiler şirketten ayrılıyor.
 • Kaygı ve depresyon nedeniyle iş kaybı.
 • Gecikmeler ve devamsızlıklar meydana gelir.
 • Verimlilikte bir artış yok.
 • Çok çabalamayan konformist çalışanlarınız var.

Yetersiz uygulanan rekabet edebilirlik sorunları nasıl çözülür?

Bu sorunları çözmek istiyorsanız uyguladığınız rekabet edebilirlik stratejilerinizi tamamen yeniden formüle etmeniz gerekiyor. Bunun için tüm departmanlar arasında ortak toplantılar yapılarak durum hakkında bilgi edinilmeli ve değişiklik yapılmalıdır.

Yalnızca çalışana önem verildiğinde ve teşvik edildiğinde onun bağlılığını ve şirketin başarısını elde edebileceğinizi unutmayın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Beersma, B., Hollenbeck, J., Humphrey, S., Moon, H., & Conlon, D. (2003). Cooperation, Competition, and Team Performance: Toward a Contingency Approach. The Academy of Management Journal. 46. 572-590. https://www.researchgate.net/publication/298973953_Cooperation_Competition
 • Bhawsar, P., & Chattopadhyay, U. (2015). Competitiveness: Review, Reflections and Directions. Global Business Review, 16(4), 665-679. https://www.researchgate.net/publication/280568301_Competitiveness_Review_Reflections_and_Directions
 • Christiansen, F.B., Loeschcke, V. (1990). Evolution and Competition. In K.Wöhrmann, S, Jain. (Eds). Population Biology (pp. 367–394). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-74474-7_13
 • de Waal-Andrews, W., & van Beest, I. (2018). A sweeter win: When others help us outperform them. Journal of Experimental Social Psychology, 74, 218–230 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103117301750
 • Goleman, D. (2013). Focus: Desarrollar la atención para alcanzar la excelencia. Kairós. https://www.academia.edu/40802329/Daniel_Goleman_Focus_Desarrollar_la_atenci%C3%B3n_para_alcanzar_la_excelencia_Traducci%C3%B3n_del_ingl%C3%A9s_de
 • Hardavella, G., Aamli-Gaagnat, A., Saad, N., Rousalova, I., & Sreter, K. B. (2017). How to give and receive feedback effectively. Breathe (Sheffield, England)13(4), 327–333. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5709796/
 • Karimi, L., Leggat, S. G., Bartram, T., Afshari, L., Sarkeshik, S., & Verulava, T. (2021). Emotional intelligence: predictor of employees’ wellbeing, quality of patient care, and psychological empowerment. BMC Psychology9(1), 1-7. https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-021-00593-8
 • Liu, W., & Liu, Y. (2021). The impact of incentives on job performance, business cycle, and population health in emerging economies. Frontiers in Public Health9, 778101. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.778101/full
 • Porter, M. (2009). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Pirámide. https://books.google.es/books/about/Competitive_Strategy.html?id=Nl21AAAAIAAJ&redir_esc=y
 • Sterud, T., Marti, A. R., & Degerud, E. (2022). The Relationship between Workplace Conflicts and Subsequent Physician-Certified Sick Leave: A Prospective Population Study. International journal of environmental research and public health, 19(10), 1-10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9140725/
 • Tsai, Y. (2011). Relationship between organizational culture, leadership behavior and job satisfaction. BMC Health Services Research11(1), 1-9. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-98
 • Xie, S., Meng, X., Li, C., & Liu, D. (2023). Can trait competitiveness foster positive outcomes? The role of perceived insider status and leader competitiveness. Personality and Individual Differences, 202, 111968. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886922004731

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.