Yaşlı İnsanlarda Depresyon

Bu yazıda, yaşlı insanlarda depresyonun kendine has özelliklerini ve sosyal desteğin psikolojik ve fiziksel bozukluk riskini nasıl azaltabileceğini öğreneceğiz.
Yaşlı İnsanlarda Depresyon
Alicia Escaño Hidalgo

Yazan ve doğrulayan psikolog Alicia Escaño Hidalgo.

Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Depresyonun türdeş bir tanısı yoktur. Her bireyin kendine özgü özelliklerine ve durumuna göre değişir. Yaş grubu, cinsiyet ve sosyoekonomik konum gibi şeyler depresyonun nasıl dışa vuracağını etkiler. Örneğin, çocuklar depresyona girdiklerinde, üzgün olmaktan daha ziyade huzursuz veya kızgın olma eğiliminde olurlar. Çocuklar ayrıca daha fazla fizyolojik depresyon belirtileri ve uyku problemi sergileme eğilimindedirler.

Epidemiyolojik veriler, yaşlı insanlarda depresyon durumunun kendine has özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, tüm hastalar için genel bir tedavi önermek etkisizdir.

Bazen, insanlar yaşlı insanlarda depresyon belirtilerini yaşlanmanın normal bir parçası olarak yorumlar ve bu da belirtilerin tam olarak ayırt edilmediği anlamına gelir. Sadece bu değil, aynı zamanda normal olarak depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da yaşlı insanlar için her zaman en iyi seçenekler değildir.

Huzur evinde yaşayan birçok yaşlı insan klinik depresyondan ıstırap çeker. Birçoğunun semptomlarını açıklamaları da zordur. Genelde onları bedensel şikayetler olarak tanımlarlar. Bu nedenle, depresyonlu yaşlı insanlar genellikle uyku problemi, enerji eksikliği, ağrı ve sızı gibi şeylerden şikayetçidirler. Fiziksel hastalık ve depresyon arasındaki bu örtüşme, sağlık uzmanlarının çoğunlukla hastaları yanlış teşhis etmeleri anlamına gelir.

yaşlı insanlarda depresyon

Yaşlı insanlarda depresyon ve özellikleri

 • Geleneksel ilaçlara direnç gösteren daha uzun depresif dönemler.
 • Depresyonlu yaşlı insanlar, orta yaşlılar gibi işe yaramamak veya suçluluk duygularını ifade etmezler.
 • Tepkisizlik veya duyguları sözlü olarak ifade edememek daha yaygın bir durumdur.
 • Depresyonlu yaşlı insanlar genellikle halüsinasyon ve hezeyanlardan şikayetçidirler.
 • Duyumsamazlık, tekdüze duygulanım, göz teması eksikliği ya da çevrelerine tepki vermeme gibi olumsuz belirtiler.
 • İştahsızlık, fobiler, hastalık hastalığı ve anksiyete gibi zihinsel semptomları gizleyen fiziksel semptomlar.
 • Özellikle yalnız yaşayan erkeklerde yüksek intihar riski.
 • Yoğun anksiyete veya atipik inhibisyon ile psiko-motor ajitasyon.
 • Asabilik.
 • Önemli uykusuzluk sorunları, özellikle uykusuzluk hastalığı veya aşırı uyuma hastalığı gibi.
 • Sık sık kaygılı somatizasyonlar.
 • Gündüz ruhsal durumunda daha az çeşitlilik.
 • Semptomların geri kalanının yoğunluğuyla ilişkili olan ve ruh hali düzeldiğinde iyileşme eğiliminde olan bilişsel işlev bozukluğu. Yaşlı insanlarda, yönetici işlevler ve hafıza en çok etkilenenlerdir.

Depresyonlu yaşlı insanlar için bir destek ağının önemi

Yaşlı hastalarda depresyonu önlemek çok önemlidir. Bu amaçla araştırmacılar Lowenthal ve Haven, yaşlı insanların sırdaş olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir çalışma yürüttüler. Sosyal desteğe sahip olmak sadece yaşlı insanların zihinsel sağlığını iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda fiziksel sağlıklarını da iyileştirir.

Sosyal destek ağına sahip yaşlı insanların ölüm oranları daha izole yaşayanlara kıyasla düşmüştür. Araştırmalar, sosyal destek ağları (evlilik, kişiler arası ilişkiler, çevrenizle ilgili memnuniyet vb.) ile kalp hastalığı riskinin azalması arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Sadece bu değil, aynı zamanda bir sosyal destek ağına sahip olan yaşlı insanların kendi sağlıklarına dikkat etmeleri ve tıbbi tedavi planlarına uymaları daha olasıdır. Yaşlılıkta tatmin edici ilişkiler bağışıklık yeterliliğini arttırır ve stresi düzenler.

Yalnızlık depresyon riskini arttırır

Psikolojik sağlık açısından yalnızlık da önemli bir faktördür. Yalnız olan veya kendini yalnız hisseden yaşlı insanların depresyondan ıstırap çekme olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle, bir sosyal destek ağı yaşlı insanları stres ve anksiyeteden koruyabilir.

Araştırmalar evcil hayvanların yaşlı insanlarda depresyon ve anksiyete ile mücadeleye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

yaşlı kadın üzgün görünüyor

Yaşlı insanların depresyon ile savaşmaları için harika bir yol, benzer ilgi alanlarına sahip bir arkadaş topluluğu oluşturmalarıdır. Düzenli olarak hoşça vakit geçirme veya boş zaman etkinliklerini arkadaşlarınızla ya da eşinizle yapmak, yaşlılığınızda emekliliğe uyum sağlamanızı kolaylaştırır.

Sonuç olarak, arkadaşlarıyla veya evcil hayvanıyla vakit geçiren ve yalnız olmayan yaşlı insanların depresyondan daha az musdarip olmaları olasıdır. Genel olarak sağlık durumları daha iyidir ve sağlık sistemini çok fazla kullanmak zorunda kalmazlar.

Önleme her zaman en iyisi olduğundan, yaşlı insanların refahlarını ve memnuniyetlerini geliştirmek için arkadaşlıklara ve fırsatlara sahip olmalarını sağlamak çok önemlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F (2008). Manual de psicopatología. Volúmenes I y II. McGraw-Hill.Madrid

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.