Tripofobi: Semptomları, Nedenleri ve Tedavisi

Tripofobi: Semptomları, Nedenleri ve Tedavisi
Francisco Pérez

Yazan ve doğrulayan psikolog Francisco Pérez.

Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Tripofobi, birbirine çok yakın olan geometrik şekillerin herhangi bir düzenine karşı aşırı bir korku veya iğrenme hissidir. Bu şekiller küçük delikler, dikdörtgenler veya dışbükey daireler olabilir. Aslında, tripofobi kelimesi kelimenin tam anlamıyla “delik korkusu” anlamına gelir.

Bu mantıksız korku insanlarda çok yaygındır, ancak şu anda bunun hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Gerçek şu ki, milyonlarca insan birbirine yakın olan küçük delik desenleri gördüklerinde iğrenme ve endişe duyduklarını ifade ediyor.

soda içinde oluşan baloncuklar

Fobi nedir?

Fobiler, çok az veya tehlikesiz olan bir kişiye, nesneye veya duruma karşı yoğun ve mantık dışı bir korku olarak tanımlanır. Bu kelime, “panik” anlamına gelen Yunanca fobos kelimesinden geliyor.

Yunan mitolojisinde Phobos, Savaş Tanrısı Ares ve Aşk Tanrıçası Afrodit’in oğluydu. Korkuyu temsil ediyordu. Büyük İskender, korkudan uzak durmak için her savaştan önce Phobos’a dua etti.

Tripofobiden söz ettiğimizde, belirli nesnelerin veya durumların neden olduğu korku veya endişe ile nitelenen belirli bir fobiden bahsediyoruz. Onlara fobik uyaranlar diyebiliriz. Bu durumda bunlar, birbirine çok yakın geometrik şekillerdir.

Tripofobi gibi belirli fobiler, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Nesnelerin veya özel durumların neden olduğu yoğun korku veya endişe (örneğin, uçmak, yüksek, hayvanlar, iğneler, kan görme…)
  • Fobik durum veya nesne hemen hemen her zaman acil korku veya endişe yaratır.
  • Fobik durumdan kaçınılır veya aktif bir şekilde güçlü korku veya endişe ile direnilir.
  • Nesne ya da belirli bir durumun ortaya koyduğu gerçek tehlike seviyesini analiz edersek, korku ya da endişe orantısızdır. Bu sosyo-kültürel bağlamı içerir.
  • Korku, kaygı veya kaçınma kalıcıdır ve tipik olarak altı ay veya daha fazla sürer.
  • Kaygı, korku veya kaçınma klinik olarak önemli rahatsızlıklara neden olur. Öte yandan, sosyal, işle ilgili veya diğer önemli işlevsel bozulma türlerine neden olabilir.

İnsanların birden fazla spesifik fobiye sahip olması yaygındır. Belirli fobileri olan kişilerin yaklaşık %75’i birden fazla durumdan veya nesneden korkuyor.

Tripofobi bir hastalık sayılmaz, fakat bir hastalığa dönüşebilir

Tripofobisi olan insanlar mercan, arı kovanı, sabun köpüğü, lekeli elbiseler, kabarcıklar veya bir sürü istiflenmiş kütük gördüklerinde endişe belirtileri yaşarlar.

Bu geometrik figürlerin veya deliklerin görüntüsü karşısında hoşnutsuzluk hissetmek bir hastalık değildir. Bunu, insanlarda normal olan ve sıkça karşılaşılan bir korku olarak görüyoruz. Bunun nedeni, hastalığa yakalanma veya zarar görme gibi belirli tehlikeleri önlemesidir.

Bununla birlikte, bu irrasyonel korku, refahımıza veya günlük yaşamlarımızı sekteye uğratabilir. Bizi normal bir hayat yaşamaktan alıkoyabilir. Bu durumda, ele alınması gereken bir rahatsızlığa dönüşecektir.

delikli dış yüzeye sahip bina

Tripofobinin nedenleri nelerdir?

Tripofobinin nedenleri yakın zamanda Essex Üniversitesi tarafından araştırılmış ve Psikoloji Bilimi dergisinde yayınlanmıştır. Tripofobiye sahip kişilerde anksiyete belirtileri ortaya çıkaran görsel desenler, çeşitli zehirli hayvanların neden olduğu desenlere benzer.

