Logo image
Logo image

Girişken İnsanların 7 Özelliği

4 dakika
Girişken İnsanların 7 Özelliği
Son Güncelleme: 31 Ocak, 2018

Girişken insanlar doğuştan böyle değildir, bu şekilde olmayı öğrenirler. Elbette belli özellik ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olan koşullar vardır. Ama nihayetinde hepimizin davranış şeklimizi değiştirerek daha yapıcı ve düzgün davranmak için çalışmamız gerekir. Girişken insanların, kolaylıkla tanımlayabildiğimiz bazı özellikleri vardır.

Girişkenlik, başkalarıyla samimi ve neşeli bir şekilde iletişim kurma, insanlar arasında güven sağlayan bir köprü kurma şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca kişinin kendisi ve başkalarına karşı gösterdiği ve karşılıklı saygıyı korurken diğer yandan da insan hakları ile başkalarına karşı olan sorumluluklarımız arasında denge sağlayan bir tavır olarak da tanımlanabilir.

Günlük yaşamlarımızda bunu pratiğe dökmek teoriden çok daha zordur. Girişken insanlar bu tavrı oluşturmak üzere bir araya gelmiş çaba ve eylemlerin meyvesidir. Nihayetinde bütün çabalarımız iyi yaşamaya giden uzun bir yolun parçasıdır. Bizi girişken kılan özellikleri tanımlamak için çaba göstermeye değer. Bu yazıda bu özelliklerin yedisinden söz edeceğiz.

“Girişken olmak ve saldırgan olmak arasındaki temel fark, kelime ve davranışlarımızın başkalarının haklarını ve iyiliğini nasıl etkilediğinde yatar.”

– Sharon Anthony Bower

1. Girişken insanlar saygının ne olduğunu bilirler

Saygı kelimesi, birine veya bir şeye değer verme veya onlara düşünceli bir şekilde davranma kapasitesi şeklinde tanımlanır. Girişken insanlar bu kapasiteyi geliştirir. Bunu kendilerine uygularlar ama her şeyden önce etraflarındaki insanlara, fikirlere, işe ve hatta hayvanlara da saygıyla yaklaşırlar. 

Öncelikle saygı, şiddeti terk etmek şeklinde ifade bulur. İstismar, hiçbir koşulda bir seçenek değildir. Eğer bir çatışma ya da anlaşmazlık söz konusuysa girişken insanlar öz saygılarını ve başkalarına duydukları saygıyı kullanarak başa çıkarlar bu durumla.

Bu saygı tavrı ayrıca çeşitli konsept, fikir ve ideolojilerde kendini gösterir. Bir kişi kendi inanç ve fikirlerini paylaşmasa bile girişken biri kimseye küçümseyici bir şekilde bakmaz. Girişken bir insan her insanın değerli olduğunu ve çabalarının gözardı edilemeyeceğini bilir.

Some figure

2. Başkalarıyla samimi bir şekilde ilişki kurarlar

Girişken insanların özelliklerinden biri, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmaya öncelik vermeleridir. Yalan ve ikiyüzlülüğe başvurarak iyi ilişkiler kurmayacaklarını bilirler. Bunun yerine kendilerini olduğu gibi gösterirler ve başkalarının da onlardan ne bekleyeceğini bilmesini bilirler.

Uzun vadede rahatsızlık yaratacak davranışlardan kaçınırlar; mesela, küçümseme ya da tenezzül etme gibi şeylerden uzak dururlar. Bir şeyi kabul etmiyorlarsa bunu doğruca söylerler. Çelişkilerden kaçınmak için kimliklerini feda etmezler. Aynı şekilde arkadaşlarını dikkatle seçerler. Biriyle samimi bir bağlantı kuramazlarsa o arkadaşlığı zorlamazlar. Faydacılıkla değil inançlarıyla motive olurlar.

3.Kendilerini anlar, kabul eder ve kendilerine değer verirler

Girişken insanlar öz güven sahibidir ama öz güvenleri kibir ya da üstünlük hissinden kaynaklanmaz. Kendileri oldukları için güven duyarlar çünkü kendilerini anlarlar: bu anlayış gözlemden kendini değerlendirmekten ve yapıcı bir iç diyalog kurmayı öğrenmekten gelir. Yani hem güçlü hem de zayıf yönleri oln insanlar olarak kendileri için sorumluluğu üstlenirler.

