Logo image
Logo image

Gençlerde Beden İmajı Sorunları

3 dakika
Beden imajı meseleleri, beden algımızla modern toplumun güzellik standartları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Bu makalede, bunun genç yetişkinlerde ve gençlerde nedenlerini ve sonuçlarını analiz edeceğiz.
Gençlerde Beden İmajı Sorunları
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Beden imajı hakkında konuştuğumuzda, görünüşümüzün zihinsel ve öznel temsilinden bahsederiz. Bazen bu algı gerçeğe yakındır, ancak gerçeklerden epey uzak olduğu zamanlar da vardır. Böylece, beden imajı sorunları, bedeninize yönelik tutum, duygu ve davranışlardan kaynaklanır.

Çoğu insan, vücutlarının bir yönü hakkında en azından bir miktar hoşnutsuzdur. Birey bu durumu değiştirmek için umutsuz eylemler yapma ihtiyacı hissetmediği sürece bu normaldir. Örneğin, söz konusu vücut kısmını şekillendirmek veya değiştirmek için ameliyat olmak.

Bu durumu tanımlamak için kullanılan terim beden imajı sorunları veya beden memnuniyetsizliği olarak bilinir. Vücudunuzdaki bu hoşnutsuzluk, fiziksel ve zihinsel riskleri ne olursa olsun, onu değiştirmek için zararlı davranışlar benimsemenize neden olduğunda, kesinlikle beden imajı sorunlarınız vardır.

Kökenleri ve nedenleri

Batı toplumunda vücut imajı sorunları çok yaygındır. Bu nedenle, birçok uzman ve araştırmacı, son yirmi yıl içinde nedenlerini belirlemek için çalışmalar yapmıştır. Esas olarak iki farklı değişken grubu araştırdılar:

  • Sosyal faktörler. Medya, kültür, arkadaşlar ve aile.
  • Psikolojik unsurlar. Sosyal faktörlerden etkilenen olumsuz duygular. Bireyin ebeveynlerinin ve kültürünün etkisiyle üretilen mantıksız inançlar.

Açıkçası, psikolojik faktörlerin sosyal faktörlerle ilgisi vardır. Birbirleriyle derinden bağlı olduklarını söyleyebiliriz.

Some figure

Gençlerde ve ergenlerde vücut memnuniyetsizliği

Yukarıda belirttiğimiz gibi, algısal, duygusal ve davranışsal yönler beden imajımızı şartlandırır. Görünümümüze aşırı önem veren bir toplumda yaşıyoruz. Aslında, Batı kültürü kadınlarda zayıflığa ve erkeklerde kaslılığa olması gerekenden çok daha fazla değer verir.

Bu anlamda medya güzellik algısıyla bizi sürekli bombalar. Nitekim, güzelliğe ve “ideal bedenlere” tapınmaya adanmış endüstriler son yıllarda karlarını artırmıştır.

“Kızlar, kültürümüz sağlıklı kalarak elde edemeyecekleri bir güzellik standardı geliştirdiğinde yeme bozuklukları geliştirdi. Doğal olmayan incelik çekici hale geldiğinde, kızlar ince olmak için doğal olmayan şeyler yaptı.”

– Mary Pipher

Bu sorun tüm yaş gruplarını etkilese de, bu mesaj bireyin ergenlik yıllarında en zararlıdır. Ergenlik bir değişim dönemidir. Gençler gerçekte kim olduklarını keşfetmeye çalışıyorlar, bu da onları değişime açık hale getiriyor. Bu nedenle, toplumdan ve medyadan aldıkları mesajların etkisi onları diğer yaş gruplarından daha fazla etkileyebilir.

Yukarıdakilere ek olarak, bazı çalışmalar ergenlikten önce beden imajı sorunlarının ortaya çıktığına dikkat çekmiştir. Bu keşif oldukça endişe vericidir, bu yüzden toplumun bunun böyle genç bireylerin başına gelmesini önlemek için önlemler alması gerekir.

Some figure

Olumsuz bir beden imajının sonuçları

Beden hoşnutsuzluğu bazen insanları “ideal bir beden” sahibi olmak amacıyla sağlıklarına karşı zararlı davranışlar benimsemeye yönlendirir. Örneğin, kilo söz konusu olduğunda, insanlar belirli yiyecekleri kısıtlama, oruç tutma ve aşırı fiziksel aktivite gibi davranışlarda bulunabilirler.

İnsanlar ergenlikten önce bu davranışları benimsediğinde, vücutları yorgunluk, kemik sakatlanmaları, gastrointestinal problemler veya beslenme eksikliklerinden muzdarip olabilir. Ciddi vakalarda, bu eylemler bodur büyümeye, geç ergenliğe veya yeme bozukluklarına neden olabilir. Çoğu durumda, beden imajı sorunları bu tür bozukluklardan önce gelir.

Yeme bozuklukları kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Bununla birlikte, son yıllarda erkeklerde bu bozuklukların yaygınlığında büyük bir artış olmuştur. Erkekler çoğu zaman, vücutlarını çok ince veya çok kalın ve kassız olarak algıladıklarında memnuniyetsizlik gösterirler. Öte yandan, kadınlar kilolarından memnun değillerdir.

Tüm bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek için okullar gibi çeşitli kurumlarda etkili olduğu kanıtlanmış bir yaklaşım vardır. Bireylerin medyanın fiziksel görünüm hakkında gönderdiği mesajlara karşı eleştirel olmaya teşvik edilmesine odaklanır. Sonuç olarak, çocuklar, gençler ve yetişkinlere neyin sağlıklı neyin olmadığını belirlemeyi ve sağlıklı alışkanlıkları benimsemeyi öğreneceklerdir.

“Gerçek zenginlik altın ve gümüş parçaları değil, sağlıktır.”

Mahatma Gandhi


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Amaya Hernández, A., Alvarez Rayón, G. L., & Mancilla Díaz, J. M. (2010). Insatisfacción corporal en interacción con autoestima, influencia de pares y dieta restrictiva: Una revisión. Revista mexicana de trastornos alimentarios1(1), 79-89.
  • Jiménez-Flores, P., Jiménez-Cruz, A., & Bacardí-Gascón, M. (2017). Insatisfacción con la imagen corporal en niños y adolescentes: revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria34(2), 479-489.
  • Mancilla Medina, A., Vázquez Arévalo, R., Mancilla Díaz, J. M., Amaya Hernández, A., & Álvarez Rayón, G. (2012). Insatisfacción corporal en niños y preadolescentes: Una revisión sistemática. Revista mexicana de trastornos alimentarios3(1), 62-79.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.