Maudsley Yaklaşımı: Anoreksiya Nervoza için Aile Tedavisi

Maudsley yaklaşımı gençlerde anoreksiya nervoza tedavisi için deneysel destekli, aile odaklı bir terapidir. Diğer yaklaşımların aksine, aileyi veya hastayı suçlamaz.
Maudsley Yaklaşımı: Anoreksiya Nervoza için Aile Tedavisi
Cristina Roda Rivera

Yazan ve doğrulayan psikolog Cristina Roda Rivera.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Maudsley yaklaşımı anoreksiya nervozadan muzdarip, 18 yaşın altındaki kişiler için aile odaklı bir terapidir. Bu metodu, Londra’daki Maudsley Hastanesindeki Christopher Dare ve iş arkadaşları oluşturmuştur.

Anoreksiya nervoza, ilk kez, 125 yıldan daha fazla bir süre önce keşfedilmiştir. Bu rahatsızlık hala hastaları, ailelerini ve hatta doktorları bile şaşırtmaktadır. Kesin olan şey ise tedavilerin genel olarak geri kilo alma konusunda etkili olmasıdır.

Buna rağmen, bu durum çoğunlukla kişinin ailesine, sosyal ve eğitim hayatına zarar verir. Ek olarak da kilo almak tek başına yeterli değildir, rahatsızlığın tekrar nüksetmesi yaygın bir durumdur.

Anoreksiya nervoza için Maudsley yaklaşımı Maudsley Hastanesinin sunduğu, pahalı yatış programlarına alternatif ve ayakta tedaviden oluşan başarılı bir programdır.

Anoreksiya Nervoza Tedavisi için Maudsley Yaklaşımı

Anoreksiyadan muzdarip gençlere yönelik etkin ayakta tedaviler için profesyoneller çok az kontrollü klinik deneyler yapmıştır. Bu araştırma çok kapsamlı olmasa da, son zamanlarda ergen anoreksiya nervoza tedavisi üzerine yayınlanan raporlar, Maudsley yaklaşımının etkisi konusunda çok cesaret verici olmuştur.

İngiltere’de National Institute for Health and Care Excellence (NICE)’de yürütülen çalışmalar değerlendirildikten sonra, doktorlar tüm sağlık merkezlerinin bu rahatsızlık üzerinde, aile odaklı bir terapiye öncelik vermesi gerektiği sonucuna vardı. Bu yüzden, Maudsley yaklaşımı da bu konuda çok uygun bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Birçok kitapta bununla ilgili bilgi bulabilirsiniz.

Ek olarak, bu yaklaşım, kişinin hastalığı üzerinde karar verilen yanlış sebepleri düzeltmeyi amaçlamaktadır. Bu rahatsızlığın sorumlusunun aile veya kişi olmadığını anlatmaya çalışmaktadır. Bu yüzden bu metod, anoreksiya etiyolojisine teorik olarak agnostik bir yaklaşım benimser.

Maudsley Yaklaşımının Aşamaları

Bu yaklaşımın üç aşaması vardır. Burada, kişi ve ailesi yaklaşık 12 ay boyunca 15-20 terapi seansından oluşan bu aşamaları tamamlar.

Maudsley Yaklaşımı 1. Aşama: Kilo Alımı

Kilo alımı olarak bilinen birinci aşamada, terapist anoreksiya nervoza ile bağlantılı yanlış beslenmenin ciddi tehlikelerine odaklanır. Hipotermi, büyüme hormonlarındaki değişiklikler, kardiyak işlev bozuklukları, bilişsel ve duygusal değişimler gibi semptomlardan bahseder.

Bu aşama süresince, profesyonel, kişinin tipik aile iletişim şemasını ve yeme alışkanlıklarını değerlendirir. Çocuğun kilo alımı süresince, ebeveynlerin de bu konudaki destek verici çabasına mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya çalışır. Bu aşamanın büyük bir kısmı ebeveynleri kilo alımı başarısı konusunda eğitmekten oluşur.

Genç bireyin kardeşleri ve arkadaşları ile ilişkilerini de yeniden inşa etmesi de çok önemlidir. Bu onların daha güçlü olmasına yardımcı olur, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki “dahil olma” yerine, yaşına uygun ilişkiler kurmasını sağlar.

maudsley yaklaşımı

2. Aşama: Hastanın Beslenmesinde Kontrolü Geri Kazanması

İkinci aşama, genç bireyin yiyecek üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına yardımcı olmak için ebeveynleri teşvik etmeye odaklanır. Semptomlar hala terapist ve aile arasındaki ana tartışma konusudur. Buna rağmen, terapist yavaş yavaş kilo almayı teşvik eder.

Bu aşamada ayrıca aile ilişkilerindeki problemleri veya zorlukları da belirlemek önemlidir. Bu konuya dahil olan herkes, ailenin ertelediği büyün sorunları belirlemek için birlikte çalışır. En önemlisi de, profesyonel, bu problemlerin bazılarının kilo alımı üzerindeki etkisini analiz eder.

3. Aşama: Sağlıklı bir Kimlik Edinmek

Üçüncü aşama, kişi kendisini aç bırakmayı bıraktığında ve ideal kilosunun %95’ini koruyabildiğinde başlar. Bu aşamada tedavinin odak noktası değişmeye başlar. Burada, anoreksiya nervozanın bu durumdan muzdarip kişi üzerindeki etkileri analiz edilmeye başlanır. Bu çalışma süresince, genç birey sağlıklı bir kimlik oluşturmaya başlar. Bu, ergenliğin temel sorunlarının gözden geçirilmesinin yanı sıra, hasta için daha fazla kişisel bağımsızlık desteği anlamına gelir.

Bu noktadan itibaren, terapist, uygun ebeveynsel sınırların oluşturulması üzerinde çalışır ve çocuğun doğru bir şekilde özgürlüğüne sahip olması için ebeveynlerin hayatlarını tekrar organize etmeye yardımcı olur.

konuşan kızlar

Maudsley Yaklaşımı Umut Vaat Ediyor

Kısacası, bu yaklaşım nispeten daha kısa bir süre (üç seneden daha az) için bu hastalıktan muzdarip olan gençler için büyük umut vaat etmektedir.

Aile odaklı bu tedavi hastaneye yatmayı önleyebilir ve genç bireye iyileşmesinde destek olabilir. Çünkü hastanın ebeveynleri de tedavide bir kaynak olarak aktif rol oynamaktadır.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.