Logo image
Logo image

Ergofobi: İşten Korkma

4 dakika
Ergofobi: İşten Korkma
Tarafından yazılmıştır Francisco Pérez
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Bazıları diğerlerinden daha iyi bilinen yüzlerce fobi vardır. Bu çok sayıda fobiden biri de ergofobi olarak adlandırılır. Ergofobi kendine has bir fobidir. İrrasyonel ve aşırı iş korkusuyla şekillenir.

Ergofobisi olan insanlar işe gitmek zorunda kaldıklarında yüksek kaygı düzeylerine sahip olurlar. Korkuları, evden erken çıkmak ile ilişkili oluyor. Çok şiddetli durumlarda, iş gitmeyi bile önleyebilir.

Fobinin özellikleri nelerdir?

Bir fobinin tanımı, tehlikeli olmayan bir nesne veya durumun yoğun veya irrasyonel korkusudur. Bu kelime, “panik” anlamına gelen Yunan deyiminden gelir.

Yunan mitolojisinde de Phobos, aynı zamanda savaş tanrısı Aries ile aşk tanrıçası Afrodit’in oğludur. Korku ile kişiselleştirilmiştir. Büyük İskender her savaştan önce korkudan kurtulmak için Phobos’a dua ederdi.

Ergophobia kendine has birfobidir. Belirli fobilere sahip insanlar açıkça tanımlanmış nesnelerin veya durumların korku ve endişesinden mustariptir. Bunlar fobik uyarıcılar olarak adlandırılır. Bu durumda, uyarıcılar, işe gitme ya da işte başına gelebilecek olanlar ile ilgili olanlardır.

Some figure

Ergophobia, tıpkı diğer kendine has fobilerin yaptığı gibi, belirli özelliklere sahiptir. Genel olarak, tüm özel fobiler aşağıdaki özellikleri paylaşır:

  • Belirli bir nesneye veya duruma (yani, uçma, yükseklik, hayvanlar, iğneler, kan, vb.) ilişkin korku veya yoğun anksiyete.
  • Fobyaya neden olan nesne ya da durum her zaman ani bir korku ya da endişe yaratır.
  • Fobisi olan kişiler, korku veya yoğun kaygı ile söz konusu durumu veya nesneye karşı aktif olarak direnir.
  • Korku veya endişe, nesnenin veya durumun ortaya koyduğu gerçek tehlike ve sosyokültürel bağlam ile orantısızdır.
  • Endişe, korku veya kaçınma, klinik olarak önemli sorunlara neden olur. Bu problemler iş, sosyal yaşam veya diğer işlevsel açıdan önemli alanlarda meydana gelebilir.

İnsanların genellikle birden fazla fobisi vardır. Belirli fobisi olan kişilerin yaklaşık % 75’i birden fazla durumdan veya nesneden korkmaktadır.

Ergofobyanın kendine has özellikleri

Herkes iş yerinde farklı kaygı düzeyleri yaşayabilir. İşle ilgili kaygı patolojik değildir ve hatta normal olabilir. Sahip olduğunuz iş türüne göre de değişir. Başka bir deyişle, bu hislerin işinizin özellikleri ile bir ilişkisi vardır.

Bununla birlikte, ergofobisi olan insanlar irrasyonel bir biçimde, iş yerlerinden aşırı derecede korkarlar. Bu korku türü, normal çalışan bir insan deneyiminden çok daha büyüktür. Ek olarak, ergofobisi olan insanlar korkularının rasyonel olmadığını kabul eder. Durumun saçma olduğunu biliyorlar.

Ergofobiden mustarip bir birey, iş hakkındaki kaygılarının mantıksız olduğunun farkındadır. Onlara bunu söylemek için birine ihtiyaç duymazlar. Buna rağmen, çoğu zaman felç edici bir korku hissetmekten kaçınamazlar. Anksiyetesini kontrol edemezler. Korku ve endişe, tehdit edici uyaranla karşı karşıya kaldıklarında otomatik olarak ortaya çıkar ve panik yaparlar. Durumu daha iyi bir hale getirmek için yapabileceği neredeyse hiçbir şey yoktur.

Some figure

Ergofobi olarak nitelendirilebilmek için, birey, çalışmaya karşı sürekli bir korku hissetmek zorundadır. Bu, iş yeri veya iş türü değişse bile, her zaman işten korktukları anlamına gelir.

Ergofobinin bir başka özelliği de kaçınmadır. Ergofobi olan bireyler, her ne pahasına olursa olsun iş ile ilişkili tetikleyicileri önlemeye çalışırlar. En kötü senaryolarda, işlerini kaybedebilirler.

Ergofobyanın Nedenleri

Ergofobya, diğer özgül fobilerle aynı mekanizmalarla gelişir. Bir neden işte olumsuz ya da travmatik bir deneyim olabilir. Ama bu tek sebep değildir. Fobiler diğer mekanizmalarla da “öğrenilebilir”.

İnsanlar fobileri doğrudan veya dolaylı olarak edinebilirler. Bu edinme, bireyin kendisinin bir tür olumsuz deneyime sahip olması durumunda meydana gelir. Bir diğer durumda ise, travmatik bir olaya tanık olduklarında oluşabilir. Alternatif olarak, birisi onlara, başlarından geçen bir olayı anlatır. Ergofobi olan bireylerin doğrudan bir şartlanmış deneyime sahip olmaları büyük olasılıktır.

Şartlı deneyim, iki uyaran arasında bir ilişkidir. Uyaran 1 meydana geldiğinde, uyaran 2 belirir. Ergofobi durumunda, uyaran bir, iş yerindeki korkutucu bir deneyimdir, sonuç olarak, iş yerlerini bu olumsuz deneyimle ilişkilendirirler.

Sonuç olarak, iş yerine ilişkin uyaranlar kötü deneyimin olumsuz özelliklerine yol açar. Yani, kişi iş ile ilgili her ne ile yüzleşir ise, kaygıyla tepki gösterir. Bu huzursuzluk, korku, felaketle ilgili düşünceler, terleme gibi manalara gelebilir.

Birey, bu kaygı yanıtlarından kaçınmak ya da kaçmak istediği için, iş yeri ile ilgili herhangi bir şeyden kaçınmaya başlar. Kaçmayı başardıkları her zaman daha iyi hissederler. Sonuç olarak, kaçınmanın veya kaçmanın onlara huzur ve esenlik sağladığını öğreniyorlar.

Some figure

Ergofobi için bir çare var mı?

Ergofobi için tedavi, belirli fobiler gibi, oldukça spesifiktir. Herhangi bir fobi için tercih edilen tedavi, yanıtın önlenmesi ile birlikte maruz kalma tedavisidir. Kendinizi uyarana maruz bırakırsanız, endişenizi azaltabilir ve yukarıda tartıştığımız döngüyü bozabilirsiniz.

Ergofobiden mustarip olabileceğini düşünüyor musun? Eğer öyleyse, bir psikoloğa danışmanızı öneririz. Fobiler konusunda uzmanlaşmış birini arayın. İzlemeniz gereken adımları size verecekler, böylece normale dönebileceksiniz. Daha önce yaptığınız gibi, herhangi bir problem yaşamadan çalışmanıza yardımcı olacaklardır.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.