Bilgi Toplumu Nedir?

Bilgi toplumu terimi, internetin icat edildiği 1980'lerden beri kullanılmaktadır. Bu nedenle, terim, bir sanayi toplumundan, sürekli bilgiye bağımlı bir sanayi sonrası topluma geçişle bağlantılıdır.
Bilgi Toplumu Nedir?
Gema Sánchez Cuevas

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Gema Sánchez Cuevas.

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 25 Haziran, 2021

Şu anda içinde yaşadığımız topluma bilgi toplumu adı verilir. Bu, bilgiye hızlı erişime olanak veren ve bilginin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan teknolojik yeniliklerle koşullandırılmış bir ekosistemdir. Etrafımıza bakarsak, hem çalışma alanlarında, hem de boş zamanlarımızda, başkalarıyla ve çevreyle etkileşim biçimimizde teknolojik gelişmenin mevcut olduğunu fark edeceğiz.

Bu teknolojik yenilikler esas olarak bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgilidir. Eğitim alanından başlayarak etrafımızdaki her şeyde temel bir dayanak haline gelmişlerdir.

Terimin kökeni

Bilgi toplumu terimi, internetin icat edildiği 1980’lerden beri kullanılmaktadır. Bu nedenle, terim, bir sanayi toplumundan, sürekli bilgiye bağımlı bir sanayi sonrası topluma geçişle bağlantılıdır.

Toplanan bilgi sayesinde, insanlar daha da fazla bilgi edinirler ve bu bilgi birikimi de yayılarak daha da fazla bilgi üretilmesini sağlar. Böylece, “bilgi toplumu” terimiyle tamınlanabilecek olası bir değişime yol açan bir gelişme ve evrim sarmalı oluşur.

ekranda açıklama yapan kadın

Bilgi toplumunun faydaları

Bir bilgi toplumunun belirli kültürel, sosyal, ekonomik ve iletişimsel faydaları vardır. Bilgi ağlarının varlığı ve bunlara erişim, bizi ilgilendiren her konuda birçok bilgi kaynağına sahip olduğumuz anlamına gelir.

Ayrıca, her türlü içeriğin paylaşılması ve yaygınlaştırılmasının kolaylığı ve küreselleşme, toplumsal bir devrim yaratıyor.

Bilgi toplumlarının sınırları

Bir bilgi toplumunun gelişmesi yasal bir çerçeveye ve yeterli düzenlemeye bağlıdır. Her şey düzene girerse bu uygulamalar ve hizmetler topluma çok faydalı olacaktır. Ancak, öyle değillerse, toplumumuzda teknoloji suçları cezasız kalmasına neden olabilir.

Öte yandan sürekli büyüyen ve değişen bilgi toplumu, dijital uçurumdan kaynaklanabilecek toplumsal kırılmalardan da kaçınmalıdır.

Bu kırılmayı engellemek için, popüler hale gelen herhangi bir ortam, bir şekilde bu ortamı kullanmaya zorlanan kullanıcılar için eğitim içermelidir. Bu fenomeni, yalnızca İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen prosedürlerin sayısı arttıkça gözlemleyebiliriz. Ayrıca, bu dijital uçurumun ekonomik, coğrafi, cinsiyet ve benzeri çok sayıda değişkeni vardır.

internette bağlı profiller

Günlük hayatın bir parçası olarak bilgi toplumu

Birkaç yıl öncesine kadar bilgi toplumu bir kavramdan başka bir şey değildi. Daha sonra, olası bir seçenek haline gelmeye başladı. Günümüzde bu toplum biçimi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere hayatımızın her alanına yayılmıştır. Şimdi neredeyse bir zorunluluktur.

En gelişmiş ülkelerde, yeni nesiller teknolojik yeniliklerin yönettiği bağlamlarda doğduğundan, gerçekten fark edilmeyecek kadar içselleştirilmiş bir olgudan bahsediyoruz. Bu nedenle, onlar için bu araçların olmadığı bir dünya hayal etmek çok zor.

Bu büyümenin sonucu, sosyal becerileri bozan teknolojiyle dolu bir dünyadır. Şimdi ekranlarda olanların çoğu daha önce insanların kafalarındaydı. O halde, örneğin bir bilgi noktasına gidip bir insanla yüz yüze görüşmenin bir ekran üzerinden sanal asistana danışmaktan ne kadar farklı olabileceğini düşünelim. Bu, sadece iki veya üç nesil önceki yaşam tarzına ilişkin radikal bir bakış açısı değişikliğini temsil ediyor.

Gelecekte bilgi toplumları gelişmeye ve giderek daha fazla insanı dahil etmeye devam edecek. İlk bakışta, daha yüksek düzeyde sürdürülebilirlik, refah, özgürlük ve mesleki ve kişisel gelişim getiren bu değişiklik umut verici görünebilir.

Ancak, bu kşisel düzeyde bir yatırım gerektirir. Bu yeni toplumun doğru evrimi bize ve ulaşabileceğimiz teknolojileri iyi bir şekilde kullanmamıza bağlıdır, böylece hepimiz teknolojik düzeyde daha umut verici bir geleceğe sorumlu bir şekilde katkıda bulunabiliriz.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.