Logo image
Logo image

Atenüe Psikoz Sendromunun Özellikleri

3 dakika
Atenüe psikoz sendromu, şizofreni veya başka bir zihinsel bozukluğa dönüşebilecek bir bozukluk için yeni bir DSM-5 önerisidir. Bir zihinsel bozukluğun öncüsü olabilir mi?
Atenüe Psikoz Sendromunun Özellikleri
Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial
Son Güncelleme: 24 Temmuz, 2021

Atenüe psikoz kavramı tanıdık geliyor mu? Belki de mevcut DSM-5’te (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) daha fazla araştırma için tanısal bir öneri olarak görmüşsünüzdür. Sıkıntıya ve müdahaleye neden olan zayıflatılmış psikotik belirtileri içerir.

Birçok insan yaygın şizofreni ve sanrısal bozukluklara aşinadır. Bununla birlikte, bazı zayıflatılmış semptomatoloji, bir psikotik bozukluk için ilk “adım” olsa bile, belirli bir psikotik bozukluk için ölçütleri karşılamada yetersiz kalır. İşte bu, DSM-5’in bu “yeni” olası tanı ile ifade ettiği şeydir.

“Herkes delidir, ama kendi kuruntusunu çözümleyebilene filozof denir.”

– Ambrose Bierce

Atenüe psikoz sendromu

Atenüe psikoz sendromu DSM-5’te “Diğer psikotik bozukluklar” başlığı altında yer almaktadır. Spesifik olarak, DSM-5’in 3. bölümü, halen değerlendirilmekte olan yeni olası tanı kategorilerini içeren kılavuzun bir ekini içerir.

Bu, düşünce bozuklukları veya duyusal-algısal bozukluklar gibi semptomları olan gençleri içeren psikoz türleri için bir risk sendromudur.

Bu gençler psikotik bozukluk tanısı için gerekli kriterleri karşılamazlar. Bununla birlikte, önerilen bu sendroma göre, gelecekte bir bozukluk geliştirme riskleri vardır.

Some figure

Tanım ve açıklama: Tanı kriterleri

Bu yeni bir resmi teşhis değil, sadece daha fazla çalışmanın konusu olacak bir öneridir (APA, 2013). Bunun anlamı, gelecekte gerçekten de yeni bir teşhis kategorisi olabileceğidir. Fakat atenüe (zayıflatılmış) psikotik sendrom tam olarak nedir?

DSM-5 kriterlerine göre aşağıdakileri içerir:

1. Sanrılar, halüsinasyonlar veya düzensiz dil

Sanrı, halüsinasyon veya düzensiz dil semptomlarından en az biri atenüe formda olmalıdır. Ayrıca, gerçeklik yargısı nispeten sağlamdır, ancak bu semptomların şiddeti veya sıklığı genellikle klinik dikkat gerektirir.

2. Sıklığı haftada bir ya da daha fazla

Yukarıdaki semptomlar, geçen ay boyunca ortalama en az haftada bir kez ortaya çıkmış olmalıdır.

3. Başlangıç ​​veya kötüleşme

Atenüe psikoz sendromunun bir başka kriteri de semptomların başlaması veya kötüleşmesine işaret eder. Bu nedenle, bunlar geçen yıl içinde başlamış veya önemli ölçüde kötüleşmiş olmalıdır.

4. Rahatsızlık

Psikolojik sıkıntı veya rahatsızlık, genellikle bir zihinsel bozukluğu teşhis etmenize veya onu atmanıza izin veren sınırdır. Bu durumda, yukarıda belirtilen semptomların ürettiği yoğun bir rahatsızlık vardır.

Rahatsızlık yerine, klinik dikkat gerektirecek yoğunlukta günlük işleyişte işlev bozukluğu veya müdahale olabilir. Rahatsızlık da bunu gerektirebilir.

5. Diğer bozukluklar veya maddelerle açıklanamaz

Zayıflatılmış psikoz sendromu, başka bir ruhsal bozukluğun varlığıyla daha iyi açıklanamaz veya özdeşleştirilemez. Buna majör depresif bozukluk veya psikotik özelliklere sahip bipolar bozukluk dahildir.

Ne bir maddenin fizyolojik etkilerine ne de başka bir tıbbi duruma atfedilemez.

6. Atenüe psikoz sendromu psikotik bir bozukluk değildir

Son olarak, bu sendromun teşhis edilebilmesi için başka herhangi bir psikotik bozukluğun tanı kriterlerini karşılamaması gerekir. Ancak, kesinlikle bunlardan birine yol açabilir.

Epidemiyoloji

Atenüe psikoz sendromunun prevalansı bugüne kadar bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu bozuklukta tanımlanan semptomlar genel popülasyonda nadir değildir.

Aslında, DSM-5’e göre bu semptomlar, özellikle de halüsinasyon deneyimleri ve sanrısal düşünme, yüzde sekiz ila 13 arasında değişmektedir. Erkek cinsiyette sendromun hafif bir üstünlüğü var gibi görünüyor.

Başlangıç, seyir ve komorbidite

Bozukluk ne zaman ortaya çıkıyor? Başlangıç genellikle ergenliğin sonu veya yetişkinliğin başında görülür. Normal gelişim ondan önce gelebilir veya gelmeyebilir.

Ayrıca bazı bilişsel bozulma kanıtlarından, anhedoni gibi psikotik bir bozukluğun olumsuz belirtilerinden veya sosyal gelişimde bozulmadan sonra da ortaya çıkabilir.

Bazı durumlarda, sendrom psikotik özelliklere sahip depresif veya bipolar bir bozukluğa dönüşebilir. Bununla birlikte, daha sıklıkla şizofreni spektrum bozukluklarına dönüşür.

Some figure

Atenüe psikozu DSM-5’te listelemenin artıları ve eksileri

Bu tür bir öneriyi savunan uzmanlar, hasta için faydalarının yanı sıra terapötik ve prognostik önemine de dikkat çekiyor. Bununla birlikte, bazı ruh sağlığı uzmanları bu yeni kategorinin risklerini ve önyargılarını vurgulamaktadır.

Onlara göre, şizofreni veya psikozların geri kalanının yeterli birincil önlenmesi için yeterli bilimsel kriter içermediğinden, yaratılmasında belirli riskler vardır. Bu nedenle, Hueso’ya (2011) göre, bu sendroma yakalanan kişiler gereksiz yere teşhis edilebilir, tıbbileştirilebilir ve damgalanabilir.

Zayıflamış psikozun yanı sıra gelecek beklentileri

DSM-5’e bu kadar çok yeni tanının dahil edilmesi konusunda çok fazla eleştiri var. Belki de bu, atenüe psikoz sendromunun, gelecekte olabilecek olsa bile, henüz bir tanı olarak kabul edilmemesinin nedenlerinden biridir.

Son olarak, bu öneri, gündelik hayatın, duyguların ve davranışların tıbbileştirilmesi üzerine uzun yıllardır devam eden tartışmayı körüklemeye devam ediyor. İnsan acısı her zaman zihinsel bir bozukluk olmaya yatkın mıdır? Bu “yeni” sendromun nasıl geliştiğini görmek için bizi okumaya devam edin.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • American Psychiatric Association –APA- (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Madrid: Panamericana.
  • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2010). Manual de Psicopatología. Volumen I y II. Madrid: McGraw-Hill.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.