Dolayısıyla, tripofobinin evrimsel bir açıklaması olabilir. Bu geometrik desenlere karşı tiksinti hissedenler tehlikeli hayvanlardan uzak durur. Bu onların hayatta kalmalarına ve bu tür hayvanlar tarafından “zehirlenmeyi veya saldırıya uğramayı” engel olmalarına yardımcı olacaktır.

Bu açıklama, irrasyonel korkuların çoğunu öğrendiğimiz için diğer fobilerin sebeplerinden farklıdır. Kişisel ya da dış deneyimlerden dolayı belirli uyaranlara karşı korku hissetmeyi öğreniyoruz. Örneğin, gözlemlerden veya insanların bize söylediklerinden olabilir. Bu durumda, tripofobinin kökeni bir travmada yatmaz. Ayrıca 13 numara fobisinde olduğu gibi kültürel bir kökene de sahip değildir.

Organik madde içerisindeki deliklerden kaçınma, korku veya iğrenmeyi açıklamak kolaydır. Bu, bu görüntülerin genellikle hastalıklarla ilişkili olması nedeniyle olur.

elinde delikler olan adam

Tripofobi semptomları

Tripofobinin semptomları diğer herhangi bir fobininkiyle aynıdır:

  • Kaynak uyaranın varlığı veya öngörüsünden kaynaklanan aşırı, irrasyonel ve ısrarcı korku. Bu durumda, kaynak uyaran somut bir geometrik desenin gözlemlenmesi olacaktır.
  • Kaynak uyarana maruz kalma veya beklentiye bağlı olarak kaygı tepkisi. En aşırı durumlarda, endişe krizleri veya panik atak olabilir.
  • Bahsedilen uyaranlardan ya da görünebilecekleri durumlardan kaçınma.
  • Günlük hayata müdahale. Bu kaçınma davranışları ve bunlara bağlı kaygı semptomları, kişinin yaşamının farklı alanlarına ciddi şekilde müdahale eder.

Tanımlanan semptomlarla kendinizi özdeşleştiriyorsanız, tripofobiniz olabilir. Yine de, yalnızca bir uzmanın sizi teşhis edebileceğini hatırlamalısınız. Bu durumda, yapmanız gereken en iyi şey bir psikoloğun yardımını aramaktır.

tripofobi hastalarının korktuğu üst üste dizilmiş kütükler

Tripofobi tedavileri

Tripofobi için tercih edilen tedavi korkulan uyarana in vivo maruz kalmadır. Bu durumda, belirli geometrik şekiller veya görüntüler olacaktır. Bazı durumlarda, in vivo maruz kalmayı gevşetme teknikleriyle desteklemek de faydalıdır.

Rahatlamayı, maruz kalmaya ek olarak kullanabiliriz. Bunun nedeni, gevşemenin kendisinin fobik bozukluklarda herhangi bir terapötik etkiye sahip olmamasıdır. Kendinizi bu geometrik şekillere veya deliklere maruz bırakmak, korkulan durumda olmak demektir. Örneğin, belirli bir bitkinin veya kovanın yanına yaklaşmak.

Fobilerin tedavisinde sık karşılaşılan sorunlardan biri panik atakların ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda, sık maruz kalma çalışmalarında bulunmanın onlarla uyumlu olmadığı görülüyor. Bununla birlikte, hasta durumu felaket olarak değerlendirirse, ortaya çıkma olasılıkları artar. Bu gibi durumlarda, bu tür düşünceleri diğer düşüncelerle engellemeye çalışmalısınız.

Panik atak geçirirseniz, ortadan kalkıncaya kadar o durum içerisinde kalmaya çalışmalısınız. Duruma mümkün olduğunca yakın durmalı ve en kısa zamanda duruma geri dönmelisiniz.

Gördüğümüz gibi, tripofobi, farklı geometrik figürler ya da delik gruplardan mantıksız bir biçimde korkmaktır. Herhangi bir fobi gibi, bir zihinsel sağlık uzmanı tedavi ettiği sürece, çözümü olan bir hastalıktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.