Güven Aşılayan 10 Söz

Güven ilişkilerimizin mihenk taşıdır. Kendinize ve çevrenize güven duymanızı sağlayacak 10 güzel sözü sizin için derledik.
Güven Aşılayan 10 Söz
Sergio De Dios González

Yazan ve doğrulayan psikolog Sergio De Dios González.

Son Güncelleme: 01 Ocak, 2021

Güvenle veren söz okumak için zaman ayırmak her zaman iyi bir şeydir. Çok büyük öneme sahip olan bir değer olmakla beraber aynı zamanda da çok kırılgan bir özelliğe sahiptir. Güveni kazanmak zordur ve bir kere kazanıldığında kolayca kaybedilebilir Bu yüzden güvenimizi sürekli beslemeliyiz ve kaybolduğunda ise güvenimizi yeniden inşa etmenin yollarını bulmalıyız.

Etimolojik olarak, güven kelimesi özgüven kelimesi ile ilgilidir. Latin kökenlidir. Con ve fidö sonekini içerir. Dolayısıyla, kökeni açısından bu kelime “tüm inanç” veya “mutlak inanç” anlamına gelir.

“Sözlerinizi tutun ve tutarlı olun. Başkalarının güvenebileceği türden bir kişi olun.”

– Roy T. Bennett

Güven, her şeyin beklediğiniz ve istediğiniz gibi olacağına inanmaktır. Herhangi bir durumda ya da kendimizle ilişkili konularda bir ya da daha fazla insana kadar umut beslememiz, güven duymamız anlamına gelir. Güven duygusu ilişkilerdeki bağları pekiştirir ve kendimize yöneldiğinde ise öz saygıyı güçlendirir. Güvenle ilgili ifadeler bize sadece bu değerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır.

Güven hakkında bilmeniz gereken söz

Bu söz, güven konusunda içimize işleyen alıntılardan biridir: “Güven, birisi savunmasız olduğunda ve bundan yararlanılmadığında yaratılır.” Bu söz Bob Vanourek tarafından söylenmiştir ve güvenin kaynağının somut gerçeklerle kanıtlanmış değerli davranışlarda olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.

güven veren insanlar
zaman“Eskimek, şu dört şeyin dostu gibi görünür; Eski odun yakmak için en iyisidir, eski şarap içmek için en iyisidir, eski arkadaşlar güvenmek için ve eski yazarlar ise okumak için en iyisidir.”

Güven aynı zamanda hayata karşı evrensel bir tutumdur. Hellen Keller’in yazdığı güven ile ilgili cümlelerden biri bize bunu hatırlatır. Şöyle der: İyimserlik, bizi başarıya götüren bir inançtır. Umut ve güven olmadan hiçbir şey yapılamaz ”.

Aynı şekilde Albert Einstein, birisine ne zaman güvenilebileceğimizi ve ne zaman güvenemeyeceğimizi bize gösteren işaretler olduğunu söylemektedir. Bu konuda şu bilge ifadeleri söylemiştir: “Küçük meselelerdeki gerçekliğe pek aldırış etmeyen kişiler, önemli meselelerde güvenilir olamazlar.”

Kişinin kendine olan güven

Güvenle ilgili bazı ifadeler, öncelikle güvenin kendimize yönelik olması gerektiğini vurgular. Henry David Thoreau bu açıdan şunu söylemiştir: “Hayallerinize ulaşma yolunda güvenle gidin. Hayal ettiğiniz hayatı yaşayın”. Bu hedeflerimize güvenmek için güzel bir çağrıdır.

söz veren adam

William Jennings Bryan, kendimize olan güvenimizi artırmak için bize mükemmel tavsiyeler sunmaktadır. Onun görüşüne göre başarıya şu şekilde ulaşılır: “Özgüveni geliştirmenin yolu, korktuğunuz şeyi yapmak ve başarılı deneyimlerinizi bir kenara yazmaktır.” Bu harika bir stratejidir. Çünkü güven eksikliği korkudan doğar ve onunla yüzleşmek bizi bu eksiklikten kurtarır.

Diğer taraftan, Elizabeth Gilbert da bize güven konusunda en harika sözlerden birini söylemiştir: “Umuda doğru açılamamak güveni engelleyen bir şeydir ve güvenin engellenmesi ise mahvolmuş hayallerin sebebidir.” Bu çok doğru bir ifadedir. Bazen içine düştüğümüz kısır döngüyü gösterir: güven eksikliği başarıyı engeller; ve başarı eksikliği de güveni zayıflatır.

Başkalarına güvenmek

Başkalarına güvenmeden gerçekten yaşayamazdık. Güvensizliğin ortasında kalmaya zorlandığımızda, hayatlarımız kötü şöhretli bir şekilde yoksullaşır. İki insan arasında güven inşa etmek kolay değil ancak buna değerdir. Bu erdem, insan ilişkilerinin sürdürülebilirliğini etkileyen belki de en önemli faktördür. Stephen R. Covey şöyle der: “Güven yüksek olduğunda, iletişim kolaylaşır, anlık ve etkili olur.”

Güven olduğu sürece her sorun çözülebilir. Aslında güven, tek başına tüm zorlukları çözen bir unsurdur. Mona Sutphen’in dediği gibi: “Çoğu iyi ilişki karşılıklı güven ve saygı üzerine kuruludur.”

güven veren söz

Aslında, güveni idealize etmemiz gerekir. Biz insanız ve sürekli hataya maruz kalırız. Bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla hata yaparlar. Eylemlerimizde mutlak tutarlılığı korumayı zor başarıyoruz. Önemli olan bir noktada başkalarını hayal kırıklığına uğratmamızdır. Elbette bu, zarar vermek veya ihanet etmek için yapılan kasıtlı eylem değildir.

Güven oluşabilmesi için, bir ilişkiye dahil olan kişilerin birbirlerini isteyerek incitmeme konusunda hemfikir olmaları gerekir. Bu bir gerçektir. İşte bu yüzden bu gibi durumlarda Ernest Hemingway’in şu güzel bir sözü işe yarar: “Birine güvenip güvenemeyeceğinizi bilmenin en iyi yolu güvenmektir.”

Güvenle ilgili bu ifadeler zaman zaman gözden geçirilmelidir. Tekrar etmekte fayda var: güven kırılgandır. Bu yüzden zaman zaman kaybetmemiz alışıldık bir durumdur. Bunun devam etmesine ve derinleşmesine izin vermemeliyiz. Güven, gerçek iyiliğe ulaşmada kullanılacak temel  unsurdur.

İlginizi çekebilir ...
Zihninizi Nasıl Besliyorsunuz, Farkında Mısınız?
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Zihninizi Nasıl Besliyorsunuz, Farkında Mısınız?

Duyduklarınız, gördükleriniz ve çevrenizdeki insanlar sizi besler. Zihninizi nasıl besliyorsunuz, öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bode, A., & Kushnick, G. (2021). Proximate and ultimate perspectives on romantic love. Frontiers in psychology, 1088.

Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.