Kendini tanımaak anlamayı sağlar. Bunun sonucunda kendimizi kabul eder ve saygı duyarız. Girişkenlik mütevazı olmayı ve insanların kusursuz olmadığını anlamayı gerektirir. Bu, çeşitli bakımlardan büyümek ve kendinizi geliştirmek için irade ve motivasyonun olduğu bir “mükemmel olmama” hissidir.

Some figure

4. Kendilerini kontrol ederler ve duygusal bakımdan istikrarlıdırlar

Girişken insanlar duygularını düzenlemenin yollarını bulurlar. Bu yüzden tavırları genellikle sakin ve kontrollüdür. Hepimizin işlenmesi gereken duygu ve hislere sahip olduğumuzu anlarlar. Öfke ya da endişe duymuyor değillerdir. Sadece kontrolü kaybettikleri takdirde bu güçlü hislerin, uygunsuz bir şekilde ifade bulabileceğini anlamışlardır.

Bu prensip başkalarına karşı davranışlarında da geçerlidir. Girişken insanlar başkalarının hissettiklerini anlar ve empati duyar ve başkalarının da sakin hissetmesi için uğraşır. Girişken kişiler ateşe benzinle koşmaz suçlayacak birini bulması için başkalarını manipüle etmez ya da zayıflıklarına da işaret etmez. Başkalarının da kendilerine odaklanarak hiçbir durumda kontrolü yitirmemelerine yardım ederler. 

5. İletişim kurma becerilerini geliştirirler

Birçok sorun, yanlış iletişimden kaynaklanır. Aynı şekilde birçok sorun da iletişim ve diyalog yoluyla çözülür. Gerekli iletişim araçları doğru şekilde kullanılmazsa fikirlerimizi paylaşmak güçleşir. Dürüstlük, karşılıklı anlaşma için gerçek bir niyet, bir şeyi en iyi şekilde ifade etme becerisi ya da açıklıktan yoksun kalabiliriz.

Kendini tanıma ve düşünme bu iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. Bu da kişinin hissettiği şeyleri açık ve basit bir şekilde ifade edebilme becerisine işaret eder. Ayrıca başkalarının söylediklerini aktif bir şekilde dinleyebilme gücüne sahiptirler. Gerçek şu ki girişken insanlar, iletişimin kıymetini bilir ve iletişim kurma şekillerini iyileştirmek için yatırım yapmaya gönüllüdürler.

6. Girişken insanların özelliklerinden biri, sınır belirlemeyi bilmeleridir

Başkalarıyla her zaman mükemmel ilişkiler kuramayız. Gerçek şu ki bazen istismar etme eğiliminde olan ya da içerinde güceniklik hissini gizleyerek başkalarına zarar verme arzusunda olan kişilerle de karşılaşırız. Bu durum gerginlik yaratır. Girişken insanlar buna “yeter” der. Her şeyin bir sınırı olduğunu anlar ve açık bir sınır çizmeleri gereken durumlar olduğunu bilirler.

Aynı şekilde daima başkalarının beklenti veya arzularını karşılayamayız. Bu durum sonunda suçluluk veya suçlama duygusunu ortaya çıkarır ve kimi zaman bu duygular fark edilmez. Girişkenlik bunun yaşanmasına izin vermez: girişken bir kişi çatışma yaratmaksızın “hayır” demeyi bilir.

7. Duygusal olarak bağımsızdırlar

Girişken insanlar ayrıca reddedilme veya başkalarına gözardı edilmeyi hoş görüp asimile etmeyi bilir. Başkalarından onay almak ilgi görmek için hareket etmezler. İnançları ve gereksinimleriyle tutarlıdırlar. Diğer herkes gibi başkaları tarafından tanınmayı isterler. Fakat bu gerçekleşmezse kendi vicdanlarının tersi yönde hareket etme tuzağına düşmezler.

Some figure

Bu özelliklerin her birine sahip değiliz; yani yaptıkları ve söyledikleri her şeyde girişken davranan kişiler bulamayacağız. Hiç kimse tamamlanmış değildir, her konuda geliştirmemiz gereken yanlarımız vardır. Bu hedefe ulaşmak için denemek ve zamanla biraz daha gelişmek yeterlidir.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.