Nöroetik Özellikleri ve Gelişimi

Ağustos 17, 2019
Bu yazıda, nöroetiğin temelleri ve çalışmanın birincil dalları hakkında bilgi edinin. Bu özel disiplinin gelecekteki araştırmalar için neden büyük potansiyele sahip olduğunu keşfedin.

Nöroetik, son yıllarda yapılan sinirbilim araştırmalarındaki artıştan ötürü uluslararası bilim camiasında yol gösterici bir disiplindir.

Bununla birlikte, beyin araştırmalarının etik ve sosyal etkilerini incelemek için farklı alanlardan bir grup uzmanın bir araya geldiği bir çalışma alanı olarak nöroetik 2002 yılında ortaya çıkmıştır. Klasik biyoetiğin, sinirbilimin belirli etik konularına değinemeyecek kadar genelleşmiş olduğunu düşünüyorlardı.

2003 yılında, Sinirbilim Derneği, ilk nöroetik konferansını düzenledi. Uluslararası Nöroetik Derneği 2006 yılında kuruldu. Örgütün üyeleri, nörobilimin ilerlemelerinin sosyal, yasal, politik ve etik çıkarımları hakkında endişe duyan profesyonellerdir.

Gördüğünüz gibi, nöroetik nispeten yenidir. Bu yazıda, başlangıçtan günümüze nöroetik gelişimine bakacağız. Nöroetik tarihine genel bakış, bu gelişen bilim hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

beyinde çarklar

Nöroetik Kökenleri

Nöroetiğin nasıl bir bilim haline geldiğini anlamak için, sinirbilimlerinin disiplinlerarası yapısını göz önünde bulundurmalısınız. Nöroetik alanı, sinir sistemini inceleyen çok sayıda disiplinin sonucudur.

Zamanla, disiplinler arası anlayışa duyulan ihtiyaç arttı ve araştırmacılar etik meseleler konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlardı. Böylece sinir sistemi ve zihin-beyin ilişkisi hakkında klasik sorular ortaya çıktı.

Tüm bu faktörlerin yanı sıra, biyoetik de çok gelişti. Biyoetik, biyoloji ve tıp gibi yaşam bilimlerinin etik yönlerini inceler. Biyoetik alanındaki gelişmeler, nörobilimcileri önemli etik ve ahlaki sorulara ayak uydurmaya itmiştir.

Öte yandan,nörobilimin paralel ilerlemesinin sonucu, araştırmanınbilişsel ve duygusal işlevler ve patolojiler gibizihinle ilgili konulara yöneldiği anlamına geliyordu.

Böylece, nöroetik bu alanlarda araştırma için yeterli prensiplerin oluşturulmasıyla ilgili bir disipline ihtiyaç duyulması nedeniyle doğdu.

2002 San Francisco Toplantısı

Stanford Üniversitesi ve California Üniversitesi, 2002 yılında San Francisco’da nöroetiğin başlangıcını bağımsız bir bilim disiplini olarak belirleyen bir toplantı düzenledi. Konferansa yaklaşık 150 nörobilimci katıldı. Birlikte, nöroetik temellerini ortaya koydular.

Konferans sırasında, katılımcılar bir nöroetik tanımı ve çalışma kapsamı oluşturdu:

“Beyin hakkındaki bilimsel bulgular tıbbi uygulamaya, yasal yorumlara ve sağlık ve sosyal politikaya taşındığında ortaya çıkan etik, yasal ve sosyal soruların incelenmesi. İnsan beyninin ıslahı ya da endişe verici manipülasyonunun tedavisi, mükemmelleştirilmesi ve karşılanması ile ilgili doğru ve yanlış, iyi ve kötü olanların incelenmesi.”

Bir tanım bulsalar da, araştırmacıların hala ayrıntılı hale getirmeleri gereken çok şey vardı. Özellikle karmaşık olan bir özellik, neredeyse odağının tümünün sinir sistemi hastalıkları üzerinde olmasıdır.

Diğer bir sorun ise, psikoloji gibi bilimlerin zarar görmesinin önlenmesine ve sinir sisteminin işlevsel yönüne dikkat edilmemesiydi. Görebildiğiniz gibi, daha geniş ve daha kapsamlı bir nöroetik perspektifine ulaşmak için daha uzun bir yolumuz var.

insan beyni çarklar

Nöroetik Özellikleri ve Gelişimi

Dört ana çalışma alanının gelişiminin bir yansımasıdır:

  • Sinirbilimi ve benlik. Sinirbilim, özgürlük ve insan sorumluluğu arasındaki ilişki. Aynı zamanda kişilik, davranış ve duyguların biyolojik temellerini de inceler.
  • Sinirbilimi ve sosyal uygulamalar. Bu araştırma sosyal patolojilere, hafıza ve öğrenme süreçlerine odaklanmaktadır. Ayrıca, bazen adli nöropsikiyatriyle örtüşen kişisel ve cezai sorumluluğu da inceler.
  • Sinirbilim etiği ve pratiği. Bu çalışma alanı, klinik uygulama etiği ile ilgilidir. Nöroşirürji, psikofarmasötikler, genetik terapi, sinir protezleri vb. gibi şeyleri kapsar. Ayrıca sinir patolojilerine dair araştırma ve tedavi yaklaşımlarını adapte etmeye çalışır.
  • Sinirbilim ve halk söylemi. Bu, sinirbilimler ve sinirbilim araştırmacılarının akademik oluşumu arasındaki ilişkilere işaret eder. Aynı zamanda açıklama ve sosyal medya ile ilişki gibi şeyler ile ilgilidir.

Sonuç olarak, nöroetik, gelecekteki muazzam potansiyeli ve uzun vadeli hedefleri ile nispeten yeni bir multidisipliner bilimdir. Verimli bir araştırma alanıdır ve olmaya devam edecektir.

  • Bonete, E. (2010). Neuroética práctica. Descleé de Brower.
  • Cortina, A. (2010). Neuroética:¿ Las bases cerebrales de una ética universal con relevancia política?. Isegoría, (42), 129-148.
  • Evers, K. (2011). Neuroética. Cuando la materia se despierta(Vol. 3071). Katz editores.
  • Marcus, S.J (2002). Neuroethics. Mapping the Field. The Dana Press.
  • Orts, A. C. (2012). Neuroética y neuropolítica: sugerencias para la educación moral. Tecnos.